Raport privind activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava pe parcursul sezonului estival al anului 2015

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu prevederile legale şi cu respectarea normelor deontologice care reglementează activitatea instituţiei şi a angajaţilor săi.

În perioada Sezonului Estival (mai - august) - 2015, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,, Bogdan Vodă” Suceava, a asigurat măsuri de ordine şi siguranţă publică la un număr de 324 manifestări (21 de manifestări de protest, 213 manifestări cultural - artistice, religioase şi promoţionale, 87 manifestări sportive şi 3 vizite oficiale), fiind angrenaţi 2.961 jandarmi. Faţă de aceiaşi perioadă a anului 2014, când au fost executate 231 misiuni de asigurare, se constată o creştere de aproximativ 30% a acestui tip de misiuni. Pe timpul executării acestor misiuni, efectivele de jandarmi au aplicat un număr de 151 de sancţiuni contravenţionale, au constatat 5 infracţiuni cu 7 infractori şi au ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de 900 lei.

Printre manifestările publice cu participarea unui public numeros, la care Jandarmeria Suceava a asigurat măsurile de ordine publică, putem enumera următoarele: Hora Bucovinei – Frasin , activităţile prilejuite de decernarea titlului „Doctor Honoris Causa” preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, zilele municipiilor Suceava, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuţi şi a oraşelor Gura Humorului, Dolhasca, Liteni, Vicovu de Sus, Cajvana şi Siret, Festivalul Medieval ,,Ştefan cel Mare” şi Festivalul ,,Bucovina Rock Castle”, desfăşurate la Cetatea de Scaun a Sucevei, Evenimentul cultural - artistic naţional ,,Black&White Motor Fest”, Târgul Meşterilor Populari la Muzeul Satului Bucovinean, Festivalul Internaţional de Folclor ,,Întâlniri Bucovinene” – Câmpulung Moldovenesc, Concertul ,,Vocea Evangheliei” - stadionul Areni şi manifestările religioase: Pelerinajul moaştelor ,,Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, Hramul Mănăstirilor Putna, Suceviţa, Bogdana, Voroneţ, Moldoviţa, Slătioara, Dragomirna şi Hagicadar.

Totodată, în această perioadă au fost organizate şi executate misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice, în conformitate cu prevederile Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică, concretizate în realizarea măsurilor specifice, având ca scop creşterea climatului de ordine şi siguranţă a cetăţeanului în spaţiul public, în toate cele 14 localităţi urbane şi rurale din zona de responsabilitate, fiind executate un număr de 1.782 patrule, efectivele de jandarmi constatând un număr de 560 de sancţiuni contravenţionale, 15 infracţiuni cu 17 infractori şi bunuri ridicate în vederea confiscării în valoare de 9.605 lei.

Comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2014, când au fost executate un număr de 1.726 de patrule se observă o valoare constantă, ceea ce denotă preocuparea Inspectoratului de Jandarmi în furnizarea unui climat de ordine şi siguranţă publică.

Activităţile de menţinere a ordinii publice au fost stabilite în cadrul şedinţelor de analiză tactică a misiunilor de menţinere a ordinii publice, desfăşurate la sediile poliţiilor municipale sau orăşeneşti, fiind executate în subordinea operativă a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, acest aspect conducând la o cooperare eficientă între cele două structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Pe linia menţinerii ordinii publică se încadrează şi misiunile executate de efectivele de jandarmi din cadrul celor 8 Posturi de Jandarmi Montane din localităţile Vatra Dornei, Broşteni, Dorna Candreni, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Frasin, Arbore şi Suceviţa, care au executat un număr de 793 patrulări, cu 6% mai mult faţă de aceiaşi perioadă, când au fost executate un număr de 749 de patrulări pe traseele turistice şi în zona locurilor de cazare şi campare a turiştilor, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă, prevenirea accidentelor şi rătăcirilor persoanelor aflate în aceste zone, fiind aplicate un număr de 178 de sancţiuni contravenţionale, constate 4 infracţiuni cu 6 infractori şi bunuri ridicate în vederea confiscării în valoare de 2.136 lei.

Prin forme şi modalităţi specifice, dinamice şi diversificate s-a asigurat o mai bună cunoaştere şi stăpânire permanentă a situaţiei operative la nivelul judeţului, însuşirea şi aplicarea legilor, premise pe baza cărora au fost adoptate decizii comune eficiente, dispozitive de acţiune şi soluţii specifice misiunilor şi situaţilor ce au putut apărea.

Astfel, pentru aplanarea unor conflicte, intervenţii de salvare-evacuare şi intervenţii la alte solicitări, Jandarmeria Suceveană a executat un număr de 126 de misiuni, faţă de 114 intervenţii în anul 2014 (o creştere de 10%), fiind aplicate un număr de 19 de sancţiunii contravenţionale şi constatate 4 infracţiuni cu 3 infractori.

În perioada supusă analizei, I.J.J. Suceava, a executat în cooperare cu alte structuri un număr de 107 acţiuni, în creştere cu 22% faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut când au fost executate 78 de astfel de acţiuni. Misiunile executate în cooperare cu alte structuri se prezintă după cum urmează: cu Poliţia, un număr de 15 de acţiuni, cu Organele administraţiei publice locale 18 acţiuni, cu Organele silvice 58 de acţiuni şi cu Organele ce gestionează activitatea piscicolă 16 acţiuni, fiind aplicate un număr de 34 de sancţiunii contravenţionale.

Pe întreaga perioadă au mai fost executate independent, un număr de 46 de acţiuni punctuale în zona pieţelor, târgurilor, oboarelor şi a altor zone de interes operativ fiind aplicate un număr de 48 de sancţiunii contravenţionale şi ridicate bunuri în vederea confiscării în valoare de 11.450 lei.

Realizarea cooperării cu structurile Ministerului Afacerilor Interne s-a desfăşurat în baza legilor şi ordinelor de linie, existând în permanenţă interesul conducerii acestor instituţii pentru asigurarea climatului de ordine si siguranţă publică, prin stabilirea unor canale de comunicare eficiente pentru executarea cu succes a tuturor misiunilor specifice de ordine publică.

Întreaga activitate a I.J.J. Suceava a fost orientată, cu precădere, în direcţia consolidării şi dezvoltării încrederii populaţiei în capacitatea instituţiei noastre de a răspunde prompt şi calificat tuturor solicitărilor comunităţii, lărgindu-se premisele favorabile constituirii unui front comun al societăţii în lupta împotriva infracţionalităţii şi asigurării permanent a unui climat de ordine şi siguranţă publică.

Inspector şef al IJJ Suceava, 
lt. col. LUNGU Marian Mihai
Mai nouă Mai veche