Planul de prevenire si combatere a pestei porcine africane in judetul Suceava reactualizat

SE APLICA URMATOARELE MASURI DE PREVENIRE A APARTIEI FOCARELOR DE PESTA PORCINA AFRICANA IN EFECTIVELE DE PORCINE DOMESTICE SI SALBATICE DE PE TERITORIUL JUDETULUI SUCEAVA
 • interzicerea comercializarii porcinelor in targurile de animale.
 • verificarea respectarii conditiilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale de suine in exploatatiile nonprofesionale conform Ordinului 20/5.03.2018 al A.N.S.V.S.A.
 • verificarea respectarii legislatiei privitoare la inmatricularea suinelor si la circulatia suinelor.
 • asigurarea permanentei la Postul de inspectie la frontiera Siret pe timp de noapte , pentru confiscarea produselor de origine animala, produse si subproduse din carne de porc care se afla in bagajele calatorilor ce intra in judetul Suceava.
 • supravegherea starii de sanatate a efectivelor de suine de pe teritoriul judetului suceava prin supraveghere activa si pasiva- serologica si virusologica .
 • se vor continua campaniile de informare/avertizare destinate crescătorilor de porcine din toate sistemele de creştere şi patronatelor de profil care trebuie realizate astfel încât să informeze crescătorii de porcine cu privire la strategia urmată de autorităţi, la rolul crescătorilor de porcine în respectarea măsurilor de biosecuritate, la notificarea precoce a bolii şi la participarea activă la supravegherea stării de sănătate a animalelor deţinute.
SE APLICA URMATOARELE MASURI DE CONTROL ŞI COMBATERE ÎN CAZUL SUSPICIUNII SAU CONFIRMĂRII BOLII

Suspiciune :
 • efectuarea investigaţiei clinice imediate în cazul suspiciunilor de boală, recoltarea şi transportarea probelor către laboratorul de diagnostic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • notificarea suspiciunilor de boală către ANSVSA, cât mai curând posibil;
 • declararea bolii către Unităţile Locale de Sprijin, dupa primirea confirmării diagnosticului în laborator a acesteia;
 • stabilirea zonelor de protecţie şi a celor de supraveghere, stabilirea restricţiilor şi eliberarea deciziilor de restricţie către deţinătorii de animale şi a informărilor către restul populaţiei;
 • închiderea târgurilor de animale din interiorul zonelor de protecţie şi a celor de supraveghere şi monitorizarea mişcării animalelor şi a materialului seminal,ovulelor şi embrionilor;
 • în cazul suspiciunii de boală în judeţele limitrofe, stabilirea legăturii cu Centrul National de Combatere a Bolilor şi cu DSVSA din judeţul afectat, pentru determinarea demarcării zonelor de protecţie şi a zonelor de supraveghere comune;
 • identificarea exploataţiilor cu specii receptive la boală şi efectuarea imediată a recensământului speciilor receptive la boala diagnosticată în exploataţiile populaţiei sau în exploataţiile comerciale aflate în interiorul zonelor de protecţie şi supraveghere, precum şi în exploataţiile de contact;
Confirmare:
 • instituirea de restricţii asupra exploataţiilor;
 • evaluarea animalelor ce urmează a fi ucise în vederea compensării;
 • uciderea animalelor;
 • distrugerea cadavrelor rezultate;
 • distrugerea furajelor suspecte de contaminare;
 • curăţarea şi dezinfecţia incintelor, spaţiilor şi a echipamentelor folosite;
 • deratizarea şi dezinsecţia;
 • introducerea animalelor santinela.
 • inspectarea efectivelor de animale receptive din zonele de protecţie şi din zonele de supraveghere cât mai curând posibil după confirmarea bolii ;
 • înregistrarea datelor colectate cu ocazia investigaţiilor epidemiologice, a certificatelor de mişcare emise în perioada anterioară confirmării bolii de către medicii veterinari oficiali, a personalului şi a echipamentului folosit, înscrierea în jurnalul de corespondenţă a evenimentelor din exploataţiile infectate precum şi a activităţilor realizate de CLCB.

