Trimitere în judecată - Morar Rodica-Luminița, Axinte Maria, Andruchovici Maria, Motoveleț Lucia, Nastasiuc Olga, Nastasiuc Ioan, Holbură Carmina-Elena, Bizum-Șutu Lăcrămioara, Burcă Ana, Chiriac Teodor, Ginghină Silvia, Haureș Vasile, Lupăștean Vasile, Șpac Lucia, Laurus Veronica, Lucescu Cleuța, Vleju Maria, Chira Olimpia Achilina, Floria Natalia, Floria Ilie-Sorin, Păstrăv Ilie, Rață Elisabeta, Rață Constantin, Chiforiuc Liliana Niculina, Cîrcu Vasile Dănuț, Maftean Dumitru, Cazacu Aurel Vasile, Pintrijel Viorel, Scutariu Silvia, Furnică Viorel, Parasca Eleonora, Popescu Dumitru, Parasca Gheorghe, Popescu Ilie, Chelba Maria

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava au finalizat urmărirea penală într-o cauză complexă având ca obiect 628 de infracţiuni comise de un număr de 35 de inculpaţi, în următoarele împrejurări:

În urma unui denunţ formulat în anul 2010, înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava şi ulterior la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, s-au efectuat cercetări din care a rezultat că mai multe persoane, doctori la cabinete individuale sau angajaţi ai Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, la solicitarea persoanelor care aveau contact direct cu viitorii beneficiari ai pensiilor de invaliditate sau certificatelor de handicap, au falsificat în perioada anului 2009 - începutul anului 2011, înscrisuri din care ar rezulta că mai multe persoane de pe raza judeţului Suceava, au fost supuse unor investigaţii medicale în urma cărora au fost diagnosticate cu diferite boli cronice, lucru ce nu corespundea realităţii. „Cumpărătorilor” li se promitea, în schimbul unor sume de bani, obținerea actelor necesare, cât și pensionarea sau încadrarea în grad de invaliditate, ca urmare a pretinsei influențe exercitate pe lângă membrii comisiilor cu putere de decizie.
În urma percheziţiilor efectuate în cauză, la domiciliile persoanelor vizate de anchetă au fost identificate şi ridicate acte medicale în diferite forme – formulare în alb aflate în uzul Spitalul Judeţean Suceava, o parte din acestea purtând impresiunile a diferite parafe aparţinând doctorilor specialişti, parţial sau total completate cu diagnostice, internări, investigaţii medicale etc., precum şi copii ale actelor de identitate ale clienţilor beneficiari, pe baza cărora se realizau completările actelor tipizate, conform nevoilor.
Actele falsificate au ajuns într-un final la persoanele ale căror date de identificare erau consemnate în cuprinsul lor, fiind folosite pentru obţinerea frauduloasă de certificate de încadrare în grad de handicap sau pensii de invaliditate.
În cazurile ce au fost deduse judecăţii, cu câteva excepţii, clienţii beneficiaseră deja de prima decizie de încadrare în grad de invaliditate. În mai multe cazuri aceştia se prezentaseră o dată sau de mai multe ori şi la termenele de revizuire.
La data faptelor cele mai multe persoane s-au aflat în situaţia revizuirii gradului de invaliditate. Astfel, aşa cum s-a menţionat mai sus, în momentul emiterii deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, medicul expert înscria investigaţiile medicale pe care beneficiarul trebuia să le realizeze până la termenul următor de revizuire.
În cazurile anchetate, de frica pierderii gradului de invaliditate sau de a fi trecuţi într-un grad mai mic (care presupunea încasarea unor sume mai mici de bani), precum şi din motive de lipsă de timp (majoritatea clienţilor fiind oameni care locuiesc în mediul rural, având de parcurs anumite distanţe pentru a se supune investigaţiilor medicale şi de întreprins diverse activităţi gospodăreşti), s-a acţionat pentru obţinerea actelor medicale ce trebuiau prezentate la revizuire, fără ca persoana, să fie supusă investigaţiilor consemnate în cuprinsul acestora.
În niciun caz analizat nu s-a considerat a fi necesară supunerea persoanelor care au obţinut acte medicale fictive vreunei expertize medicale care să stabilească dacă sufereau sau nu de afecţiunile medicale care au condus la confirmarea diagnosticului în baza căruia s-a realizat încadrarea în grad de invaliditate. În toate cazurile (cu câteva excepții), persoanele au beneficiat de pensie de invaliditate în baza unor decizii vechi, care au fost prezumate a confirma că cei cercetaţi suferă într-adevăr de anumite afecţiuni medicale.
Ancheta penală s-a concentrat asupra realităţii investigaţiilor medicale realizate de cei chemaţi să se supună revizuirilor medicale în condiţiile legale. Legea prevede că în momentul în care se constată că o persoană suferă de o anumită afecţiune medicală, fiind emisă de autoritatea competentă o decizie de încadrare în grad de invaliditate, în baza căreia se plătesc periodic sume de bani, cu titlu de pensie, acea persoană este obligată să se prezinte, în termenul stabilit, pentru verificarea menţinerii (sau nu) încadrării, încadrarea într-un alt grad (mai mare sau mai mic) şi plata lunară, în consecinţă, de sume de bani. Pentru analizarea situaţiei medicale a beneficiarului pensiei de invaliditate, acesta trebuia să realizeze, anterior termenului stabilit de comisie, investigaţiile medicale solicitate. În urma realizării acestor investigaţii, pacientul prezenta o anumită situaţie medicală, care era supusă, la termenul de revizuire, analizei medicului expert din cadrul comisiei de examinare. Or, atât timp cât persoanele cercetate nu s-au supus în mod real unui control medical (de orice natură – ca urmare a prezentării la un consult în faţa unui medic specialist, a examinării acestuia în urma internării într-o unitate spitalicească şi implicit a neefectuării oricăror investigaţii medicale de tipul – analize, ecografii, etc.), menţiunile din actele medicale prezentate comisiilor de examinare nu indică situaţia medicală reală a acestora în momentul respectiv.
Majoritatea înscrisurilor medicale au fost falsificate de persoane care au dobândit cunoştinţe medicale ca urmare a funcţionării lor în cadrul secţiilor Spitalului Suceava, o anumită perioadă de timp, pe lângă medicii specialişti, timp în care au observat modul de examinare, consemnările realizate (conținutul actelor), tipul de analize corespunzătoare, diagnosticul corespunzător unui anumit tip de analize etc. De asemenea, în tot acest timp, aceste persoane au avut acces la formularele tipizate folosite de unitatea spitalicească, pe care şi le-au însuşit, dovadă fiind numărul mare de înscrisuri de acest tip găsit la percheziţiile realizate. Mai mult, lucrând în anturajul medicilor specialişti, aceştia au găsit momentele prielnice în care să poată folosi neautorizat parafa doctorilor, prin aplicarea impresiunilor acestora pe documentele tipizate ale spitalului, procurându-şi astfel înscrisuri în alb, purtând parafa doctorului specialist, pentru a le folosi în caz de nevoie.
Mai menţionăm, că, în timp, prin diferite mijloace de comunicare, cei care s-au ocupat de falsificarea acestor înscrisuri au aflat modul cum trebuie să acţioneze, pentru ca aceste documente să fie primite şi să ducă la rezultatul dorit. În cazul dosarelor de handicap s-a aflat ce afecţiuni sunt primite pentru obţinerea unei încadrări şi cum trebuie acestea susţinute de conţinutul actelor falsificate. În cazul dosarelor de pensie, s-a acţionat şi cu mai multă uşurinţă, întrucât diagnosticul principal era deja stabilit în decizia anterioară, în care erau consemnate şi investigaţiile cu care persoana trebuia să se prezinte la revizuire. Astfel, în acest caz a fost necesară doar conceperea conţinutului medical care să susţină respectiva afecţiune în gradul solicitat.
În câteva situații s-a constatat implicarea directă în activitatea infracțională a doctorilor specialiști care au completat diferite acte medicale fără niciun fel de consultație.
Prin rechizitoriul 25 septembrie 2015 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a următorilor inculpaţi:


