DNA Suceava: Referat cu propunere de încuviinţare a unei percheziţii domiciliare

R E F E R A T
cu propunere de încuviinţare a unei percheziţii domiciliare
Anul 2015, luna septembrie, ziua 18


Procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava.
Examinând probele administrate în dosarul penal cu numărul de mai sus,

C O N S T A T:
Prin Ordonanţa nr. 22/P/2012 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
Evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, constând în faptele reprezentanţilor SC KOKOTAS NICOS SRL, SC AIDA SRL, SC COS LENA SRL, SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, SC POWER LAND LTD SRL ŞI SC SINERGIS SRL, care în perioada 2009-2012 au evidenţiat în contabilitate operaţiuni fictive, pe parcursul implementării unor proiecte care au avut ca sursă de finanţare fonduri europene acordate prin programul FEADR
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ din Legea nr.78/2000, constând în faptele reprezentanţilor , SC AIDA SRL, SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL şi SC GREEN TUR BUCOVINA SRL care în perioada 2009-2011 au depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării unor proiecte, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals, respectiv faptul că aveau conţinut inexact, documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de fonduri nerambursabile
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în faptele reprezentanţilor SC KOKOTAS NICOS SRL, SC COS LENA SRL, SC POWER LAND LTD SRL ŞI SC SINERGIS SRL care în perioada 2009-2012 de a furniza reprezentanţilor legali ai SC AIDA SRL, SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL şi SC GREEN TUR BUCOVINA SRL facturi false, precum şi documentele inexacte, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarilor decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile.
Din datele obţinute în cursul urmăririi penale, respectiv sesizările organelor fiscale, a mai rezultat că prin mijlocirea SC POWER LAND LTD SRL ŞI SC SINERGIS SRL, în aceeaşi perioadă şi SC DANI AURA SRL şi SC LIK VOX SRL au depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării unor proiecte, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals, respectiv faptul că aveau conţinut inexact, documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de fonduri nerambursabile. De asemenea a mai rezultat implicarea reprezentanţilor legali ai SC EUROSTRADE COMPANY SRL, SC COSTEPE CONSTRUCT SRL şi SC TRUST INVEST BUSINESS SRL în furnizarea de facturi false, precum şi documente inexacte, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarilor decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile.

Prin ordonanţa nr.22/P/2012 din 19.05.2015 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la faptele săvârşite de reprezentanţii legali ai SC DANI AURA SRL, SC LIK VOX SRL SC EUROSTRADE COMPANY SRL, SC COSTEPE CONSTRUCT SRL şi SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, urmărirea penală urmând a se efectua cu privire la următoarele infracţiuni:
Evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, constând în faptele reprezentanţilor SC DANI AURA SRL, SC LIK VOX SRL SC EUROSTRADE COMPANY SRL, SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, SC TRUST INVEST BUSINESS SRL SC KOKOTAS NICOS SRL, SC AIDA SRL, SC COS LENA SRL, SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, SC POWER LAND LTD SRL ŞI SC SINERGIS SRL, care în perioada 2009-2012 au evidenţiat în contabilitate operaţiuni fictive, pe parcursul implementării unor proiecte care au avut ca sursă de finanţare fonduri europene acordate prin programul FEADR
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ din Legea nr.78/2000, constând în faptele reprezentanţilor , SC AIDA SRL, SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, SC DANI AURA SRL şi SC LIK VOX SRL care în perioada 2009-2011 au depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării unor proiecte, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals, respectiv faptul că aveau conţinut inexact, documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de fonduri nerambursabile
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ din Legea nr.78/2000 constând în faptele reprezentanţilor SC KOKOTAS NICOS SRL, SC COS LENA SRL, SC POWER LAND LTD SRL, SC SINERGIS SRL, SC EUROSTRADE COMPANY SRL, SC COSTEPE CONSTRUCT SRL şi SC TRUST INVEST BUSINESS SRL care în perioada 2009-2012 au furnizat reprezentanţilor legali ai SC AIDA SRL, SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, SC DANI AURA SRL şi SC LIK VOX SRL facturi false, precum şi documentele inexacte, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarilor decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile.
La dosarul cauzei au fost depuse constatările DLAF din cuprinsul cărora rezultă bănuiala rezonabilă că Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 şi Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 au fost săvârşite de numiţii Daniliuc Ilie, Daniliuc Aurica, Birău Costinel, Cuzenco Virgil-Florin, Cumpătă Florin, Barbu Neculai, Iuzic Andrei, Catrinescu Eusebiu Adrian, Grigoraş Lucian, Ştefan Nicolae, Lucău Emil Dănuţ, Cîrdei Ciprian, Rusu Dan Pintilie Durlihac Vasile, Chiriac Cătălin , Luca Nicuşor, Cîmpan Mihai-Dumitru, Radu Răzvan, Nicuşor Stănescu, Tudosi Violeta şi Ştefan Dumitru.