Se stabilesc zonele de protecţie şi de supraveghere
Dupa confirmarea oficiala a diagnosticului de pestă porcină africană într-o exploataţie, D.S.V.S.A. SUCEAVA in functie de: rezultatele anchetei epidemiologice , aşezarea geografică, în special graniţele naturale sau artificiale; localizarea şi proximitatea altor exploataţii cu suine - stabileşte în jurul focarului o zonă de protecţie cu o rază de cel puţin 3 kilometri, ea însăşi înscrisă într-o zonă de supraveghere cu o rază de cel puţin 10 kilometri.
În zonele respective se vor aplica măsurile prevăzute la articolele 10 şi 11 ale Directivei 2002/60/CE dupa cum urmeaza:


Zona de protectie
 • se efectueaza un recensământ al tuturor exploatațiilor cât de repede posibil; după stabilirea zonei de protecție, aceste exploatații sunt vizitate de un medic veterinar oficial
într-un termen de cel mult șapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor și a unui control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor
 • circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării autorității competente în cazul autorizării circulației . Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire. Se poate acorda o derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;
 • camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât se poate de repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat ș i dezinfectat, apoi inspectat și reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă;
 • nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație, nici nu poate ieși din aceasta fără autorizarea autorității competente;
 • toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație sunt imediat declarați DSVSA Suceava, care procedează la investigațiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;
 • porcii nu părăsesc exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 40 de zile, autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați:
spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;
spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial;
 • porcii nu părăsesc exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 40 de zile, autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați: — spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate; — spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial;
 • materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploatațiile situate în interiorul zonei de protecție;
 • orice persoană care intră sau iese din exploatațiile porcine va respecta măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane. În cazul în care interdicțiile sunt menținute mai mult de 40 de zile din cauza apariției unor noi focare ale bolii și atunci când, în ceea ce privește adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau unele de altă natură, autoritatea competentă poate, la cererea justificată a proprietarului, să autorizeze ieșirea porcilor dintr-o exploatație situată în interiorul zonei de protecție, pentru a fi direct transportați:
(a) spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;
(b) spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial;

în cazul în care porcii trebuie transportați la un abator:

autoritatea competentă responsabilă pentru abator să fi fost informată de intenția de a trimite porcii în acest loc și notifică sosirea lor autorității competente de expediere;
la sosirea la abator, acești porci se țin și se sacrifica separat de ceilalți porci;

în timpul inspecțiilor ante și post mortem efectuate la abatorul desemnat, autoritatea competentă să țină seama de orice semne legate de prezența virusului pestei porcine africane;

carnea proaspătă ce provine de la acești porci să fie transformată sau identificată cu ajutorul mărcii speciale prevăzute la articolul 5a din Directiva 72/461/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține cel puțin până când:
 • operațiunile de curățare, dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;
 • porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și în laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane.
ZONA DE SUPRAVEGHERE
 • se va efectua un recensământ al tuturor exploatațiilor porcine;
 • circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării de către autoritățile competente.
 • Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere ș i se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;
 • camioanele ș i celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate ș i tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat;
 • nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din exploatație fără autorizarea autorității competente în următoarele ș apte zile de la stabilirea zonei;
 • toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;
 • porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 30 de zile, autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați:
spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;
spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial
 • orice persoană care intră sau iese din exploatațiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.STOCUL DE MATERIALE PENTRU INTERVENTIE
Materiale


Cantitate


 • Atomizor
 • 11 buc
 • Masca cu filtru
 • 281 buc
 • Bonete albe
 • 100 buc
 • Ochelari protectie
 • 259 buc
 • Cizme cauciuc
 • 259 perechi
 • Euro pubele
 • 20 buc
 • Combinezon everal
 • 208 buc
 • Covor dezinfectie 60x 80
 • 11 buc
 • Manusi cauciuc
 • 138buc
 • Banda avertizare x500 M
 • 40 buc
 • Trusa prelevare probe
 • 5 buc
 • Hidroxid de sodiu fulgi
 • 172 kg
 • Aldezin dezinfectant
 • 40 litri
 • Asomatoare
 • 5 buc
 • Lopeti
 • 5 buc

Unitatea Operaţională Locală, constituita la nivelul D.S.V.S.A Suceava - reactualizata
1. CORNEANU DANUT
Director executiv D.S.V.S.A. Suceava
Preşedinte
 
2. GALAN DORIN
Consilier
Locţiitor
3. URECHE VIORICA
Şef serviciu economic si administrativ DSVSA Suceava
Şef al Grupului de organizare, aprovizionare şi resurse
4. COJOC RODICA
Consilier
Adjunct al şefului Grupului de organizare, aprovizionare si resurse
5. LUPU DAN
Consilier
Şef al Grupului de monitorizare, evaluare şi planificare
6. MORAR IONUT
Consilier
Adjunct al şefului Grupului de monitorizare, evaluare şi planificare
7. CIOBANU LUCIAN
Consilier
Şef al Grupului de epidemiologie
8. BACAINTAN NICOLAE
Consilier
Adjunct ai şefului Grupului de Epidemiologie
9. SEMENIUC VASILE
Consilier
Şef al Grupului de comunicare
Externă
10.GASPAR VIOREL C-TIN
Medic veterinar oficial
Şef al Centrului de intervenţie în teren

