Campanie de actualizare a cererilor pentru repartizarea locuinţelor sociale

În perioada 28 septembrie – 16 octombrie 2015, Primăria municipiului Fălticeni invită persoanele care au depus cereri pentru obţinerea unei locuinţe sociale, să-şi competeze/actualizeze dosarele.

Actualizarea dosarelor este necesară pentru stabilirea Listei de priorităţi în baza căreia vor fi repartizate locuinţele sociale din municipiul Fălticeni în anul 2016.

Documentul va fi supus spre aprobare Consiliului Local Fălticeni. Precizăm că dosarele actualizate după data de 16 octombrie 2015 nu vor fi luate în calcul pentru repartizările de locuinţe sociale care vor avea loc în anul 2016.

Detalii suplimentare pot fi obţinute la Biroul Spaţiu Locativ al Primăriei Fălticeni, camerele 10 şi 11.

Directia Generala Administratie Publica Locala
Mai nouă Mai veche