Achiziţie servicii de închiriere spatiu curs specializare – inspector resurse umane in mun. Suceava

1. Scurtă descriere a obiectului contractului În vederea respectării calendarului activităţilor proiectului “ JOB-FINDER-Formare, INformare şi asistenţă în DEzvoltarea carierei şi Reintegrarea profesională”, ID-128997, RU Europe S.R.L. doreşte achiziţionarea „Serviciilor de închiriere spatiu curs specializare – inspector resurse umane in mun.Suceava”. Scopul acestei achiziţii este de a asigura spaţiul necesar pentru buna desfăşurare a modulelor de pregatire pentru curs specializare inspector resurse umane care se va organiza în cadrul proiectului mai sus – menţionat in mun.Suceava, jud.Suceava.

2. Sursa de finanţare a contractului de servicii de închiriere spaţii: Fondul Social European si fondurile de la Bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013.

3. Criteriul de atribuire aplicat pentru oferta selectată pentru contractare: Preţul cel mai scăzut

4. Informaţii suplimentare: Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta procedură de achiziţie ofertanţii pot contacta Beneficiarul prin persoana Gheorghita Nicoleta, tel.: 0239610045; fax: 0339814601, e-mail: braila@ru-europe.org . Termenul limită de trimitere a solicitărilor de clarificări este 06.10.2015 –ora 16.00

5. Documentaţia de atribuire se poate obţine de pe site-urile: http://www.fonduri-ue.ro sau printr-o adresă oficială trimisă Achizitorului.

6. Adresa unde prestatorii pot transmite ofertele de preţ, data şi ora limită RU Europe S.R.L Adresa sediu secundar (punct de lucru) : Strada Grivita Nr.384, Etaj 1, Birou 1, cod poştal 810054, Mun. Braila, jud. Brăila; Tel:004 0239610045; fax: 0339814601; e-mail: braila@ru-europe.org Data limită de depunere a ofertelor: 12 octombrie 2015 Ora limită: ora 16:00

  • Durată contract: 2 luni
  • Buget contract: 3870,40 lei
  • Specificații lot: [Descarcă]
Mai nouă Mai veche