Prin Ordonanţa din 20.05.2015 s-a dispus:
1. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul DANELIUC ILIE, cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 3 acte materiale) constând în aceea că:
- în calitate de administrator al SC AIDA SRL GĂLĂNEŞTI , şi a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului FEADR nr. C123P011013500001, cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, comuna Gălăneşti, jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL, comuna Gălăneşti, jud. Suceava, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011), documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
- în calitate de administrator al SC LIK VOX SRL GĂLĂNEŞTI responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500012, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC LIK-VOX SRL Slatina, jud. Suceava (conform procurii speciale, autentificată sub nr. 2646/11.07.2012 la BNP Fomin Simion), a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011 şi lunii septembrie 2012), a justificat contribuţia proprie a SC LIK-VOX SRL prin contracte de împrumut fictive, documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.601.460 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
- în calitate de administrator al SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500007, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava, (conform procurii speciale nr. nr. 1007/15.03.2012, autentificată la BNP Fomin Simon, jud. Suceava), a semnat şi depus cererile de rambursare la Autoritatea Contractantă, cunoscând că acestea conţin documente justificative false (cele 9 facturi emise de SC Costepe Construct SRL aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012) sau inexacte (centralizatoarele de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012), şi a justificat contribuţia proprie a SC DANI-AURA SRL prin contracte de împrumut fictive, cu scopul de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor impuse la Autoritatea Contractantă, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de către beneficiar a sumei de 2.617.818 RON din fonduri nerambursabile (suma decontată de Autoritatea Contractantă)

2. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta DANELIUC LĂCRIMIOARA-AURICA cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în aceea că în calitate de administrator al SC AIDA SRL GĂLĂNEŞTI, responsabil legal al proiectului FEADR nr. C123P011013500001, cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, comuna Gălăneşti, jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL, comuna Gălăneşti, jud. Suceava, a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011), documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
 
3. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de BARBU NECULAI cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în aceea că în calitate de administrator al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500059 cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC TERRA ZOOTEHNIC SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi 13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011, precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).

4. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul IUZIC ANDREI cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în aceea că în calitate de administrator al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500059 cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC TERRA ZOOTEHNIC SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, rapoarte de selecţie, oferta SC WOOD EXPERT INDUSTRY SRL nr. 281/22.09.2009, şi 31 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.107/28.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.188/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 4.172.409 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
 
5. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul GRIGORAŞ LUCIAN cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în aceea că în calitate de administrator al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500051, cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăsare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, jud. Suceava a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi 13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011, precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).

6. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ŞTEFAN NICOLAE cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în aceea că în calitate de administrator al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500051, cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăsare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, jud. Suceava a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi 13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011, precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).

7. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul LUCĂU EMIL DĂNUŢ cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în aceea că în calitate de administrator al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500053 cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava, a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate nr. 49/04.06.2010 şi raportul de selecţie f.n./04.06.2010 aferente procedurii de achiziţie de lucrări, oferta SC Wood Expert Industry SRL nr. 211/08.05.2009 aferentă procedurii de achiziţie de servicii de consultanţă, precum şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011), documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.865.318 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)

8. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul DURLIHAC VASILE cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în aceea că în calitate de administrator al SC LIK VOX SRL GĂLĂNEŞTI responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500012, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC LIK-VOX SRL Slatina, jud. Suceava, a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011 şi lunii septembrie 2012), a justificat contribuţia proprie a SC LIK-VOX SRL prin contracte de împrumut fictive, documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.601.460 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
 
9. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta TUDOSI VIOLETA cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în aceea că în calitate de administrator al SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500007, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava, a semnat şi depus cererile de rambursare la Autoritatea Contractantă, cunoscând că acestea conţin documente justificative false (cele 9 facturi emise de SC Costepe Construct SRL aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012) sau inexacte (centralizatoarele de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012), şi a justificat contribuţia proprie a SC DANI-AURA SRL prin contracte de împrumut fictive, cu scopul de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor impuse la Autoritatea Contractantă, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de către beneficiar a sumei de 2.617.818 RON din fonduri nerambursabile (suma decontată de Autoritatea Contractantă)

10. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul BIRĂU COSTINEL, cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 3 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al SC COS LENA SRL DUMBRĂVENI a întocmit în fals şi a semnat cele 24 de facturi aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011, precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul, SC AIDA SRL
în calitate de administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, a întocmit în fals şi a semnat cele 9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012, precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL
în calitate de administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, a întocmit în fals şi a semnat cele 9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012, precum şi de a întocmi centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 3 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC COS LENA SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC AIDA SRL cele 24 de facturi false aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011, precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON,
în calitate de administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC DANI-AURA SRL cele 9 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012, precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.617.818 RON
în calitate de administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC LIK-VOX SRL cele 9 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012, precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.601.460 RON
toate cu aplicarea. art. 38 alin.2 Cod penal ( 2 infracţiuni)

11. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul CATRINESCU EUSEBIU ADRIAN cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 3 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL a întocmit în fals şi a semnat cele 31 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 107/28.07.2011 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 188/03.08.2011, precum şi de a întocmi centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
în calitate de administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, a întocmit în fals şi a semnat cele 18 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 104/15.07.2010 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 187/03.08.2011, precum şi de a întocmi centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
în calitate de administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, a întocmit în fals şi a semnat cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 3 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL cele 31 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 107/28.07.2011 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 188/03.08.2011, precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.662.256 RON
în calitate de administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL cele 18 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 104/15.07.2010 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 187/03.08.2011, precum şi documentele anexate, conţinând centralizatoarele pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON
în calitate de administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL a furnizat cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale, înlesnind beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 962.400 RON
toate cu aplicarea. art. 38 alin.2 Cod penal ( 2 infracţiuni)

12. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul CÎRDEI CIPRIAN CORNELIU cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 Cod penal constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL a întocmit în fals şi a semnat cele 20 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 2 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL a furnizat reprezentantului legal al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL cele 20 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.055.558 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
toate cu aplicarea. art. 38 alin.2 Cod penal ( 2 infracţiuni)

13. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de RUSU PINTILIE – DAN cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 Cod penal constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL a întocmit în fals şi a semnat cele 20 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 2 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL a furnizat reprezentantului legal al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL cele 20 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.055.558 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
toate cu aplicarea. art. 38 alin.2 Cod penal ( 2 infracţiuni)

14. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul CUZENCO FLORIN - VIRGIL cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 6 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul, SC AIDA SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 6 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul, SC AIDA SRL, facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
toate cu aplicarea. art. 38 alin. 2 Cod penal ( 2 infracţiuni)

15. Efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ŞTEFAN DUMITRU cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
Instigare la Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 11 acte materiale) constând în aceea că:
I. l-a determinat pe numitul Daniliuc Ilie în calitate de administrator al SC AIDA SRL GĂLĂNEŞTI , să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului FEADR nr. C123P011013500001, cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, comuna Gălăneşti, jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL, comuna Gălăneşti, jud. Suceava, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011), documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
II. l-a determinat pe numitul Daniliuc Ilie administrator al SC LIK VOX SRL GĂLĂNEŞTI responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500012, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC LIK-VOX SRL Slatina, jud. Suceava (conform procurii speciale, autentificată sub nr. 2646/11.07.2012 la BNP Fomin Simion), să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011 şi lunii septembrie 2012), a justificat contribuţia proprie a SC LIK-VOX SRL prin contracte de împrumut fictive, documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.601.460 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
III. l-a determinat pe numitul Daniliuc Ilie, administrator al SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500007, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava, (conform procurii speciale nr. nr. 1007/15.03.2012, autentificată la BNP Fomin Simon, jud. Suceava), să semneze şi să depună cererile de rambursare la Autoritatea Contractantă, cunoscând că acestea conţin documente justificative false (cele 9 facturi emise de SC Costepe Construct SRL aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012) sau inexacte (centralizatoarele de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012), şi a justificat contribuţia proprie a SC DANI-AURA SRL prin contracte de împrumut fictive, cu scopul de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor impuse la Autoritatea Contractantă, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de către beneficiar a sumei de 2.617.818 RON din fonduri nerambursabile (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
IV. a determinat-o pe numita Daneliuc Lăcrămioara Aurica administrator al SC AIDA SRL GĂLĂNEŞTI, responsabil legal al proiectului FEADR nr. C123P011013500001, cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, comuna Gălăneşti, jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL, comuna Gălăneşti, jud. Suceava, să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011), documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
V. l-a determinat pe numitul Barbu Neculai administrator al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500059 cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC TERRA ZOOTEHNIC SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi 13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011, precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
VI. l-a determinat pe numitul Iuzic Andrei, administrator al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500059 cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC TERRA ZOOTEHNIC SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, rapoarte de selecţie, oferta SC WOOD EXPERT INDUSTRY SRL nr. 281/22.09.2009, şi 31 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.107/28.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.188/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 4.172.409 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
VII. l-a determinat pe numitul Grigoraş Lucian, administrator al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500051, cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăsare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, jud. Suceava să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi 13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011, precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
VIII. l-a determinat pe numitul Ştefan Nicolae, administrator al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500051, cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăsare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, jud. Suceava să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi 13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011, precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
IX. l-a determinat pe numitul Lucău Emil-Dănuţ, administrator al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500053 cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava, să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate nr. 49/04.06.2010 şi raportul de selecţie f.n./04.06.2010 aferente procedurii de achiziţie de lucrări, oferta SC Wood Expert Industry SRL nr. 211/08.05.2009 aferentă procedurii de achiziţie de servicii de consultanţă, precum şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011), documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.865.318 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
X. l-a determinat pe numitul Durlihac Vasile, administrator al SC LIK VOX SRL GĂLĂNEŞTI responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500012, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC LIK-VOX SRL Slatina, jud. Suceava, să depună la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011 şi lunii septembrie 2012), a justificat contribuţia proprie a SC LIK-VOX SRL prin contracte de împrumut fictive, documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.601.460 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
XI. a determinat-o pe numita Tudosi Violeta, administrator al SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500007, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava, să semneze şi să depună cererile de rambursare la Autoritatea Contractantă, cunoscând că acestea conţin documente justificative false (cele 9 facturi emise de SC Costepe Construct SRL aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012) sau inexacte (centralizatoarele de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012), şi a justificat contribuţia proprie a SC DANI-AURA SRL prin contracte de împrumut fictive, cu scopul de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor impuse la Autoritatea Contractantă, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de către beneficiar a sumei de 2.617.818 RON din fonduri nerambursabile (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
instigare la complicitate la infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 47 Cod penal raportat la art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 14 acte materiale) constând în aceea că:
I. l-a determinat pe numitul Birău Costinel administrator al constructorului SC COS LENA SRL, să furnizeze reprezentantului legal al SC AIDA SRL cele 24 de facturi false aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011, precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON,
II. l-a determinat pe numitul Birău Costinel administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, să furnizeze reprezentantului legal al SC DANI-AURA SRL cele 9 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012, precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.617.818 RON
III. l-a determinat pe numitul Birău Costinel administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, să furnizeze reprezentantului legal al SC LIK-VOX SRL cele 9 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012, precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.601.460 RON
IV. l-a determinat pe numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian, administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, să furnizeze reprezentantului legal al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL cele 31 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 107/28.07.2011 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 188/03.08.2011, precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.662.256 RON
V. l-a determinat pe numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian, administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, să furnizeze reprezentantului legal al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL cele 18 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 104/15.07.2010 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 187/03.08.2011, precum şi documentele anexate, conţinând centralizatoarele pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON
VI. l-a determinat pe numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian, administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, să furnizeze reprezentantului legal al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL a furnizat cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale, înlesnind beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 962.400 RON
VII. l-a determinat pe numitul Cârdei Ciprian administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL să furnizeze reprezentantului legal al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL cele 20 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.055.558 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
VIII. l-a determinat pe numitul Rusu Dan-Pintilie în calitate de administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL să furnizeze reprezentantului legal al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL cele 20 facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.055.558 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
IX. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin, diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul, SC AIDA SRL, facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
X. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin, diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
XI. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin, diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
XII. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin, diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
XIII. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin, diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
XIV. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin, diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 47 Cod penal raportat la art.322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 14 acte materiale) constând în aceea că:
I. l-a determinat pe numitul Birău Costinel administrator al SC COS LENA SRL DUMBRĂVENI să întocmească în fals şi să semneze cele 24 de facturi aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011, precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul, SC AIDA SRL
II. l-a determinat pe numitul Birău Costinel administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, să întocmească în fals şi să semneze cele 9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012, precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL
III. l-a determinat pe numitul Birău Costinel administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, să întocmească în fals şi să semneze cele 9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012, precum şi de a întocmi centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL
IV. l-a determinat pe numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL să întocmească în fals şi să semneze cele 31 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 107/28.07.2011 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 188/03.08.2011, precum şi de a întocmi centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
V. l-a determinat pe numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL să întocmească în fals şi să semneze cele 18 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 104/15.07.2010 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 187/03.08.2011, precum şi de a întocmi centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
VI. l-a determinat pe numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL să întocmească în fals şi să semneze cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
VII. l-a determinat pe numitul Cârdei Ciprian administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL să întocmească în fals şi să semneze cele 20 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
VIII. l-a determinat pe numitul Rusu Dan-Pintilie administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL să întocmească în fals şi să semneze cele 20 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
IX. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin în calitate de diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul, SC AIDA SRL
X. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin în calitate de diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL
XI. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin în calitate de diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL
XII. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin în calitate de diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
XIII. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin în calitate de diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
XIV. l-a determinat pe numitul Cuzenco Virgil-Florin în calitate de diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL,
toate cu aplicarea. art. 38 alin.1 şi 2 Cod penal ( 3 infracţiuni)

