Judecătorii Tribunalului Suceava nu renunță la protestul față de modificare legii pensiilor speciale. Lista cauzelor urgente care vor fi judecate în perioada următoare

Judecătorii Tribunalului Suceava, întruniţi miercuri în Adunarea Generală, au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, menţinerea formei de protest în modalitatea în care a fost adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Suceava nr. 5 din 20 iunie 2023, respectiv suspendarea activităţii de judecată a cauzelor pe o durată nedeterminată, cu excepţia cauzelor cuprinse în anexă, se arată într-un comunicat de presă semnat de președintele Cătălin Brânză.

Pe de altă parte, judecătorii Curții de Apel Suceava au anunțat că au renunțat la protest începând de luni, 4 septembrie.

SECŢIA PENALĂ

Cauze care se vor judeca pe durata măsurilor de protest instituite prin hotărârea Adunării Generale
  • Cauze în care legea prevede în mod expres că se soluţionează de urgenţă;
  • Cauze de Cameră Preliminară - cauze cu măsuri preventive în cauză;
  • Cauze de Fond - cauze cu măsuri preventive în cauză;
  • Cauze cu măsuri de siguranţă – internare medicală, obligare la tratament medical;
  • Cauze în care termenul de prescripţie al răspunderii penale se împlineşte în cursul anului 2024;
  • Contestații Urgente Faza de Urmărire Penală;
  • Contestații Urgente Cameră Preliminară și Fond;
  • Contestații Cameră Preliminară - cauze cu măsuri preventive în cauză/cauze cu deţinuţi;
  • Contestații Fond - cauze cu arestați în cauză şi deținuți;
  • Contestaţii în cauze cu măsuri de siguranţă - internare medicală, obligare la tratament medical;


SECȚIA I CIVILĂ

obiect

denumire

materia

Fonduri civile


 

3120

Abţinere

Civil

3125

abţinerea întregii instanţe

civil

3140

acordare personalitate juridică

Civil

3235

alte cereri

Civil

3270

asigurare dovezi

Civil

3390

cerere necontencioasă

Civil

3395

Certificarea titlurilor executorii europene

Civil

3405

Completare/lămurire dispozitiv (în funcţie de obiectele de vară)

Civil

3575

excepţie de neconstituţionalitate

Civil

3580

exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

Civil

3740

ordonanţă preşedinţială

Civil

3750

suspendare provizorie

Civil

3890

recuzare

Civil

3907

reexaminare taxe de timbru

Civil

4058

suspendare executare

Civil

3410

Conflict de competenţă

civil

4010

Sechestru asigurator

civil

4020

Sechestru judiciar

civil

4085

Validare mandat consilier

civil

Litigii de muncă şi asigurări sociale


5760

Abţinere

Litigii de muncă

5790

acţiune în constatarea nelegalităţii grevei

Litigii de muncă

5810

acţiune în suspendarea grevei

Litigii de muncă

5845

asigurare dovezi

Litigii de muncă

5856

certificarea titlurilor executorii europene

Litigii de muncă

5890

conflict de competenţă

Litigii de muncă

5910

contestaţie decizie de concediere

Litigii de muncă

5940

contestaţie decizie suspendare contract de muncă

Litigii de muncă

5960

contestaţie la executare

Litigii de muncă

5990

incompatibilitate

Litigii de muncă

6030

măsuri asigurătorii

Litigii de muncă

6064

poprire asiguratorie

Litigii de muncă

6080

recuzare

Litigii de muncă

6081

reexaminare taxe de timbru

Litigii de muncă

6083

sechestru asigurator

Litigii de muncă

6087

sechestru judiciar

Litigii de muncă

6090

suspendarea hotărârii judecătoreşti

Litigii de muncă

6095

suspendarea provizorie a executarii

Litigii de muncă

6098

suspendare executare

Litigii de muncă

6128

Certificarea titlurilor executorii europene

Asigurări sociale

6130

Completare/lămurire dispozitiv (fct ob. Vară)