1. MORAR RODICA-LUMINIŢA, pensionară, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

Caz C.G.:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 constând în aceea că în perioada 2009 - începutul anului 2011, a pretins de la C.G., 4.000 lei şi 200 euro, din care a primit 4.000 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi „pensie”, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • trei infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată toate prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea unor înscrisuri;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la tentativă la înşelăciune prev. de art. 26 rap la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru C.G. şi depuse la data de 24.03.2011, a contribuit la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale, fără a se produce prejudicii şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Caz Chira Olimpia Achilina:
    • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în cursul anului 2010, a primit de la Chira Olimpia Achilina, cel puţin 100 euro, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
    • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea, în luna decembrie 2010, a înscrisului „scrisoare medicală + bilet de externare” nr. .., care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia Chira Olimpia Achilina a fost dispensarizată în perioada 17.12.2010-23.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare renală;
    • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosirea de Chira Olimpia Achilina a „scrisorii medicale + bilet de externare” nr. …, a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. …, emisă de dr. M.D., medic specialist medicină de familie;
    • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat-o pe Chira Olimpia Achilina ca, prin folosirea înscrisului fals obţinut de aceasta şi depus de la data de 29.12.2010, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudiciu reprezentat de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Caz Popescu Dumitru:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în anul 2010, a primit de la Popescu Dumitru, suma de 1.500 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea, în cursul anului 2010 a înscrisului „scrisoare medicală + bilet de internare” F.O. nr. .., care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia Popescu Dumitru, a fost dispensarizat în perioada 06.12.2010-13.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticat (diagnostic principal) cu – Spondilită anchilozantă, stadiul III, cu manifestări periferice;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că prin predarea pentru folosirea de Popescu Dumitru a „scrisorii medicale + bilet de internare” F.O. nr. …, a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. …, emisă de dr. M.G., medic primar medicină generală;
 • participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 din Vechiul Cod penal, constând în aceea că a contribuit la consemnarea, fără vinovăţie, în ancheta socială nr… a Primăriei com. Volovăţ, a unor date necorespunzătoare realităţii în rubrica – Autonomia şi statusul funcţional al persoanei că – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi, propunându-se încadrarea într-un grad de handicap;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că l-a ajutat pe Popescu Dumitru ca, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru acesta şi depuse la data de 22.12.2010, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudicii reprezentate de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Caz Parasca Gheorghe:
 • şase infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
 • în perioada 2010 - martie 2011 a determinat-o pe Motoveleţ Lucia să falsifice unele acte;
 • în luna martie 2011 a determinat falsificarea „scrisorii medicale” cu nr. .., a Cabinetului Medical Medicină Internă;
 • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, două infracţiuni de complicitate la înşelăciune ambele prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi două infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual ambele prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea, la datele de 17.03.2010 şi 10.03.2011, de Parasca Gheorghe, a înscrisurilor falsificate menţionate anterior, la inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că a efectuat investigaţii medicale, a medicului primar de expertiza a capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava, competent să stabilească gradul de invaliditate al persoanelor solicitante, în scopul de a obţine foloase materiale injuste, prin comiterea faptelor producându-se pagube materiale, prin încasarea nejustificată de sume de bani, reprezentând pensie de invaliditate şi a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziilor nr. … şi nr. … din dosarul ..;

