Vatra Dornei: Anunț public privind decizia etapei de incadrare - Montare statie de betoane mobila

APM Suceava anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a supra impactului asupra mediului pentru proiectul "Montare statie de betoane mobila" propus a fi amplasat in Vatra Dornei, jud. Suceava, titular SC AGROPRESTSERVICE SRL Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 5 zile de la publicarea anunţului.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.