Asigurări sociale

6285

poprire asiguratorie

Asigurări sociale

6313

sechestru asiguratoriu

Asigurări sociale

6316

sechestru judiciar

Asigurări sociale

6317

suspendare provizorie a executarii

Asigurări sociale

6960

suspendare executare

Litigii de muncă

6970

suspendare executare

Asigurări sociale

 

Fonduri minori şi adopţii

 

5443

abţinerea întregii instanţe

Minori şi familie

5450

adopţie

Minori şi familie

5454

cerere necontencioasa

Minori şi familie

5455

Certificarea titlurilor executorii europene

Minori şi familie

5457

Completare/lămurire dispozitiv

Minori şi familie

5480

decădere din drepturi părinteşti

Minori şi familie

5490

deschidere procedură adopţie

Minori şi familie

5504

eliberare certificat privind ocrotirea minorului

Minori şi familie

5507

exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)

Minori şi familie

5530

încredinţare pentru adopţie

Minori şi familie

5570

ordonanţă preşedinţială

Minori şi familie

5600

plasament

Minori şi familie

5605

plasament minor în procesul de divorţ

Minori şi familie

5610

plasament de urgenţă

Minori şi familie

5617

prelungire încredintare pentru adoptie

Minori şi familie

5620

răpire internaţională de copii

Minori şi familie

5640

reintegrare în familie

Minori şi familie

5660

repunere în drepturile părinteşti

Minori şi familie

5672

revocare încredintare pentru adoptie

Minori şi familie

5683

suspendare executare

Minori şi familie

5730

supraveghere specializată

Minori şi familie

Apeluri şi Recursuri


3120

abţinere

Civil

3140

acordare personalitate juridică

Civil

3230

acţiune posesorie

Civil

3235

alte cereri

Civil

3270

asigurare dovezi

Civil

3430

contestaţie la procesul verbal de distribuire a preţului (Art. 570 C.p.c.)

Civil

3620

investire cu formulă executorie

Civil

3630

încetare executare silită

Civil

3640

încuviinţare executare silită

Civil

3740

ordonanţă preşedinţială

Civil

3750

suspendare provizorie

Civil

3820

poprire asigurătorie

Civil

3890

recuzare

Civil

3907

reexaminare taxe de timbru

Civil

4010

sechestru asigurător

Civil

4020

sechestru judiciar

Civil

4058

suspendare executare

Civil

4080

validare poprire

Civil

4090

validarea ofertei reale de plată

Civil

5478

curatelă

Minori şi familie

5590

pensie întreţinere

Minori şi familie

5750

tutelă

Minori şi familie

5567

ordin protecţie

Civil

5472

autorizare căsătorie minori

Minori şi familie


SECȚIA A II-A CIVILĂ

obiect

denumire

materia


FALIMENT


6340

alte cereri

Faliment

6352

certificarea titlurilor executorii europene

Faliment

6353

cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5

Faliment

6354

cerere necontencioasa

Faliment

6357

completare/lămurire dispozitiv

Faliment

6385

excepţie de neconstituţionalitate

Faliment

6390

îndreptare eroare materială

Faliment

6400

măsuri asigurătorii

Faliment

6420

ordonanţă preşedinţială

Faliment

6570

recuzare

Faliment

6571

reexaminare taxe de timbru

Faliment

6578

suspendare executare art. 300, 319^1, 325 CPC

Faliment

6980

suspendare executare

Faliment

6985

termen de graţie/eşalonare plată obligaţie

Faliment

6322

concordatul preventiv

Faliment


FONDURI LITIGII CU PROFESIONIŞTII


4100

abţinere

Litigii cu profesionişti

4105

abţinerea întregii instanţe

Litigii cu profesionişti

4130

acţiune în anulare (OG nr. 5/2001)

