Mai aproape de soluri prin citizen science, workshop organizat de Facultatea de Silvicultură Suceava

Mai aproape de soluri prin citizen science, workshop organizat de Facultatea de Silvicultură Suceava
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, printr-o echipă a Facultății de Silvicultură, participă la un proiect de citizen science, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Orizont Europa. Cu un buget total de peste 5 milioane de euro, proiectul ECHO Implicarea cetățenilor în știința solului: drumul către soluri mai sănătoase (Engaging citizens in soil science: The road to healthier soils) se derulează pe durata a patru ani (2023 - 2027) și își propune să implice cetățenii în protejarea și refacerea solurilor, prin dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea cunoștințelor acestora.

ECHO va furniza informații valoroase despre starea de sănătate a solului în diferite regiuni, ale Europei, ajutând cetățenii să ia decizii informate cu privire la utilizarea și conservarea terenurilor. Cu 16 parteneri din Europa, incluzând zece universități și centre de cercetare de top, patru IMM-uri și două fundații, sub coordonarea Universității Libere din Bolzano-Bozen, proiectul va evalua 16500 de situri din diferite regiuni climatice și biogeografice pentru a-și atinge obiectivele ambițioase.

Miercuri, 12 iunie 2024, într-un laborator al Facultății de Silvicultură, a avut loc workshopul Mai aproape de soluri prin citizen science, în cadrul proiectului ECHO, care s-a adresat ambasadorilor acestui proiect. A fost realizată o prezentare a kitului ECHO, un kit de prelevare facilă a probelor de sol, și s-a analizat modul de implicare și participare a cetățenilor-cercetători voluntari în activitățile viitoare de culegere a datelor despre sănătatea solului.
 
{inAds}

Obiectivele proiectului ECHO urmăresc:
  • să implice cetățenii, prin deschiderea spre cunoaștere, să le stimuleze interesul față de problemele legate de sănătatea solului și să îi motiveze să protejeze și să refacă solurile;
  • să responsabilizeze cetățenii, invitându-i să joace un rol activ în colectarea de date și în știința solului pentru a genera cunoștințe despre sănătatea solului în beneficiul tuturor;
  • să le permită cetățenilor să se implice și să participe direct la luarea deciziilor informate referitoare la problemele legate de sol.

ECHO reprezintă o șansă pentru voluntarii care vor să se implice în colectarea datelor despre sănătatea solului la nivel european. Implicarea activă a cetățenilor cercetători voluntari va ajuta la îmbunătățirea cunoștințelor despre sol și va reliefa importanța protejării acestuia. Datele colectate vor fi accesibile publicului larg și vor putea fi utilizate în fundamentarea politicilor agricole și de mediu la nivel european.

Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web al proiectului ECHO: https://echosoil.eu/ro/.
Mai aproape de soluri prin citizen science, workshop organizat de Facultatea de Silvicultură Suceava
Mai aproape de soluri prin citizen science, workshop organizat de Facultatea de Silvicultură Suceava
Mai aproape de soluri prin citizen science, workshop organizat de Facultatea de Silvicultură Suceava
Mai nouă Mai veche