Opt firme amendate de inspectorii ITM Suceava pentru că au fost găsite cu angajați fără contract de muncă

Opt firme amendate de inspectorii ITM Suceava pentru că au fost găsite cu angajați fără contract de muncă
În perioada 01-31 august 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 272 controale, dintre care 193 în domeniul relaţiilor de muncă şi 79 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 161 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 346.000 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 193 controale efectuate, s-au aplicat 50 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 332.500 lei.

Au fost depistate 10 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 9 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați opt angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 160.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 79 de controale efectuate s-au aplicat 111 sancţiuni contravenţionale la 54 angajatori (108 avertismente contravenţionale şi 3 amenzi contravenţionale în valoare de 13.500 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-a obţinut autorizarea „in situ” pentru ativităţi în mediu potenţial exploziv;
 • nu s-au solicitat autorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor punctelor de lucru;
 • nu sunt autorizaţi operatorii ce deservesc staţiile de combustibili tip SKID;
 • nu sunt elaborate instrucţiuni proprii de SSM specifice fiecărui loc de muncă;
 • nu s-a acordat necesarul de 2-4 l apă minerală /persoană/ schimb în zilele cu temperaturi crescute;
 • nu s-au luat măsuri pentru ca lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecție antistatic;

În luna august la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 20 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 septembrie 2023, figurează ca fiind înregistrate 138.762 de contracte individuale de muncă active, dintre care 130.469 pe durată nedeterminată și 8.293 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche