Anunţ angajare expert debutant (2 posturi) - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează:

  • expert, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul management de caz asistenţi maternali;
  • expert, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul management de caz copii aflaţi în asistenţă maternală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 8 noiembrie 2015, ora 11.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul DGASPC Suceava din municipiul Suceava, bd. George Enescu nr.16, Serviciul resurse umane, salarizare şi relaţii cu instituţii publice, telefon 0230/520.172 sau 0330/401.068, interior 167.
Mai nouă Mai veche