Caz Cazacu Aurel:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, la începutul anului 2011, a primit de la Cazacu Aurel Vasile, 2.500 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, i-a determinat pe Ginghină Silvia şi Chiriac Teodor să falsifice unele înscrisuri;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosire de Cazacu Aurel Vasile a „scrisorii medicale” din data de 27.12.2010, a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. T.I.C., medic specialist medicină de familie;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că l-a ajutat pe Cazacu Aurel Vasile ca, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru acesta şi depuse la data de 10.02.2011, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudicii reprezentate de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Caz Maftean Dumitru:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, la începutul anului 2011, a primit de la Maftean Dumitru, suma de 2.000 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, i-a determinat pe Ginghină Silvia şi Chiriac Teodor să falsifice unele înscrisuri;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosire de Maftean Dumitru a „scrisorii medicale” din data de 27.12.2010, a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. C.D., medic specialist medicină de familie;
 • participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 din Vechiul Cod penal, constând în aceea că a contribuit la consemnarea, fără vinovăţie, în ancheta socială nr. … a Primăriei com. Marginea, a unor date necorespunzătoare realităţii în rubrica – Autonomia şi statusul funcţional al persoanei că – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi, propunându-se încadrarea într-un grad de handicap;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că l-a ajutat pe Maftean Dumitru ca, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru acesta şi depuse de la data de 16.02.2011, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudicii reprezentate de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Cazul Vleju Maria:
  • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în anul 2010, a primit de la Vleju Maria cel puţin 150 euro şi 200 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
  • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea, în luna decembrie 2010 a înscrisului „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr. …, care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia Vleju Maria a fost dispensarizată în perioada 08.12.2010-15.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
  • complicitate uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosirea de Vleju Maria a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. .., a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a scrisorii medicale şi adeverinţei medicale, ambele cu nr…, emise de dr. S.L., medic specialist medicină de familie;
  • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat-o pe Vleju Maria ca, prin folosirea înscrisului fals obţinut pentru aceasta şi depus la data de 12.01.2011, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudiciu reprezentat de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Cazul Chelba Maria:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2009-2010, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a primit de la Chelba Maria, cel puţin 50 euro, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori, membrii Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate, încadrarea într-un grad de invaliditate şi, ulterior, de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând pensie de invaliditate şi prestaţii sociale;
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a determinat-o pe inculpata Motoveleţ Lucia, ca, în scopul obţinerii de Chelba Maria a unei încadrări în grad de invaliditate, în perioada septembrie – octombrie 2009, să falsifice unele înscrisuri;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la tentativă la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 13.01.2010 de Chelba Maria a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar de expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia nu a fost încasată pensie de invaliditate, întrucât nu erau îndeplinite criteriile legale privind stagiul minim de cotizaţie;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea, în luna noiembrie 2010, a „scrisorii medicale” nr. … din 25.11.2010, care apare emisă de Cabinetul oftalmologic dr. R.V. din cadrul Centrului Medical, din mun. Suceava, pe care apare aplicată parafa – dr. R.V., conform căruia Chelba Maria a fost consultată la data de 25.11.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată cu miopie forte, coroidoză miopică, hialoză miopigenă, nistagmus congenital;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosire de Chelba Maria a „scrisorii medicale” nr. .. din 25.11.2010, a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. …, emisă de dr. C.C., medic specialist medicină de familie;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea înscrisurilor false depuse de Chelba Maria la data de 29.11.2010, să fie induşi în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudicii reprezentate de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Caz Furnică Viorel:
  • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în perioada februarie – martie 2011, a cerut şi primit de la Furnică Viorel, suma de 2.200 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
  • trei infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată toate prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea, în luna martie 2011 a unor înscrisuri.
 • complicitate uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosirea de Furnică Viorel a „biletului de ieşire din spital” nr. .., a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. …, emisă de dr. D.M., medic specialist medicină de familie;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că l-a ajutat pe Furnică Viorel ca, prin folosirea înscrisurilor false obţinute şi depuse de la data de 15.03.2011, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se un prejudiciu reprezentat de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Caz Floria Natalia:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, la sfârşitul anului 2010 - începutul anului 2011, a primit prin intermediul lui Floria Ilie-Sorin, de la Floria Natalia, suma de 1.000 euro, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
  • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea, în perioada ianuarie-martie 2011 a înscrisului „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr. …, care apare emis la data de 17.01.2011 de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia Floria Natalia, a fost dispensarizată în perioada 17.01.2011-24.01.2011, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
  • complicitate uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosirea de Floria Natalia a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. …, a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. S.G., medic specialist medicină de familie;
  • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat-o pe Floria Natalia ca, prin folosirea înscrisului fals obţinut pentru aceasta şi depus la data de 03.03.2011, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudiciu reprezentat de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Cazurile Pintrijel Viorel şi Scutariu Silvia:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2010-martie 2011, a primit de la Pintrijel Viorel suma de 1.200 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi Comisia de încadrare în grad de handicap, pentru obţinerea de acte medicale false şi încadrarea în grad de handicap pentru acesta, care s-a prezentat în luna octombrie 2010 şi în luna martie 2011 în vederea evaluării, fiind emise certificatele nr. ..;
 • trei infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată toate prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada iunie 2010-martie2011, i-a determinat pe Ginghină Silvia, Chiriac Teodor şi Motoveleţ Lucia să falsifice unele înscrisuri pe numele Pintrijel Viorel.
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin comunicarea datelor de identificare, ca în luna februarie 2011, să fie falsificat „biletul de ieşire din spital” nr. .. care apare emis de Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava şi pe care apare aplicată parafa - Dr. D.S., conform căruia Pintrijel Viorel a fost internat în secţia de Nefrologie în perioada 01-17.01.2011, unde, în urma investigaţiilor efectuate, a fost diagnosticat (diagnostic principal) cu - Insuficienţă renală cronică stadiul III;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că prin predarea „fişei de evidenţă a bolnavilor de cancer”, nr. .., întocmită la data de 27.06.2010 şi a „scrisorii medicale” nr..., a Cabinetului Medical Urologie, folosite de Pintrijel Viorel, a contribuit la eliberarea, fără vinovăţie, adeverinţei medicale nr. …, emisă de dr. S.E., medic specialist medicină de familie;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi complicitate la tentativă la înşelăciune prev. art. 26 rap. la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea la data de 05.10.2010, de Pintrijel Viorel a înscrisurilor false obţinute pentru acesta a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului, în scopul de a se obţine un folos material injust, fără să se producă o pagubă materială;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual ambele prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că l-a ajutat pe Pintrijel Viorel ca, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru acesta şi depuse de la datele de 14.03.2011, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudiciu reprezentat de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în anul 2010, a primit de la Scutariu Silvia, cel puţin 250 euro, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea, în luna noiembrie 2010 a înscrisului „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia Scutariu Silvia a fost dispensarizată în perioada 16.11.2010-23.11.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosirea de Scutariu Silvia a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr…, a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. U.D., medic specialist medicină de familie;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat-o pe Scutariu Silvia ca, prin folosirea înscrisului fals obţinut pentru aceasta şi depus la data de 13.12.2010, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudiciu reprezentat de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale.