Litigii cu profesionişti

4235

alte cereri

Litigii cu profesionişti

4240

anulare incident plată

Litigii cu profesionişti

4260

asigurare dovezi

Litigii cu profesionişti

4295

cerere necontencioasa

Litigii cu profesionişti

4305

certificarea titlurilor executorii europene

Litigii cu profesionişti

4325

completare/lămurire dispozitiv

Litigii cu profesionişti

4330

conflict de competenţă

Litigii cu profesionişti

4360

contestaţie (art.31 şi urm. L.137/2002)

Litigii cu profesionişti

4425

exequatur(recunoaşterea înscrisurilor si hotărârilor străine)

Litigii cu profesionişti

4428

fuziune/Divizare

Litigii cu profesionişti

4450

investire cu formulă executorie

Litigii cu profesionişti

4480

încuviinţarea executării silite

Litigii cu profesionişti

4570

opoziţie

Litigii cu profesionişti

4580

opoziţie la dizolvare

Litigii cu profesionişti

4590

opoziţie la executare

Litigii cu profesionişti

4595

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u.

Litigii cu profesionişti

4600

ordonanţă preşedinţială

Litigii cu profesionişti

4615

plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC

Litigii cu profesionişti

4625

poprire asiguratorie

Litigii cu profesionişti

4630

procedură necontencioasă

Litigii cu profesionişti

4680

recuzare

Litigii cu profesionişti

4688

reexaminare taxe de timbru

Litigii cu profesionişti

4740

somaţie de plată

Litigii cu profesionişti

4743

sechestru asigurator

Litigii cu profesionişti

4747

sechestru judiciar

Litigii cu profesionişti

4750

strămutare

Litigii cu profesionişti

4755

suspendare - art. 40 alin. 2 CPC

Litigii cu profesionişti

4756

suspendare executare art. 300, 319^1, 325 CPC

Litigii cu profesionişti

4760

suspendare executare hotărâre arbitrală

Litigii cu profesionişti

4770

suspendare executare silită

Litigii cu profesionişti

4780

suspendare hotărâre A.G.A

Litigii cu profesionişti

4790

suspendare licitaţie

Litigii cu profesionişti

4800

suspendare provizorie a executării

Litigii cu profesionişti

4801

termen de graţie/eşalonare plată obligaţie

Litigii cu profesionişti


RECURSURI LITIGII CU PROFESIONIŞTII


4305

certificarea titlurilor executorii europene

Litigii cu profesionişti

4325

completare/lămurire dispozitiv

Litigii cu profesionişti

4240

anulare incident plată

Litigii cu profesionişti

4260

asigurare dovezi

Litigii cu profesionişti

4295

cerere necontencioasa

Litigii cu profesionişti

4360

contestaţie (art.31 şi urm. L.137/2002)

Litigii cu profesionişti

4415

excepţie de neconstituţionalitate

Litigii cu profesionişti

4450

investire cu formulă executorie

Litigii cu profesionişti

4480

încuviinţarea executării silite

Litigii cu profesionişti

4570

opoziţie

Litigii cu profesionişti

4580

opoziţie la dizolvare

Litigii cu profesionişti

4590

opoziţie la executare

Litigii cu profesionişti

4595

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u.

Litigii cu profesionişti

4600

ordonanţă preşedinţială

Litigii cu profesionişti

4625

poprire asiguratorie

Litigii cu profesionişti

4630

procedură necontencioasă

Litigii cu profesionişti

4688

reexaminare taxe de timbru

Litigii cu profesionişti

4740

somaţie de plată

Litigii cu profesionişti

4743

sechestru asigurator

Litigii cu profesionişti

4747

sechestru judiciar

Litigii cu profesionişti

4756

suspendare executare art. 300, 319^1, 325 CPC

Litigii cu profesionişti

4760

suspendare executare hotărâre arbitrală

Litigii cu profesionişti

4770

suspendare executare silită

Litigii cu profesionişti

4800

suspendare provizorie a executării

Litigii cu profesionişti


APELURI LITIGII CU PROFESIONIŞTII


4105

abţinerea întregii instanţe

Litigii cu profesionişti

4230

acţiune posesorie

Litigii cu profesionişti

4236

alte cereri privind executarea silită

Litigii cu profesionişti

4240

anulare incident plată

Litigii cu profesionişti

4250

anulare licitaţie

Litigii cu profesionişti

4260

asigurare dovezi

Litigii cu profesionişti

4405

evacuare art. 1033 CPC ş.u.

