Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă, securitate şi sănătate în muncă în luna octombrie 2016

În perioada 01.10.2016 – 31.10.2016 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2016”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 358 controale, din care 230 în domeniul relaţiilor de muncă şi 128 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 197 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 181.600 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 230 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 72 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 125.600 lei.
În luna octombrie au fost depistate un număr de 57 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:
- 3 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu a fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii;
- 43 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal;
- 11 persoane fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 7 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 80.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:
* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;
* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 128 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 125 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 56.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
* Deficiențe privind modul de respectare a procedurilor de cercetare a evenimentelor de către comisiile numite de angajatori;
* Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă incomplete;
* Nu s-a asigurat peste tot, acolo unde este necesar, sortimentele de echipament individual de protecție;
* Nu s-au stabilit prin fișa postului atribuțiile și răspunderile în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți lucrătorii.

În luna OCTOMBRIE la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 33 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.11.2016 figurează ca fiind înregistrate un număr de 124.567 contracte individuale de muncă active din care:
- 116.361 pe durată nedeterminată;
- 8.206 pe durată determinată.


Romeo BUTNARIU
Inspector Şef
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN
Consilier, Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Niciun comentariu

Un produs Blogger.