Pregatirea drumurilor naţionale de pe raza de acţiune a SDN Suceava pentru sezonul de iarna 2016-2017, la data de 21 noiembrie 2016


SDN Suceava este o unitate teritoriala subordonata Directiei Regionale Drumuri si Poduri Iasi care are ca obiectiect de activitate administrarea şi intreţinerea drumurilor naţionale conform OG 43/97 modificata şi completată prin OG 7 / 2010.

Activitatea de deszapezire pe drumurile naţionale pe timpul iernii se desfaşoară în conformitate cu prevederile planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2016-2017 întocmit conform instructiei AND nr 525-2013 aprobata in Consiliu Tehnic- Economic nr 4287 / 23.04.2013.

SDN Suceava are în administrare 295.44 km.

Pentru buna desfasurare a activitatii pe timp de iarna , SDN Suceava a intreprins urmatoarele masuri :
  • S-a intocmit planul de acţiune pentru menţinerea viabilitaţii pe timp de iarna – aprobat cu adresele nr 12/3434/3.08.2016 CNADNR SA si nr 12/3630 / 09.08.2016
  • S-a finalizat pregatirea bazelor de deszapezire
  • S-a instituit în baza deciziei nr 17/16 din 28.10.2016 Comandamentul pentru conducerea si coordonarea activitatii de prevenire si interventie la nivel SDN Suceava.
  • S-a incheiat contractul subsecvent intre CNADNR SA –DRDP Iasi si S.C. Transporturi Auto Botosani – pentru prestari servicii de întreţinere curenta pe timp de iarna 2016-2017.
  • A fost montata semnalizarea rutiera pe timpul iernii.
  • A fost incheiat Programul Comun de Masuri pentru mentinerea viabilitatii drumurilor nationale in iarna 2016-2017 atat la nivel I.G. P. – CNADNR SA si la IPJ Suceava – SDN Suceava
  • A fost organizat serviciul permanent de informare si actiune pe schimburi .
La nivelul Sectiei de Drumuri Nationale Suceava activitatea de interventie pe timp de iarna este asigurata in cadrul a 4 baze de deszapezire dispuse astfel:

1. Baza Fălticeni – tel 0230/541833 – responsabil baza tehn. Buculei Cezar pentru urmatoarele sectoare de drum :
-DN 2 km 382+200 – km 409+719
-DN 2 km 415+000- km 431+400
-DN 15C km 58+328- km 68+765

2. Baza Suceava – tel 0747111781 – responsabil de baza ing . Bicioc Viorel pentru urmatoarele sectoare de drum :
-DN 2 km 441+500 – km 448+230
-DN 29 km 6+000- km 21+670
-DN 29A km 3+000 - km 23 +010
-DN 2H km 0+000 - km 12 +070
-DN 2K km 0+000 - km 16 +684

3. Baza Ilişeşti – tel . 0230/520310 – responsabil de baza ing . Timu Dumitru Ovidiu pentru urmatorul sector de drum
-DN 17 km 227+625- 255+286
-DN 2E km 30+505 - km 64 +750

4. Baza Rădăuţi – tel . 0230/561077 – responsabil de baza tehn . Zaharia Gheorghe pentru urmatorul sector de drum :
- DN 17A km 53+350- km 68+200
-DN 17A km 72+800 - km 83 +425
-DN 2E km 64+750 - km 87 +525
-DN 2H km 17+350 - km 44 +800


La SDN Suceava – pentru iarna 2016 - 2017 s-au prevazut a se aproviziona 7500 to sare , 7500 to nisip si 135 to Ca Cl 2.

În stoc la data de 21.11.2016 sunt 405,52 to sare si 160 to nisip , în total 565,52 to material antiderapant .
- Carburanti , lubrefianţi ,stoc pentru min 14 zile actiune
- Se vor monta panourilor parazapezi pe DN-urile din administrare pe o lungime de 12327 ml .

Utilajelele care vor acţiona pe timp de iarna sunt:

Utilaje proprii:
- 6 Autofreze
- 4 Autoutilaje tip UNIMOG echipate cu lame , plug , turbofreze si RSP de material antiderapant
-4 Autoutilitare
- 2 Buldoexcavator

Utilaje inchiriate Conform Contract subsecvent cu S.C. Transporturi Auto Botosani
- 6 Utilaje Multifunctionale inchiriate cu lama si RSP .
- 22 Autoutilaje speciale cu lama si RSP inchiriate ,
- 5 Incarcatoare inchiriate
- La cerere se vor prezenta in baze si 1 Autoremorcher , 1 Autogreder , 1 Automacara , 3 Tractoare de mare capacitate , 4 Buldoexcav , 3 Statii preparare CaCl 2 ,

Şef secţie,
Ing. Caciuc Romeo

Niciun comentariu

Un produs Blogger.