Caz Păstrăv Ilie:
  • patru infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada martie-aprilie 2010, a determinat-o pe Motoveleţ Lucia să falsifice cererea de analize medicale din data de 21.04.2010, buletinul de rezultate emis de Laboratorul ... Suceava pe numele Păstrăv Ilie, şi „ecografie abdominală” nr. .. şi în aceea că în luna mai 2010, a determinat falsificarea „scrisorii medicale” din data de 18.05.2010, pe care apare parafa – dr. C.C.;
  • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 18.05.2010 de Păstrăv Ilie a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. . din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

Caz Parasca Eleonora:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în a doua jumătate a anului 2010, a solicitat şi primit de la Parasca Eleonora suma de 450 euro, pentru ca, în schimbul influenţei pe care aceasta a spus că o are, pe lângă doctori şi membrii Comisiei de încadrare în grad de handicap, să îi obţină acte medicale fără investigaţii şi încadrarea în grad de handicap, în scopul încasării de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea înscrisului „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr., care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia Parasca Eleonora a fost dispensarizată în perioada 06.12.2010-15.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Poliartrită reumatoidă, stadiul III, seropozitivă, cu deficit de prehensiune şi mers;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat-o pe Parasca Eleonora ca, prin folosirea înscrisului fals obţinut pentru aceasta şi depus la data de 20.12.2010, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudicii reprezentate de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale;

Caz Popescu Ilie:
 • două infracţiuni de trafic de influenţă ambele prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, de două ori, a primit de la Popescu Ilie, în total suma de 1.000 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de expertizare a muncii şi recuperare a capacităţii de muncă, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de invaliditate, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând pensie de invaliditate;
 • trei infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a determinat-o pe M L, ca, în scopul obţinerii de Popescu Ilie a unei încadrări în grad de invaliditate, în perioada iulie – noiembrie 2009, să falsifice unele înscrisuri;
        • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 02.02.2010 de către Popescu Ilie a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
        • trei infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada ianuarie-februarie 2011, a determinat-o pe M L să falsifice buletinul de „ecografie abdominală” nr. .. şi buletinul de rezultate emis de Laboratorul ... Suceava pe numele Popescu Ilie şi în aceea că a determinat falsificarea „biletului de ieşire din spital” nr. .., care apare emis de Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava şi pe care apare aplicată parafa dr. D.S.;
        • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 07.02.2011 de Popescu Ilie a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

Cazurile Raţă Constantin şi Raţă Elisabeta:
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în anul 2010, a primit de la Raţă Elisabeta, cel puţin 50 de euro şi 400 lei, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • trafic de influenţă prev. de art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în perioada decembrie 2010 – februarie 2011, lăsând să creadă că are influenţă pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, a pretins şi primit sume de bani de la Raţă Constantin, pentru a obţine acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identificare, a ajutat la falsificarea, în luna decembrie 2010 a înscrisului „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia Raţă Elisabeta a fost dispensarizată în perioada 07.12.2010-15.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, i-a determinat pe inculpaţii Ginghină Silvia şi Chiriac Teodor să falsifice unele înscrisuri:
 • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi două infracţiuni de participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
  • prin predarea pentru folosirea de Raţă Elisabeta a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. .., a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a scrisorii medicale nr. .., emisă de dr. G.I., medic specialist medicină de familie;
  • prin predarea pentru folosirea de Raţă Constantin a „scrisorii medicale” .., a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a scrisorii medicale nr. .., emisă de dr. G.I., medic specialist medicină de familie;
 • două infracţiuni de complicitate la fals intelectual, ambele prevăzute de art. 26 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat la întocmirea anchetelor sociale nr.. şi nr. .., în care au fost inserate cu bună ştiinţă date necorespunzătoare realităţii;
 • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, două infracţiuni de complicitate la înşelăciune ambele prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi două infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual ambele prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, acestea din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că i-a ajutat pe Raţă Elisabeta şi Constantin ca, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru aceştia şi depuse la datele de 21.12.2010 şi 14.02.2011, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudicii reprezentate de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, unele acte oficiale.
* toate infracţiunile menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.


2. AXINTE MARIA, infirmieră la Spitalul Judeţean Suceava, Secţia Neurologie, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

Caz C.G.:
 • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în schimbul a 200 euro primiţi de la M R L, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisuri false pe numele C.G., contribuind astfel la comiterea de inculpata Morar Rodica Luminiţa a infracţiunii de trafic de influenţă pentru C.G.;
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada noiembrie 2010 – mai 2011, a determinat-o pe A M, angajată a Spitalului Judeţean Suceava, să falsifice unele acte, pentru C.G.;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la tentativă la înşelăciune prev. de art. 26 rap la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru denunţătoarea C.G. şi depuse la data de 24.03.2011, a contribuit la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale, fără a se produce prejudicii şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale:

Caz Chira Olimpia Achilina:
 • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, rap. la art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în schimbul sumei de 100 euro, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisuri false pe numele Chira Olimpia Achilina, contribuind astfel la comiterea de Morar Rodica Luminiţa a infracţiunii de trafic de influenţă ;
 • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna decembrie 2010, a determinat-o pe inculpata Andruchovici Maria, angajată a Spitalului Judeţean Suceava, căreia i-a transmis datele de identitate necesare, să falsifice „scrisoarea medicală + bilet de externare” nr. ., pentru Chira Olimpia Achilina;
 • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea în luna decembrie 2010, către Morar Rodica Luminiţa a „scrisorii medicale + bilet de externare” .. pentru ca actul fals să fie înmânat inculpatei Chira Olimpia Achilina, a contribuit la întreaga activitate infracţională a acesteia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie a adeverinţei medicale nr. … şi a patru acte oficiale în dosarul nr. .. al Casei Judeţene de Pensii Suceava, întrucât a cunoscut că înscrisul falsificat urmează să fie folosit pentru obţinerea unei scrisori medicale de la medicul de familie şi că toate actele urmează să fie folosite, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;