Litigii cu profesionişti

4410

evacuare

Litigii cu profesionişti

4415

excepţie de neconstituţionalitate

Litigii cu profesionişti

4450

investire cu formulă executorie

Litigii cu profesionişti

4460

investire hotărâre arbitrală

Litigii cu profesionişti

4480

încuviinţarea executării silite

Litigii cu profesionişti

4570

opoziţie

Litigii cu profesionişti

4580

opoziţie la dizolvare

Litigii cu profesionişti

4600

ordonanţă preşedinţială

Litigii cu profesionişti

4617

plângere contestaţie tergiversare

Litigii cu profesionişti

4625

poprire asiguratorie

Litigii cu profesionişti

4630

procedură necontencioasă

Litigii cu profesionişti

4687

reexaminare amendă judiciară

Litigii cu profesionişti

4688

reexaminare taxe de timbru

Litigii cu profesionişti

4740

somaţie de plată

Litigii cu profesionişti

4743

sechestru asigurator

Litigii cu profesionişti

4747

sechestru judiciar

Litigii cu profesionişti

4755

suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC

Litigii cu profesionişti

4756

suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

Litigii cu profesionişti

4760

suspendare executare hotărâre arbitrală

Litigii cu profesionişti

4770

suspendare executare silită

Litigii cu profesionişti

4780

suspendare hotărâre A.G.A

Litigii cu profesionişti

4790

suspendare licitaţie

Litigii cu profesionişti

4800

suspendare provizorie a executării

Litigii cu profesionişti
4285

cerere în anulare (OUG 119/2007)

Litigii cu profesionişti


INSOLVENŢA PERSOANEI FIZICE


8010

acţiunea în anularea actelor frauduloase (art. 60 alin. 3)

Insolvenţa persoanei fizice

8100

cerere lichidator (art. 51 lit. n)

Insolvenţa persoanei fizice

8260

contestaţie măsuri administrator (art. 39 al. 2)

Insolvenţa persoanei fizice

8150

completare/lămurire dispozitiv

Insolvenţa persoanei fizice

8130

cererea deschidere procedură insolvenţă prin lichidare de active

Insolvenţa persoanei fizice

8370

reexaminare ajutor public judiciar

Insolvenţa persoanei fizice

8050

cerere de eliberare de datorii reziduale

Insolvenţa persoanei fizice

8220

contestarea tabelului preliminar de creanţe (art. 24)

Insolvenţa persoanei fizice

8320

înlocuire administrator (art. 40)

Insolvenţa persoanei fizice

8410

sesizare deschidere procedură (art. 14 al. 1 lit. b)

Insolvenţa persoanei fizice

8160

confirmare plan de rambursare datorii

Insolvenţa persoanei fizice

8240

contestaţia raportului final (art. 39 al. 1 pct. 6)

Insolvenţa persoanei fizice

8140

cereri de partaj (art. 58 alin. 2)

Insolvenţa persoanei fizice

8230

contestarea tabelului preliminar de creanţe întocmit de lichidator

Insolvenţa persoanei fizice

8080

cerere închidere a procedurii judiciare (art. 64)

Insolvenţa persoanei fizice

8380

reexaminare amendă

Insolvenţa persoanei fizice

8250

contestaţie împotriva deciziei comisiei de insolvenţă

Insolvenţa persoanei fizice

8060

cerere deschidere procedură prin lichidare active

Insolvenţa persoanei fizice

8360

recuzare

Insolvenţa persoanei fizice

8170

contestarea deciziei (art. 30)

