Campania Națională de verificare a modului în care agenții de ocupare a forței de muncă respectă prevederile Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate-republicată

În perioada 7-11.11.2016 Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania Națională de verificare a modului în care agenții de ocupare a forței de muncă respectă prevederile Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate-republicată.

Obiectivele Campaniei
* Identificarea cazurilor în care agenții de ocupare a forței de muncă nu respectă prevederile Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată și ale HG nr.384/2001, modificată și completată.
* Creşterea gradului de conştientizare a agenților de ocupare a forței de muncă față de obligativitatea respectării prevederilor legale.
* Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de ocupare a forței de muncă a prevederilor legale menţionate.
Grupul ţintă
* Agenții de ocupare a forței de muncă aflați în evidența inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și orice alte persoane fizice sau juridice care desfășoară activitate de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate.


Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:
La acţiune au participat un număr de 16 inspectori de muncă care au controlat un număr de 16 agenți de ocupare a forței de muncă.
În urma controalelor efectuate s-a constatat că doar 5 agenți de ocupare a forței de muncă desfășoară activități de mediere a angajării cetățenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice sau organizații patronale.
În anul 2016 ofertele au fost transmise din țări precum, Germania, Irlanda și Belgia.


Romeo BUTNARIU
Inspector Şef,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier,
Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.