Caz Popescu Dumitru:
  • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, contând în aceea că, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisul fals solicitat, contribuind la comiterea de M R L a traficului de influenţă pentru Popescu Dumitru;
  • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în cursul anului 2010, a determinat-o pe Andruchovici Maria, căreia i-a transmis datele de identitate necesare, să falsifice „scrisoarea medicală + bilet de internare” F.O. nr. .., pentru Popescu Dumitru;
  • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 din Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea către M R L a „scrisorii medicale + bilet de internare” F.O. nr. . pentru ca actul fals să fie înmânat inculpatului Popescu Dumitru, a contribuit la întreaga activitate infracţională a acestuia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie a adeverinţei medicale nr. .. şi a patru acte oficiale în dosarul nr… al Consiliului Judeţean Suceava, întrucât a cunoscut că înscrisul falsificat urmează să fie folosit pentru obţinerea unei adeverinţe medicale de la medicul de familie, a contribuit la consemnarea, fără vinovăţie, în ancheta socială nr. .. a Primăriei com. Volovăţ, a unor date necorespunzătoare realităţii în rubrica – Autonomia şi statusul funcţional al persoanei că – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi, propunându-se încadrarea într-un grad de handicap şi că toate cele trei acte urmează să fie folosite, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;

Caz Vleju Maria:
  • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisul fals solicitat, contribuind astfel la comiterea de inculpata M R L a traficului de influenţă pentru Vleju Maria;
  • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna decembrie 2010 a determinat-o pe A M, căreia i-a transmis datele de identitate necesare, să falsifice „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. …, pentru Vleju Maria;
  • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea în luna decembrie 2010, către M R L a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. .. pentru ca actul fals să fie înmânat inculpatei V M, a contribuit la întreaga activitate infracţională a acesteia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie a scrisorii medicale şi adeverinţei medicale, ambele cu nr. .. şi a patru acte oficiale în dosarul. nr.. al Casei Judeţene de Pensii Suceava, întrucât a cunoscut că înscrisul falsificat urmează să fie folosit pentru obţinerea unei scrisori medicale de la medicul de familie şi că toate actele urmează să fie folosite, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;

Caz Chelba Maria:
  • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisul fals solicitat, contribuind la comiterea de inculpata M R L a traficului de influenţă pentru Chelba Maria;
  • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna noiembrie 2010, a determinat falsificarea „scrisorii medicale” nr..., care apare emisă de Cabinetul oftalmologic dr. R.V.din cadrul Centrului Medical, din mun. Suceava, pe care apare aplicată parafa – dr. R.V., conform căreia Chelba Maria a fost consultată la data de 25.11.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată cu miopie forte, coroidoză miopică, hialoză miopigenă, nistagmus congenital (VAO = 1/12 fc nc);
  • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea în luna noiembrie 2010, către M R L a „scrisorii medicale” nr... urmând ca actul fals să fie înmânat inculpatei C M, a contribuit la întreaga activitate infracţională a acesteia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie a adeverinţei medicale nr. .. şi a patru acte oficiale în dosarul. nr. ..al Consiliului Judeţean Suceava, întrucât a cunoscut că înscrisul falsificat urmează să fie folosit pentru obţinerea unei adeverinţe medicale de la medicul de familie şi că cele două acte urmează să fie folosite, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;

Caz Floria Natalia:
  • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisul fals solicitat, contribuind astfel la comiterea de inculpata M R L a traficului de influenţă pentru Floria Natalia;
  • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada ianuarie-martie 2011, a determinat-o pe Andruchovici Maria să falsifice „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. …, pentru Floria Natalia;
  • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea în luna martie 2011, către M R L a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. … pentru ca actul fals să fie înmânat inculpatei Floria Natalia, a contribuit la întreaga activitate infracţională a acesteia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie a adeverinţei medicale nr. .. şi a patru acte oficiale în dosarul. nr. ..al Casei Judeţene de Pensii Suceava, întrucât a cunoscut că înscrisul falsificat urmează să fie folosit pentru obţinerea unei adeverinţe medicale de la medicul de familie şi că ambele acte urmează să fie folosite, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;

Cazuri Pintrijel Viorel şi Scutariu Silvia:
  • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că prin obţinerea, în perioada ianuarie-martie 2011, de informaţii utile pentru încadrarea în grad de handicap, a contribuit la comiterea de M R L a traficului de influenţă pentru Pintrijel Viorel;
  • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisul fals solicitat, contribuind astfel la comiterea de inculpata M R L a traficului de influenţă pentru Scutariu Silvia;
  • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna noiembrie 2010, a determinat-o pe A M, căreia i-a transmis datele de identitate necesare, să falsifice „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. .. pentru Scutariu Silvia;
  • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea în a doua jumătate a anului 2010, către M R L a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. … pentru ca actul fals să fie înmânat inculpatei Scutariu Silvia, a contribuit la întreaga activitate infracţională a acesteia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie a adeverinţei medicale nr. .. şi a patru acte oficiale în dosarul. nr. .. al Consiliului Judeţean Suceava, întrucât a cunoscut că înscrisul falsificat urmează să fie folosit pentru obţinerea unei adeverinţe medicale de la medicul de familie şi că toate actele urmează să fie folosite, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;

Caz Parasca Eleonora:
  • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisul fals solicitat, contribuind astfel la comiterea de inculpata Morar Rodica Luminiţa a traficului de influenţă pentru Parasca Eleonora;
  • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în cursul anului 2010 a determinat-o pe A M, căreia i-a transmis datele de identitate necesare, să falsifice „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. …, pentru Parasca Eleonora;
  • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea către M R L a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. .. pentru ca actul fals să fie înmânat inculpatei Parasca Eleonora, a contribuit la activitate infracţională a acesteia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie, a patru acte oficiale în dosarul. nr. .. al Consiliului Judeţean Suceava, întrucât a cunoscut că înscrisul falsificat urmează să fie folosit, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;