CENTRUL DE INTERVENTIE IN TEREN
 • Responsabil de centru : Dr. Gaspar Viorel
 • Secretara : Jurist Roman Alina
 • Magazioner : Panduru Gica
 • Curier: Sofer din cadrul DSVSA Suceava
 
ECHIPE IMPLICATE IN CONTROLUL BOLII
1.ECHIPA DE EVALUARE
 • Are sarcina de a evalua pierderile suferite de proprietari in urma uciderii animalelor in scop de diagnostic , la suspiciune , ori la confirmarea bolii.
 • Convocarea comisiei se face de catre prefect la solicitarea scrisa a directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene .
 • Componenta comisiei de evaluare :
 • Reprezentantul directiei sanitar veterinare si siguranta alimentelor – medic oficial zonal
 • Reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale- Oficiul judetean de zootehnie .
 • Reprezentantul Unitatii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor , desemnat de prefect .
 • Reprezentantul unitatii locale de sprijin, respectiv primarul localitatii sau reprezentantul desemnat de catre acesta .
2.ECHIPA DE UCIDERE
Componenta echipei de ucidere
 • Dr. Galan Dorin-expert protectia animalelor in timpul uciderii
 • Un asistent veterinar pentru intocmirea evidentelor animalelor ucise.
 • 2-3 persoane pregatite pentru asomare cu competente in acest sens
 • 2-4 persoane pentru manilularea si imobilizarea animalelor , desemnate de Unitatea locala de sprijin ,primariile locale.
 • 4-6 persoane pentru degajarea adapostului si incarcarea animalelorin mijloacele de transport
 
3.ECHIPA DE DEZINFECTIE SI DERATIZARE

In cazul in care dezinfectia , dezinsectia si deratizarea nu se executa cu personal apartinand unor firme specializate, la nivelul Centrului de interventie in teren se organizeaza o echipa DDD alcatuita din personal din cadrul directiei sanitare veterinare si siguranta alimentelor judeteana .
Componenta echipei :
 • Dr. Lupes Cristian
 • Dr. Taran Dumitru
 • Panduru Neculai
 • Apetrei Catalin
 • 2-3 persoane care sa supravegheze functionalitatea dezinfectoarelor rutiere aceste persoane pot face parte din randul altor structuri parte a Centrului local de combatere a bolilor ( jandarmi ,pompieri , armata )
 4. ECHIPA DE MONITORIZARE A IMPLEMENTARII MASURILOR DE CONTROL
Componenta echipei :
 • Dr. Lungu Luana
 • Dr. Stefanoaia Margareta
 
5.ECHIPA PENTRU CONSTRUCTIA DEZINFECTOARELOR RUTIERE
 • Din aceasta echipa fac parte 4-6 persoane din administratia locala parte a Centrului local de combatere a bolilor, cu atributii in situatii de urgenta ( jandarmi, pompieri, armata )
6.ECHIPA DE EXAMINARE CLINICA A EFECTIVELOR DIN ZONELE DE RESTRICTIE
 
Componenta echipei :
 • 1-2 medici veterinari de libera practica ;
 • 1 asistent veterinar pentru inregistrarea datelor
 
SARCINILE CENTRULUI DE INTERVENTIE IN TEREN
1.Implementeaza “ Planului de actiune” in focarul/focarele de boala ;
2.raporteaza activitatile legate de evolutia si controlul bolii catre Centrul local de combatere a bolilor;
3. afiseaza instructiuni privind semnalarea prezentei epizootiei:montarea (instalarea) panourilor de avertizare;
4. blocheaza caile de acces catre expoatatia infectata cu benzi, cordoane, grilaje;
5.controleaza efectiv miscarea si supravegherea animalelor din curtile/ exploatatiile din zonele de protectie si supraveghere ;
6. transmite deciziile si instructiunile cu privire la masurile de control catre detinatorii de animale si alte persoane;
7. organizeaza /constructia , punerea in functiune, demontarea, supravegherea filtrelor de dezinfectie in exploatatia afectata de epizootie;
8. evalueaza efectivele si stocurile de produse , subproduse , material seminal, ovule , embrioni, furaje , gunoi de grajd inainte de interventia in focar,in vederea asigurarii despagubirilor;
9. supravegheaza efectuarea curateniei si dezinfectiei adaposturilor si mijloacelor de transport, al carcaselor destinate distrugerii la o unitate de ecarisare;
10. organizeaza investigatii , preleveaza probe in zonele stabilite, inclusiv investigatii necesare ridicarii restrictiilor;
11. inlocuieste / elimina apele reziduale din filtrele de dezinfectie ;
12.elimina materialele si ustensilele contaminate dupa curatare si dezinfectare;

Niciun comentariu

Un produs Blogger.