Acțiunea de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase

În anul 2018, câte cinci zile din lunile aprilie, iulie și octombrie, s-au desfășurat acțiuni de control in domeniul securității și sănătății în muncă la angajatori care desfășoară activități economice principale sau secundare de transport rutier de mărfuri periculoase.

În cadrul campaniei au fost controlați un număr de 11 angajatori cu 1053 lucrători. Au fost constatate un număr de 19 deficiențe dispunându-se 30 măsuri și aplicându-se 19 sancțiuni contravenționale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

  • nedeținerea autorizației de funcționare pentru activitatea de transporturi rutiere de mărfuri, CAEN 4941;
  • în evaluarea riscurilor pentru locurile de muncă din activitatea de transport rutier de mărfuri nu au fost luate în considerare pericolele intrinseci ale produselor periculoase transportate. Ca urmare nici în planul de prevenire şi protecţie nu au fost prevăzute măsuri referitoare la aceste pericole.
  • instrucţiunile proprii elaborate de angajator nu conţin prevederi pentru aplicarea legislaţiei referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia la agenţii chimici sau biologici;      
  • instruirea în domeniul SSM nu conține prezentarea legislaţiei specifice pentru protecţia lucrătorilor la agenţi chimici sau biologici.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.