Cazul Raţă Elisabeta:
  • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisul fals solicitat, contribuind astfel la comiterea de inculpata Morar Rodica Luminiţa a traficului de influenţă pentru Raţă Elisabeta;
  • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna decembrie 2010 a determinat-o pe A M, căreia i-a transmis datele de identitate necesare, să falsifice „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. .., pentru Raţă Elisabeta;
  • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la fals intelectual prev. de art. 26 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea la data de 20.12.2010, către M R L a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. .. pentru ca actul fals să fie înmânat inculpatei Raţă Elisabeta, a contribuit la întreaga activitate infracţională a acesteia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie a scrisorii medicale nr. … şi a patru acte oficiale în dosarul. nr. .. al Casei Judeţene de Pensii Suceava, întrucât a cunoscut că înscrisul falsificat urmează să fie folosit pentru obţinerea unei scrisori medicale de la medicul de familie, pentru determinarea întocmirii unei anchete sociale cu date necorespunzătoare realităţii şi că toate cele trei acte urmează să fie folosite, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;

Caz Lupăştean Vasile:
 • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în intervalul 02-03.02.2011, a determinat-o pe Bizum-Şutu Lăcrămioara să falsifice cererea de analize medicale din data de 02.02.2011, prin care se solicită Laboratorului …. Suceava, efectuarea de analize de tipul – urină biochimie şi sediment pentru Lupăştean Vasile, pacient internat în secţia de Nefrologie a Spitalului Judeţean Suceava şi în aceea că i-a solicitat acesteia să determine falsificarea buletinului de rezultate emis de Laboratorul ….. Suceava pe numele Lupăştean Vasile
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lupăştean Vasile a înscrisului fals, la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

Caz Haureş Vasile:
 • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin.2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna ianuarie 2011, a determinat-o pe B-Ş L să falsifice cererea de analize medicale din data de 26.01.2011, cod de bare..., prin care se solicită Laboratorului …. Suceava, efectuarea de analize de tipul – urină biochimie şi sediment pentru Haureş Vasile, pacient internat în secţia de Nefrologie a Spitalului Judeţean Suceava şi în aceea că i-a solicitat acesteia să determine falsificarea buletinului de rezultate emis de Laboratorul … Suceava pe numele Haureş Vasile;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 01.03.2011 de Haureş Vasile a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

Cazurile Şpac Lucia, Lucescu Cleuţa şi Laurus Veronica:
 • trei infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, toate prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna ianuarie 2011, a determinat-o pe H C-E să falsifice unele înscrisuri:
   • trei infracţiuni de complicitate la uz de fals toate prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, trei infracţiuni de complicitate la înşelăciune toate prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi trei infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual toate prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
   • prin folosirea la data de 04.02.2011 de Şpac Lucia a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari pentru expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
   • prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lucescu Cleuţa a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. … din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
   • prin folosirea la data de 17.03.2011 de Laurus Veronica a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
* pentru toate infracţiunile menţionate sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

3. ANDRUCHOVICI MARIA, asistent medical generalist la Spitalul Judeţean Suceava, Secţia Geriatrie, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada ianuarie-martie 2011, în scopul obţinerii de Floria Natalia a unei încadrări într-un grad de handicap:
  • a falsificat „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emisă la data de 17.01.2011 de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. D.M., conform căruia Floria Natalia, a fost dispensarizată în perioada 17.01.2011-24.01.2011, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător realităţii, la poziţia nr. …, în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că Floria Natalia s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultată;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Floria Natalia a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia aceasta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale;

 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna decembrie 2010, în scopul obţinerii de Popescu Dumitru a unei încadrări într-un grad de handicap:
  • a falsificat „scrisoare medicală + bilet de internare” F.O. nr. .., care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. D.M., conform căruia Popescu Dumitru a fost dispensarizat în perioada 06.12.2010 - 13.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticat (diagnostic principal) cu – Spondilită anchilozantă, stadiul III, cu manifestări periferice;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător realităţii, la poziţia nr. .., în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că Popescu Dumitru s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultat;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Popescu Dumitru a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia acesta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale;

 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna decembrie 2010, în scopul obţinerii de Vleju Maria a unei încadrări într-un grad de handicap:
  • a falsificat „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. D.M., conform căruia Vleju Maria a fost dispensarizată în perioada 08.12.2010-15.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător realităţii, la poziţia nr. …, în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că Vleju Maria s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultată;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Vleju Maria a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia aceasta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale;

 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna decembrie 2010, în scopul obţinerii de Chira Olimpia Achilina a unei încadrări într-un grad de handicap:
  • a falsificat „scrisoarea medicală + bilet de externare” nr. …, care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care a aplicat parafa – Dr. D.M., conform căreia Chira Olimpia Achilina a fost dispensarizată în perioada 17.12.2010-23.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare renală;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Chira Olimpia Achilina a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia aceasta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale;

 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna noiembrie 2010, în scopul obţinerii de Scutariu Silvia a unei încadrări într-un grad de handicap:
  • a falsificat „scrisoarea medicală + bilet de externare” nr. .., care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. D.M., conform căruia Scutariu Silvia, , a fost dispensarizată în perioada 16.11.2010-23.11.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare renală;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Scutariu Silvia a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia aceasta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale;

 • trei infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată toate prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în scopul obţinerii de C.G. a unei încadrări într-un grad de handicap:
  • în luna noiembrie 2010 a falsificat „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. D.M., conform căruia denunţătoarea C.G. a fost dispensarizată în perioada 15.11.2010 - 23.11.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător, la poziţia nr. .., în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că C.G. s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultată;
  • în luna martie 2011, a falsificat „adeverinţa medicală” F.N. din 18.03.2011, înscris care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia C.G. este suferindă de – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
  • a ajutat l-a inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului, în scopul obţinerii unui certificat de încadrare în grad de handicap, fără a se produce prejudicii;

 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna decembrie 2010, în scopul obţinerii de către Raţă Elisabeta a unei încadrări într-un grad de handicap:
  • a falsificat „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. D.M., conform căruia Raţă Elisabeta, a fost dispensarizată în perioada 07.12.2010-15.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător realităţii, la poziţia nr. .., în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că Raţă Elisabeta s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultată;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Raţă Elisabeta a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia aceasta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale;

