Dotarea cu un laborator inteligent a Liceului Teoretic Filadelfia Suceava

LICEUL TEORETIC „FILADELFIA” SUCEAVA, cu sediul în MUNICIPIUL SUCEAVA, județ Suceava, STR. NARCISELOR, NR.5 E, cod poștal 720207, a demarat in luna Februarie 2024, proiectul cu titlul „DOTAREA CU UN LABORATOR INTELIGENT A LICEULUI TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA”, cod F-PNRR-SmartLabs-2023-1671, proiect finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivul proiectului este in concordanta cu obiectivul Reformei 5, respectiv de a asigura cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate nivelurile de învățământ.

Obiectivul specific vizează crearea unei săli de curs complexe, de tip STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) în cadrul LICEULUI TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA, pentru a oferi oportunități de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din diferite ariile curriculare, sa devină utilizatori independenți care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 351.209,46 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 295.134,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 56.075,46 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de circa 11 de luni de la 14.02.2024 – data de semnare a Contractului de finantare nr. 1068Smart ⁄ 2024, cuprinse in intervalul 14.02.2024 – 31.01.2025.

Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa contactati LICEUL TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA, la tel. 0230531205, e-mail: nichiformagdalena@gmail.com, Director MAGDALENA-GABRIELA NICHIFOR.
Mai nouă Mai veche