Anunţ angajare consilier asistent - Primăria Comunei Volovăț

Primăria Comunei Volovăț, Județul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier  clasa I, grad profesional asistent.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,  respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 20 decembrie 2015, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 4 decembrie 2015, ora 10.00: proba scrisă;
  • 7 decembrie 2015, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Volovăț din Volovăț, str. Principală nr. 1334, Județul Suceava, telefon 0230/419.504.
Mai nouă Mai veche