 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna decembrie 2010, în scopul obţinerii de Parasca Eleonora a unei încadrări într-un grad de handicap:
  • a falsificat „scrisoarea medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare parafa – Dr. D.M., conform căruia Parasca Eleonora a fost dispensarizată în perioada 06.12.2010 - 15.12.2010, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Poliartrită reumatoidă, stadiul III, seropozitivă, cu deficit de prehensiune şi mers;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Parasca Eleonora a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia acesta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale;

 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
 • a falsificat „scrisoarea medicală” nr. .. a Spitalului Judeţean Suceava - RMFB, pentru pacienta Şpac Lucia;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător realităţii, la poziţia nr. .., în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că Şpac Lucia s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultată;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Şpac Lucia a încadrării în grad de invaliditate şi a încasării de aceasta nejustificat de sume reprezentând pensie;

 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
 • a falsificat scrisoarea medicală+bilet de ieşire”, nr. .. a Spitalului Judeţean Suceava - RMFB, pentru pacienta Şpac Lucia;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător realităţii, la poziţia nr. .., în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că Şpac Lucia s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultată;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Şpac Lucia a încadrării în grad de invaliditate şi a încasării de aceasta nejustificat de sume reprezentând pensie;

 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
    • a falsificat „scrisoarea medicală”, nr. .. a Spitalului Judeţean Suceava - RMFB, pentru pacienta Lucescu Cleuţa;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător realităţii, la poziţia nr. .., în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că Lucescu Cleuţa s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultată;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Lucescu Cleuţa a încadrării în grad de invaliditate şi a încasării de aceasta nejustificat de sume reprezentând pensie;

 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
  • a falsificat „bilet de ieşire din spital - scrisoare medicală”, nr. .. al Spitalului Judeţean Suceava - RMFB, pentru pacienta Laurus Veronica;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Laurus Veronica a încadrării în grad de invaliditate şi a încasării de aceasta nejustificat de sume reprezentând pensie;

 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
 • a falsificat „scrisoarea medicală+bilet de ieşire din spital” nr.. a Spitalului Judeţean Suceava - RMFB, pentru pacienta Laurus Veronica;
  • pentru ascunderea realităţii a consemnat, necorespunzător realităţii, la poziţia nr. .., în Registrul de consultaţii medicale al Secţiei recuperare medicală şi balneofizioterapie din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, că Laurus Veronica s-a prezentat în ambulatoriul de specialitate unde a fost consultată;
  • a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Laurus Veronica a încadrării în grad de invaliditate şi a încasării de aceasta nejustificat de sume reprezentând pensie;

 • 8 infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual, toate prevăzute de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin falsificarea, în perioada 2010-2011, de a 9 acte medicale, 8 sub forma – scrisori medicale/bilete de ieşire/externare şi unul sub forma de adeverinţă medicală, acte întocmite pe numele: Floria Natalia, Popescu Dumitru, Vleju Maria, Chira Olimpia Achilina, Scutariu Silvia, Parasca Eleonora, C.G. (două acte), Raţă Elisabeta, a contribuit la emiterea fără vinovăţie:
 • a patru înscrisuri oficiale în dosarul în care Floria Natalia a obţinut certificatul de încadrare în grad de handicap nr. …;
 • a patru înscrisuri oficiale în dosarul în care Popescu Dumitru a obţinut certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..;
 • a patru înscrisuri oficiale în dosarul în care Vleju Maria a obţinut certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..;
 • a patru înscrisuri oficiale în dosarul în care Chira Olimpia Achilina a obţinut certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..;
 • a patru înscrisuri oficiale în dosarul în care Scutariu Silvia a obţinut certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..;
 • a patru înscrisuri oficiale în dosarul în care Raţă Elisabeta a obţinut certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..;
 • a patru înscrisuri oficiale în dosarul în care Parasca Eleonora a obţinut certificatul de încadrare în grad de handicap nr. …;
 • a Raportului de evaluare complexă nr. .. al Serviciului de evaluare complexă al persoanelor adulte cu handicap şi a deciziei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, pe numele C.G.;

 • 5 infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual, toate prevăzute de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin falsificarea, în perioada 2010-2011, de a 5 acte medicale, sub forma – scrisori medicale/bilete de ieşire/externare, pe numele: Şpac Lucia (două), Lucescu Cleuţa şi Laurus Veronica (două), a contribuit la emiterea fără vinovăţie:
 • a deciziilor de încadrare în grad de invaliditate nr. .. şi nr. .. pentru Şpac Lucia;
 • a deciziei de încadrare în grad de invaliditate nr. .. pentru Lucescu Cleuţa;
 • a deciziilor de încadrare în grad de invaliditate nr. .. şi nr. .. pentru Laurus Veronica;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.


4. MOTOVELEŢ LUCIA, pensionară, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
Caz Parasca Gheorghe:
 • şase infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, cunoscând scopul în care urmează să fie folosite, în perioada 2010 – martie 2011, a falsificat unele înscrisuri:

 • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna martie 2011, a determinat falsificarea cererii de analize medicale din data de 03.02.2011 prin care se solicită Laboratorului ... Suceava, efectuarea de analize de tipul – Urină biochimie şi sediment, pentru Parasca Gheorghe, pacient internat în Secţia de Nefrologie a Spitalului Judeţean Suceava;

 • două infracţiuni de complicitate la uz de fals ambele prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, două infracţiuni de complicitate la înşelăciune ambele prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi două infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual ambele prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea, la datele de 17.03.2010 şi 10.03.2011, de Parasca Gheorghe, a înscrisurilor falsificate menţionate anterior, la inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că a efectuat investigaţii medicale, a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiilor de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, competent să stabilească gradul de invaliditate al persoanelor solicitante, în scopul de a obţine foloase materiale injuste, prin comiterea faptelor producându-se pagube materiale, prin încasarea nejustificată de sume de bani, reprezentând pensie de invaliditate şi a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziilor nr. .. şi nr. ..;

În cazul C.G.:
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna noiembrie 2010, la solicitarea inculpatei Morar Rodica Luminiţa, a falsificat buletinul de rezultate analize medicale numele C.G;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la tentativă la înşelăciune prev. de art. 26 rap la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru denunţătoarea C.G. şi depuse la data de 24.03.2011, a contribuit la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale, fără a se produce prejudicii şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, a unor acte oficiale;
 • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, contând în aceea că, prin obţinerea înscrisurilor false solicitate, a contribuit la comiterea de Morar Rodica Luminiţa a traficului de influenţă pentru C.G.;

