Procedura de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

Ca urmare a prevederilor de la art. 9, aliniat 1 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/29 august 2016, cifra de școlarizare se stabilește anual, pe baza nevoilor pieții muncii și a tendințelor de dezvoltare, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici. Ținând cont de aceste prevederi, inspectoratul școlar trebuie să adapteze proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 la solicitările operatorilor economici, conform precizărilor MENCȘ-CNDIPT prin Nota VET nr. 3743/13.12.2016.

Astfel, operatorii economici care doresc să fie școlarizați elevi în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018 transmit către IȘJ până la data de 29 decembrie 2016 solicitarea de școlarizare pe calificări și număr de locuri. IȘJ colectează și centralizează solicitările primite, le analizează în consiliul de administrație și stabilește unitățile de învățământ care pot asigura formarea profesională. Unitățile de învățământ stabilite de către IȘJ au obligația de a încheia contracte – cadru cu operatorii economici, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat aprobată prin OMENCȘ nr. 5033/29 august 2016.

Cifrele de școlarizare propuse de IȘJ pentru anul școlar 2016-2017 sunt înaintate spre aprobare MENCȘ în luna ianuarie 2017.

Nota VET nr. 3743/13.12.2016 și formularul de solicitare de către operatorii economici a școlarizării în învățământul profesional de stat (anexa2) sunt postate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Suceava la link-ul de mai jos:
http://www.isj.sv.edu.ro/images/Docs/Discipline/tehnic_si_prof/Nota_VET_3753_din_13_12_2016.pdf

Inspector şcolar general,
Prof. Gheorghe Lazăr

Purtătorul de cuvânt al ISJ Suceava,
Prof. Anuței Ioan Cezar, inspector școlar

Niciun comentariu

Un produs Blogger.