11 iulie - Ziua Inspecției Muncii

11 iulie - Ziua Inspecției Muncii
Ziua de 11 Iulie a fost instituită ca „Ziua Inspecției Muncii” prin Legea nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind Statutul inspectorului de muncă, în acest an, instituția aniversând 25 de ani de activitate dedicată protejării drepturilor lucrătorilor și asigurării unui mediu de muncă sigur și echitabil pentru toți angajații din România. Această zi marchează un sfert de secol de realizări importante și angajament continuu față de respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă.

Inspecția Muncii a fost inființată prin publicarea Legii nr. 108 din 16.06.1999, fiind organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu sediul în municipiul București. Instituția are personalitate juridică și îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherea pieței produselor prin activități de îndrumare și control și are în subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituții cu personalitate juridică, care se organizează în fiecare județ. Această înstituție și europeană prin afiliere la organisme internaționale de profil, deține un rol esențial în protejarea drepturilor și siguranței angajaților, dar și a angajatorilor, rol necesar pentru menținerea unui mediu de lucru corect și sigur în România, dar nu numai, deoarece se implică și în protejarea lucrătorilor aflați în afara granițelor tării.

Principalul scop al Inspecției Muncii și a Inspectoratelor Teritoriale de Muncă este de a urmări îndeplinirea de către angajatori a obligațiilor legale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și al supravegherii pieței produselor prin activități de îndrumare și control, precum și a celor referitoare la condițiile de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și a sănătății salaraților și a altor participanți la procesul de muncă, în desfășurarea activității.
{inAds}

Dedicată inițial asigurării și verificării protecției muncii și extinsă până la domeniile vaste de competență pe care le gestionează în prezent: relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă și supravegherea pieței produselor și politici de prevenire, Inspecția Muncii este una dintre cele mai vechi instituții din România și ne putem mândri cu o istorie îndelungată, de peste un secol, bogată în evenimente și reușite remarcabile.

În domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, se impune ca organ administrativ de control necesar pe piața muncii pentru desfăşurarea normală a raporturilor de muncă într-un mediu sigur şi sănătos, având ca obiective principale diminuarea fenomenului muncii nedeclarate și subdeclarate, a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum și promovarea muncii decente: remunerarea muncii depuse, condiții de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și a sănătății salariaților și a altor participanți la procesul de muncă, în desfășurarea activității.

Inspectoratele teritoriale de muncă, prin inspectorii de muncă, exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile de competenţă şi oferă servicii tuturor persoanelor fizice şi juridice, angajatori din sectorul public, mixt, privat şi alte categorii de angajatori. În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, inspectoratele colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media.

De 25 de ani, prezența Inspecției Muncii ca factor de echilibru pe piața muncii a însemnat condiții de muncă mai bune și mai sigure pentru lucrători, având drept consecință o diminuare considerabilă a accidentelor de muncă, relații de muncă echitabile între angajatori mai responsabili și salariați informați în privința drepturilor și obligațiilor ce le revin, o legislație adaptată la necesitățile pe care realitatea socio-economică a fiecărei perioade ni le-a dezvăluit.

În cei 25 de ani de existență, prin campaniile pe care le desfășoară la nivel național, prin dialog cu angajatorii, Inspecția Muncii a stat de veghe în mod constant asupra modului de aplicare a legislației muncii stabilită de organele legislative, armonizată cu standardele Uniunii Europene, garantând acordarea salariului minim, respectarea orelor legale de lucru, încheierea contractelor de muncă în mod echitabil și complet astfel încât să reflecte cu claritate drepturile și obligațiile dintre părți, rezolvând problemele legate de neplata salariului, a orelor suplimentare și acordarea drepturilor de concediu.

De asemenea, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă, sunt supravegheate condițiile de muncă și măsurile de siguranță, asigurând protecția angajaților, acordând atentie aspectelor cum ar fi folosirea corectă a echipamentului, prevenirea riscurilor de accidentare, asigurarea unui climat de lucru din care să lipsească discriminarea sau hărțuirea lucrătorilor, cercetarea sesizărilor și efectuarea inspecțiilor pe teren pentru a se asigura respectarea reglementărilor legale în domeniul securității muncii.

Colectivul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava are ca obiectiv principal atingerea unui nivel înalt de încredere în rândul angajatorilor și angajaților, răspunderea și receptivitatea la sesizările angajaților, acestea fiind soluționate cu celeritate.

O funcție importantă în exercitarea atribuțiilor noastre generale și specifice este comunicarea, aceasta având un rol important și instructiv în procesul de informare și consiliere permanentă atât a angajatorilor, cât și a angajaților, cu privire la importanța cunoașterii și a respectării legislației, funcție pe care ne-o îndeplinim prin colaborarea foarte bună cu presa locală și centrală, cărora le mulțumim din suflet.

Cu ocazia Zilei Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava mulțumește pe această cale tuturor angajatorilor și angajaților pentru încrederea acordată și garantează în continuarie răspunderea promptă la solicitările dumneavoastră, urmărind asigurarea unui climat de muncă sigur și decent.

LA MULȚI ANI și succes tuturor colegilor din Inspecția Muncii și Inspectoratele Teritoriale de Muncă, angajatorilor și angajaților de pe piața muncii a județului Suceava !


ITM Suceava
Mai nouă Mai veche