Doar trei cazuri de muncă la negru depistate de inspectorii ITM Suceava în toată luna decembrie

ITM Suceava control
În perioada 1-31 decembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 241 controale, dintre care 173 în domeniul relaţiilor de muncă şi 68 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 91 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 107.500 lei.

Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

În urma celor 173 controale efectuate, s-au aplicat 36 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 91.500 lei.

Au fost depistate 3 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
 • 1 persoană ale cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • 2 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 2 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
 • neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
 • netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
 • nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
 • nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.


Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 68 controale efectuate, s-au aplicat 55 sancţiuni contravenţionale la 38 angajatori (53 avertismente contravenţionale şi 2 amenzi contravenţionale în valoare de 16.000 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost:
 • nu s-au asigurat mijloacele de protecţie colectivă pentru lucru la înălţime;
 • nu s-a întocmit Planul propriu SSM;
 • nu s-au comunicat evenimentele produse;
 • nu s-au cercetat evenimentele produse;
 • nu s-au consemnat în fișele de instruire individuală efectuarea instruirii lucrătorilor;
 • nu s-a organizat activitatea de prevenire şi protecţie.

În luna decembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 18 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 ianuarie 2024, figurează ca fiind înregistrate 139.894 de contracte individuale de muncă active, dintre care 129.736 pe durată nedeterminată și 10.158 pe durată determinată.
Mai nouă Mai veche