Concurs angajare Șef serviciu - Primăria Comunei Şcheia

Primăria Comunei Şcheia, judeţul Suceava, organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante de şef serviciu, în cadrul Serviciului Funcţiilor publice şi Buget local.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea – contabilitate şi informatică de gestiune;
  • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 29 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Comunei Şcheia, judeţul Suceava, str. Mihoveni nr. 4, telefon 0230/526.588, interior 18.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.