Eudoxiu Hurmuzachi, omagiat la Suceava

O slujbă de pomenire a fost oficiată sâmbătă la Paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava pentru Eudoxiu Hurmuzachi, la împlinirea a 150 de ani de la trecerea sa în veșnicie.

La finalul slujbei, Arhid. Vasile Demciuc, consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a avut un cuvânt omagial.

Arhid. Vasile Demciuc a subliniat că Eudoxiu Hurmuzachi a fost „unul dintre cei care cu timp și fără timp au adunat documente referitoare la țările române din arhivele străine, din care Academia Română a inițiat vasta Colecție Hurmuzachi, din aceasta tipărindu-se, între 1876 și 1942, 45 de volume”.
{inAds}
Părintele arhidiacon a spus că Eudoxiu s-a născut într-o familie ilustră „al cărei neam și a cărei istorie este țesută cu soarta și istoria Bucovinei”.

Eudoxiu a fost cel de-al doilea fiu al boierilor Doxachi Hurmuzachi și Ileana (Ilinca) Hurmuzachi.

„Mijlocul și cea de a doua jumătate a secolului al 19-lea a intrat în conștiința românilor bucovineni ca fiind epoca Hurmuzăcheștilor”, a semnalat clericul.

De ce? „Pentru că ei au fost cu adevărat ctitori de publicații, întemeietori de societăți culturale românești, apărători ai Bisericii, prețuitori ai limbii și datinilor strămoșești, propagatori ai teatrului profesionist românesc în Bucovina, apărători ai școlii și istoriei naționale – pavăză împotriva germanizării și slavizării elementului autohton, adevărați pionieri ai culturii și civilizației moderne din cea de a doua jumătate a secolului al 19-lea”, a conchis Arhid. Vasile Demciuc.

Sorin Ionițe / Basilica
Mai nouă Mai veche