Drept la replică

Facem eforturi ca articolele publicate de StiriSuceava.net să fie întotdeauna coforme adevărului și deontologiei profesionale. În cazul în care totuși considerați că există informații care necesită corectate, aveți posibilitatea să vă adresați cu un drept la replică.

Dreptul la replică poate fi transmis doar prin poșta electronică, la adresa stirisuceava.net[a]gmail.com.

Mesajul dumneavoastră trebuie să includă numele, prenumele, calitatea în care transmiteți dreptul la replică și link către articolul care conține informația despre care considerați că este necesar să fie rectificată.

Contact | Drept la replică