Prin ordonanţa nr. 22/P/2012 din 08.06.2015 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză, faţă de SC AIDA SRL , CUI 16091323, cu sediul social declarat în sat Gălăneşti, com. Gălăneşti nr. 363B, jud. Suceava, cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal, constând în aceea că prin intermediul reprezentanţilor legali a depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării proiectului FEADR nr. C123P011013500001, cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, comuna Gălăneşti, jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL, comuna Gălăneşti, jud. Suceava, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011), documente care au avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă) şi faţă de alte persoane juridice cu privire la săvârşirea unor infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Din actele dosarului rezultă că SC AIDA SRL Gălăneşti, în cadrul implementării proiectului cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, comuna Gălăneşti jud. Suceava”, a desfăşurat proceduri de achiziţie şi montaj a unui număr de 5 turbine eoliene.
Referitor la achiziţia de bunuri (turbine eoline) realizată de SC AIDA SRL, menţionăm că din verificările efectuate a rezultat că o parte a acestei achiziţii (acumulatori solari, cabluri electrice, montaj) s-a realizat de la SC ELECTRO -METAL SRL, la preţul de 43.400 lei, conform facturii din 29.11.2011 emise către SC Kokotas Nicol SRL.
De asemenea, o parte din aceste bunuri, respectiv bateriile pentru instalaţiile eoliene, au fost achiziţionate de către SC ELECTRO – METAL SRL de la SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL aşa cum reiese din declaraţia martorului DOHOTARU ADELIN, administratorul SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL.
Totodată din declaraţiile martorul NEAGU VIOREL-CĂTĂLIN, administratorul SC ELECTRO-METAL SRL, a rezultă faptul că acesta a livrat către SC KOKOTAS NICOL SRL echipamente electrice la un preţ total de achiziţie în valoare totală de 156.000 lei ( 59.197 achiziţii SC Alternative Pure Energy SRL, 96.915 achiziţii SC Electrovolt SRL) fără a încasa însă preţul din revânzarea lor, revânzare care de altfel nici nu a fost materializată prin întocmirea de documente justificative, şi fără a efectua vreun demers legal pentru recuperarea acestei datorii, fapt ce naşte suspiciuni cu privire la realitatea acestor relaţii comerciale.
Aceste suspiciuni constituie indicii cu privire la faptul SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL ar fi desfăşurat relaţii comerciale direct cu WSC AIDA SRL iar SC ELECTRO-METAL SRL şi SC KOKOTAS NICOL SRL să fi fost folosite ca şi societăţi comerciale de tip „paravan”
Din investigaţiile efectuate a rezultat faptul că reprezentanţii SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL au afirmat pe un forum de specialitate că întreaga lucrare ar fi fost efectuată de aceştia.
Procedând la verificarea site-ului www. Alternativepureenergy.ro s-a constatat faptul cpă această societate comercială are în obiecutul de activitate şi comercializarea şi montarea de turbine eoliene.

