Constantin Harasim a reamintim tuturor aleşilor locali că, în relaţiile cu cetăţenii, au obligaţia să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase

În vederea evitării unor situaţii similare incidentului prezentat în mass-media cu privire la primarul comunei Cornu Luncii, prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim a reamintim astăzi tuturor aleşilor locali că, în exercitarea mandatului, aceştia, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au obligaţia de a respecta prevederile Legii nr. 343/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în relaţiile cu cetăţenii, aleşii locali au obligaţia să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

S-a subliniat încă o dată faptul că potrivit prevederilor art.123 alin(4) din Constituţia României “între prefecţi (…) şi primari (…) nu există raporturi de subordonare”, ci doar de bună colaborare.

De asemenea, funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţii prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici şi Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual.

Normele de conduită prevăzute de aceste acte normative sunt obligatorii pentru toate categoriile de salariaţi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, încălcarea acestora atrăgând răspunderea disciplinară, în condiţiile legii.

Prin prezentul demers se doreşte preîntâmpinarea unor incidente de genul celor menţionate, care nu sunt compatibile cu statutul de ales local şi, după caz de funcţionar public, şi nu onorează cetăţenii judeţului Suceava.

Biroul de presă al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava
Mai nouă Mai veche