Concurs angajare Șofer, Muncitor - Școala Gimnazială „Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei

Școala Gimnazială „Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei, cu sediul în comuna Izvoarele Sucevei, str. Principală nr. 210, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:


I. DENUMIREA POSTULUI: Șofer II
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
CATEGORIE PERSONAL: Personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

II.DENUMIREA POSTULUI: Muncitor IV
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
CATEGORIE PERSONAL: Personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului contractual vacant de Șofer II :
a) studii medii sau profesionale;
b) să dețină permis de conducere categoria B și D , atestat transport persoane, în termen de valabilitate;
c) să dețină card tahograf;
d) să fie apt din punct de vedere fizic, medical și psihologic;
e) să aibă vechime ca șofer categoria D de minim 5 ani.
f) abilități de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;
g) disponibilitate la timp de lucru prelungit;
h) capacitate de gestionare a timpului și priorităților.
i) Nu a încetat contractul individual de muncă şi nu a avut sancţiuni pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării postului contractual de muncitor IV :
• Nivelul studiilor: studii generale, minim 10 clase absolvite;
• Certificat de calificare pentru una din calificările: lăcătuș, electrician, tâmplar, zidar, alte calificaric;
• Cunoștințe de folosire a aparaturii electrice, electronice și electrocasnice;
• Vechime în muncă: 5 ani;
• Capacitate de lucru în mod individual și în echipă;
• Capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
• Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ
• Disponibilitate pentru program flexibil ;
• Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
• Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
• Cunoștințe în domeniul Sănătății şi Securității în Muncă şi PSI;
• Disponibilitate pentru utilizarea aparatelor și sculelor proprietate personal în vederea realizării atribuțiilor de serviciu din fișa postului;
• Nu a încetat contractul individual de muncă şi nu a avut sancţiuni pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anunțului 28.12.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei cu sediul în comuna Izvoarele Sucevei, str. Principală nr. 210, judeţul Suceava 15.01.2024, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 17.01.2024, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 18.01.2024, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 19.01.2024, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.01.2024, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 23.01.2024, ora 09.00 – Șofer II
23.01.2024, ora 11.00 – Muncitor IV
8. Afişarea rezultatului probei scrise 23.01.2024, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 23.01.2024, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.01.2024, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 25.01.2024, ora 09.00 – Șofer II
25.01.2024, ora 11.00 – Muncitor IV
12. Afişarea rezultatului probei practice 25.01.2024, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 26.01.2024, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.01.2024, ora 16.00
15. Susţinerea interviului 29.01.2024, ora 09.00 – Șofer II
29.01.2024, ora 11.00 – Muncitor IV
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 29.01.2024, ora 13.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 30.01.2024, ora 13.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.01.2024, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 30.01.2024, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe afișier, persoană de contact: Alexander Crizantema – funcția director, având numărul de telefon 0723.189.760.
Mai nouă Mai veche