Anunț angajare consilieri (6 posturi) - Agenția Zonei Montane

Agenția Zonei Montane, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:
 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică, C.E.F.I.D.E.C.;
 2. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică, C.E.F.I.D.E.C.;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul de Inovare şi Protecţia Mediului Montan, C.E.F.I.D.E.C.;
 4. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul de Inovare şi Protecţia Mediului Montan, C.E.F.I.D.E.C.;
 5. consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul de Redactare şi Editare Publicaţii, C.E.F.I.D.E.C.;
 6. consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul de Strategii, Politici şi Programe de Dezvoltare Durabilă a Zonei Montane.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică, C.E.F.I.D.E.C.:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – nivel mediu.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică, C.E.F.I.D.E.C.:
  • studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul zootehniei;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator, Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul de Inovare şi Protecţia Mediului Montan, C.E.F.I.D.E.C.:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul de Inovare şi Protecţia Mediului Montan, C.E.F.I.D.E.C.:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul horticulturii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint;
 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul de Redactare şi Editare Publicaţii, C.E.F.I.D.E.C.:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informaticii/calculatoarelor şi tehnologiei informaţiei;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani;
  • cunoştinţe operare pe calculator:
  • sisteme de operare Windows XP, 7,8 pentru staţii de lucru;
  • microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint;
  • sisteme de mesagerie electronică;
  • HTML, XML:
  • programe în limbaje orientate obiectiv: Java, JavaScript:
  • accesarea bazelor de date prin Java;
  • adobe – acrobat, Ilustrator, Photoshop, Corel Draw;
  • gestionare echipamente audio şi video.
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – nivel mediu.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Biroul de Strategii, Politici şi Programe de Dezvoltare Durabilă a Zonei Montane:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sociologiei;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice- minimum 9 ani;
  • cunoştinţe de operare pe calculator – Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 28 octombrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Zonei Montane, din Vatra Dornei, str. Rune nr. 23, județul Suceava, telefon 0230/375.036.
Mai nouă Mai veche