Faţă de cele menţionate mai sus, se constată că efectuarea unei percheziţii domiciliare la sediul social la SC ELECTRO - METAL SRL şi SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL , poate conduce la descoperirea, strângerea probelor şi conservarea urmelor infracţiunii, având în vedere următoarele:
- existenţa la sediul SC ELECTRO - METAL SRL a unor documente justificative referitoare la lucrările efectuate la SC AIDA SRL Gălăneşti jud. Suceava, constând în montajul unui număr de 5 turbine eoliene precum şi documente de plată aferente acestor lucrări emise de către SC KOKOTAS NICOL SRL şi S.C. AIDA S.R.L.
- existenţa la sediul SC ELECTRO - METAL SRL a unor documente referitoare la achiziţia de bunuri de la SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL necesare realizării lucrării de instalare a turbinelor eoliene la SC AIDA SRL, precum şi documente de plată aferente achiziţiilor de bunuri de la SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL .
- existenţa la sediul SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL a unor documente emise către SC ELECTRO-METAL SRL, SC KOKOTAS NICOL SRL şi S.C. AIDA S.R.L aferente livrării de produse şi prestarea de servicii constând în montajul unui număr de 5 turbine eoliene la SC AIDA SRL Gălăneşti jud. Suceava, respectiv documente de achiziţie bunuri şi documente de plată privind sistemul de turbine eoliene.
- orice alte înscrisuri sau bunuri ce interesează cauza.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 157 alin. (1) C.pr.pen.,
În temeiul art.158 alin. (1), (2) şi (4) C.pr.pen.,

S O L I C I T:

  1. Încuviinţarea efectuării unei percheziţii domiciliare la imobilul unde se află sediul social al SC ELECTRO - METAL SRL, situat în mun. Bacău, str. Slănicului nr. 6, sc. B, ap. 10, jud. Bacău, cu o perioadă de valabilitate a mandatului de 15 zile.
  2. Încuviinţarea efectuării unei percheziţii domiciliare la imobilul unde se află sediul social al SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL, situat în sat Răcăuţi, com. Buciumi nr. 38, jud. Bacău, cu o perioadă de valabilitate a mandatului de 15 zile.
  3. Încuviinţarea efectuării unei percheziţii domiciliare la imobilul unde se află punctul de lucru al SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL, situat în mun Oneşti str. Redului nr. 4, jud. Bacău, cu o perioadă de valabilitate a mandatului de 15 zile.

Dosarul se trimite judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava.
Mai nouă Mai veche