Concurs angajare Îngrijitor - Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru ocuparea funcției de Îngrijitor, studii medii minim 10 clase absolvite, post vacant, pe perioadă nedeterminată,numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii medii minim 10 clase absolvite;
2. Perfecționări (specializări): nu este cazul;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator(necesitate și nivel): nu este cazul;
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare:
-seriozitate, respect pentru cei din jur, rezistență la efort fizic;
-abilități pentru munca în echipă;
-abilități în realizarea cerințelor practice;
-abilități de comunicare;
-disponibilitate la program flexibil.
6. Vechime în muncă: nu se solicită.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 28.12.2023-12.01.2024, interval orar 9.00-15.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 16.01.2024, ora 10.00, la sediul instituţiei;
– afişarea rezultatelor de la selecția dosarelor: 17.01.2024 ora 12.00;
– proba practică în data de 22.01.2024, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 23.01.2024 ora 10.00;
– interviul în data de 29.01.2024, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la interviu: 29.01.2024 ora 16.00;
– afişarea rezultatelor finale: 01.02.2024 ora 12.00 .

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
-se pot depune contestaţii privind rezultatele selecției dasarelor în data de 18.01.2024 interval orar 8.00-16.00, la sediul instituţiei;
-afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 19.01.2024 ora 16.00;
-se pot depune contestaţii privind rezultatele probei practice în data de 25.01.2024 interval orar 8.00-16.00, la sediul instituţiei.
-afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 26.01.2024 ora 16.00;
-se pot depune contestaţii privind rezultatele interviului în data de 30.01.2024 interval orar 8.00-16.00, la sediul instituţiei;
-afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 31.01.2024 ora 16.00;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Colegiul Silvic ”Bucovina”, cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, strada Calea Bucovinei nr.56, județul Suceava, , tel. 0230/314093, email: csilvic@yahoo.com, conform graficului, între orele 9:00 - 15:00, în zilele lucrătoare.
Mai nouă Mai veche