Inițierea de Grupuri locale de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc - GLEP

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în calitate de Promotor de proiect, anunță închiderea oficială a proiectului ,,Inițierea de Grupuri locale de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc - GLEP”, cod PEH078.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Primăria Municipiului Fălticeni, Fundația Solidaritate și Speranță Iași, Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, în perioada iulie 2015 – martie 2017.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au vizat participarea a 26 de comunități selectate din două regiuni de dezvoltare: Regiunea de Nord-Est – judeţele Suceava, Botoșani şi Iasi şi Regiunea de Nord-Vest – judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud.

Proiectul s-a adresat următoarelor categorii de grupuri țintă: factori de decizie și specialiști din autorități/ instituții/ servicii; factori de decizie și specialiști din organizații nonguvernamentale ce lucrează cu grupuri vulnerabile; membri ai unor asociații profesionale din domeniul social (asistenți sociali, mediatori sociali, mediatori medicali, etc); persoane aparținând grupurilor vulnerabile, părinți/ tutori/ familii cu copii și tineri în situații de risc.

Prin activitățile implementate și prin implicarea tuturor acestor entități s-a avut în vedere dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între factorii interesaţi implicaţi în promovarea incluziunii sociale şi în combaterea discriminării, precum și adoptarea unor măsuri coerente, atât la nivel local cât şi regional, care să respecte principiile transversale și obiectivele orizontale promovate de Programul RO10 – "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI): buna guvernare, dezvoltare durabilă, egalitate de gen, egalitate de șanse, înțelegere interculturală, reducerea discriminării.

Ajunși așadar, la finalul perioadei de implementare a proiectului, amintim o serie dintre cele mai semnificative rezultate ale acestuia: organizarea de sesiuni de instruire în educație parentală pentru specialiști care lucrează cu grupuri vulnerabile, înființarea unor grupuri locale de educație parentală (GLEP), activități de informare și instruire nonformală pe teme de medicină socială și psihopedadogie specială, programe de educație remedială și școală după școală pentru copii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, activități de educație comunitară prin acțiuni de tip școală de vară și școala de duminică pentru copii și părinți din grupuri, sesiuni de instruire, seminarii, workshop-uri, campanii de informare și conștientizare.

Proiectul este finanţat prin Granturile SEE 2009-2014/RO 10 Copii si tinerii in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor naționale si pentru promovarea incluziunii sociale. - Apelul COERENT.

Valoarea totala a proiectului a fost de  1.357.315 lei

Niciun comentariu

Un produs Blogger.