Insolvenţa persoanei fizice

8310

îndreptare eroare materială

Insolvenţa persoanei fizice

8000

abţinere

Insolvenţa persoanei fizice

8270

contestaţie tergiversare cauză

Insolvenţa persoanei fizice

8330

numire curator special al moştenirii

Insolvenţa persoanei fizice

8340

plângere contestaţie tergiversare cauză

Insolvenţa persoanei fizice

8390

reexaminare anulare cerere

Insolvenţa persoanei fizice

8020

alte cereri

Insolvenţa persoanei fizice

8030

cerere ajutor public judiciar

Insolvenţa persoanei fizice

8290

închidere procedură administrativă şi deschidere procedură insolvenţă

Insolvenţa persoanei fizice

8090

cerere înlocuire lichidator

Insolvenţa persoanei fizice

8350

prelungire termen inventar

Insolvenţa persoanei fizice

8400

revocare beneficiu eliberare datorii reziduale

Insolvenţa persoanei fizice

8040

cerere aprobare noi împrumuturi

Insolvenţa persoanei fizice

8190

contestarea măsurilor luate de lichidator

Insolvenţa persoanei fizice

8200

contestarea raportului final întocmit de lichidator

Insolvenţa persoanei fizice

8620

incidente procedurale art. 64 NCPC

Insolvenţa persoanei fizice

8070

cerere deschidere procedură simplificată

Insolvenţa persoanei fizice

8120

cerere ridicare suspendare

Insolvenţa persoanei fizice

8180

contestare încetare aplicare procedură simplificată

Insolvenţa persoanei fizice

8110

cerere prelungire suspendare provizorie

Insolvenţa persoanei fizice

8210

contestarea raportului trimestrial întocmit de lichidator (art. 61 alin. 3)

Insolvenţa persoanei fizice

8280

dezinvestire după depunerea tabelului definitiv de creanţe

Insolvenţa persoanei fizice

8300

închidere procedură administrativă şi deschidere procedură lichidare de active

Insolvenţa persoanei fizice


Secția de contencios administrativ și fiscal

FONDURI ACHIZIŢII PUBLICE

Cod

Obiect

Complexitate

5150

litigiu privind achiziţiile publice

10

5151

litigiu privind achiziţiile publice - contestaţie atribuire

10

5152

litigiu privind achiziţiile publice - suspendare atribuire

6

5153

litigiu privind achiziţiile publice - suspendare executare contract

6

FONDURI URGENŢE

Cod

Obiect

Complexitate

4815

Abţinerea întregii instanţe (doar în cazul dosarelor urgente ale judecătoriilor)

1

4975

asigurare dovezi

5

5030

conflict de competenţă (doar în cazul dosarelor urgente ale judecătoriilor)

3

5250

ordonanţă preşedinţială

6

5275

Recuzarea întregii instanţe (doar în cazul dosarelor urgente ale judecătoriilor)

1

5410

suspendare executare act administrativ

4

5420

suspendare executare hotărâre civilă

4

5425

suspendare provizorie a executării

4

APELURI URGENŢE

Identificator obiect

Nume obiect

Materie

4975

asigurare dovezi

Contencios administrativ şi fiscal

5250

ordonanţă preşedinţială

Contencios administrativ şi fiscal

5420

suspendare executare hotărâre civilă

Contencios administrativ şi fiscal

5425

suspendare provizorie a executării

Contencios administrativ şi fiscal

Pentru cererile care privesc dosare înregistrate având unul din obiectele specifice de mai sus, cereri având următoarele obiecte:

4810

abţinere

Contencios administrativ şi fiscal

4982

cerere reexaminare ajutor public judiciar

Contencios administrativ şi fiscal

4997

contestaţie tergiversare cauză

Contencios administrativ şi fiscal

5110

incompatibilitate

Contencios administrativ şi fiscal

5270

recuzare

Contencios administrativ şi fiscal

5287

cerere reexaminare taxă judiciară de timbru

Contencios administrativ şi fiscal

Mai nouă Mai veche