Concurs angajare Administrator financiar - Școala Gimnazială Zamostea

Școala Gimnazială Zamostea organizează concurs pentru ocuparea funcției de Administrator financiar grad I S - 0,5 norma, post vacant, pe perioadă nedeterminată:
  • Nivelul postului: de execuţie
  • Gradul/Treapta profesional/profesională: I
  • Statutul postului/Viabilitatea: 4 ore/zi; 20 ore pe săptămână

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii superioare de lungă durată în domeniul economic absolvite cu diplomă de licenţă
2. Vechime minimă: 7 ani în funcția de administrator financiar școală;
3. Cunoştiinţe de operare PC nivel avansat (MS Office, operare baza de date, navigare Internet), precum şi de utilizarea unor programe, softuri şi baze de date specifice contabilității: EDUSAL, SIIIR, FINANȚARE.ORG, INFOPRIM, FOREXE BUG, SEAP etc.
4. Abilităţi de relationare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învaţământ;
5. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;

Etape de concurs
  • Depunerea dosarelor de înscriere: 28.12.2023-15.01.2024, 8:00-12:00 La secretariatul unităţii zilnic
  • Afişarea rezultatelor după selecţia dosarelor 16.01.2024, ora 10:00 La avizierul unităţii
  • Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor 16.01.2024, 12:00-14:00 La secretariatul unităţii
  • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor după contestaţii 17.01.2024, 12:00 La avizierul unităţii
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

1.Proba scrisă 23.01.2024, ora 9:00 La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor probei scrise 23.01.2024, ora 12:00 La avizierul unităţii
Depunerea contestaţiilor după proba scrisă 23.01.2024, 12:00-12:30 La secretariatul unităţii
Rezolvarea contestaţiilor 23.01.2024, 12:30-13:30 La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor după contestaţii 23.01.2024, ora 13:35 La avizierul unităţii

2. Proba interviului 23.01.2024, ora 14:00 La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor probei de interviu 23.01.2024, ora 15:30 La avizierul unităţii
Depunerea contestaţiilor după proba de interviu 23.01.2024, ora 15:30-16:00 La sediul unităţii
Rezolvarea contestaţiilor 23.01.2024, ora 16:00-16:30 La sediul unităţii
Afişarea rezultatelor finale 23.01.2024, ora 16:40 La avizierul unităţii

NOTĂ* : Durata probei scrise este de 2 ore. Durata interviului este de o oră.

Date de contact: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAMOSTEA: tel. 0330409001, email: scoalazamostea@yahoo.com.
Mai nouă Mai veche