În cazul Chelba Maria:
 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, cunoscând scopul în care urmează să fie folosite, în perioada septembrie – octombrie 2009 a falsificat unele înscrisuri;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la tentativă la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 13.01.2010 de Chelba Maria a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, care a emis decizia nr. .. de încadrare în gradul II de invaliditate, în baza căreia nu a fost încasată pensie de invaliditate, întrucât nu erau îndeplinite criteriile legale privind stagiul minim de cotizaţie;

În cazul Furnică Viorel:
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada februarie-martie 2011, a determinat falsificarea unor înscrisuri;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna martie 2011, a adăugat la capul buletinului (cu datele de identificare ale clientului) în partea de analize parte/părţi din alt/alte buletin/buletine după care, prin xerocopiere, a obţinut un alt „buletin” pe numele Furnică Viorel;
 • complicitate uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosirea de Furnică Viorel a „biletului de ieşire din spital” nr. .., a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. …, emisă de dr. D.M., medic specialist medicină de familie;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că l-a ajutat pe Furnică Viorel ca, prin folosirea înscrisurilor false obţinute pentru acesta/de acesta şi depuse de la data de 15.03.2011, să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudiciu reprezentat de sumele încasate ca prestaţii sociale şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, unele acte oficiale;
 • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, pentru atingerea scopului dorit, a obţinut înscrisurile false solicitate, contribuind astfel la comiterea de Morar Rodica Luminiţa a traficului de influenţă pentru Furnică Viorel;

În cazul Păstrăv Ilie:
 • trei infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, cunoscând scopul în care urmează să fie folosite, în perioada martie-aprilie 2010 a falsificat unele înscrisuri:
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 18.05.2010 de Păstrăv Ilie a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

În cazul Pintrijel Viorel:
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada februarie-martie 2011, pe baza datelor de identificare aparţinând lui Pintrijel Viorel, a determinat falsificarea unor înscrisuri;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna martie 2011 a modificat buletinul de rezultate emis de Laboratorul de Analize Suceava pe numele Pintrijel Viorel, prin adăugarea la capul buletinului (cu datele de identificare ale clientului) în partea de analize, parte/părţi din alt/alte buletin/buletine, după care, prin xerocopiere, a obţinut un alt „buletin” pe numele Pintrijel Viorel;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea în luna martie 2011, către Morar Rodica Luminiţa a înscrisurilor falsificate pentru a fi înmânate lui Pintrijel Viorel, a contribuit la întreaga activitate infracţională a acestuia din urmă şi a ajutat la emiterea, fără vinovăţie patru acte oficiale în dosarul nr. .. al Consiliului Judeţean Suceava, întrucât a cunoscut că actele urmează să fie folosite, prin inducerea în eroare a reprezentanţilor legali, pentru încadrarea în grad de handicap şi încasarea nejustificată de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că prin obţinerea, în perioada februarie-martie 2011 actelor false a contribuit la comiterea de Morar Rodica Luminiţa a traficului de influenţă pentru Pintrijel Viorel;

În cazul Popescu Ilie:
 • patru infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, cunoscând scopul în care urmează să fie folosite, în perioada iulie – octombrie 2009 a falsificat unele înscrisuri:
   • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 02.02.2010 de Popescu Ilie a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
   • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, prin falsificarea biletelor de ieşire din spital din 05.09.2009, din 31.07.2009, a cererii şi buletinului de rezultate, a contribuit la comiterea de M R L a traficului de influenţă pentru Popescu Ilie;
   • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, cunoscând scopul în care urmează să fie folosite, în perioada ianuarie-februarie 2011 a falsificat unele înscrisuri:
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a determinat falsificarea unor înscrisuri;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 07.02.2011 de P I a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea deciziei nr. .. din dosarul ...., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, constând în aceea că:
 • la sfârşitul lunii august 2009 a falsificat fişa pentru spitalizare de zi nr. .. din 27.07.2009, cu FO .., în care a consemnat în mod necorespunzător realităţii faptul că Popescu Ilie a fost internat de zi în perioada 27.07.2009 – 28.07.2009 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava, la Secţia Nefrologie, unde i s-au efectuat investigaţii medicale, fiind diagnosticat cu rinichi multichistic şi insuficienţă renală cronică stadiul II;
 • la începutul lunii septembrie 2009 a falsificat fişa pentru spitalizare de zi nr. ..din 01.09.2009, cu FO .., în care a consemnat în mod necorespunzător realităţii faptul că Popescu Ilie a fost internat de zi în perioada 01.09.2009 – 02.09.2009 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava, la Secţia Nefrologie, unde i s-au efectuat investigaţii medicale, fiind diagnosticat insuficienţă renală cronică stadiul II şi rinichi multichistic;

În cazul Lupăştean Vasile:
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada 02-03.02.2011 a falsificat buletinul de rezultate emis de Laboratorul …. Suceava pe numele Lupăştean Vasile, cunoscând scopul în care urmează să fie folosit, prin adăugarea la capul buletinului (cu datele de identificare ale clientului) în partea de analize, parte/părţi din alt/e buletin/e, după care, prin xerocopiere, a obţinut un alt „buletin” pe numele Lupăştean Vasile;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lupăştean Vasile a înscrisului fals, la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea deciziei nr. .. din dosarul …, în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

În cazul Haureş Vasile:
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna ianuarie 2011 a falsificat buletinul de rezultate emis de Laboratorul de Analize … Suceava pe numele Haureş Vasile, cunoscând scopul în care urmează să fie folosit, prin adăugarea la capul buletinului (cu datele de identificare ale clientului) în partea de analize, parte/părţi din alt/e buletin/e, după care, prin xerocopiere, a obţinut un alt „buletin” pe numele Haureş Vasile;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 01.03.2011 de Haureş Vasile a înscrisurilor false, la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul …, în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna februarie 2010 a falsificat cererea de analize medicale din data de 10.02.2010 prin care se solicită Laboratorului ….. Suceava, efectuarea de analize de tipul – alaninaminotransferaza, aspartataminotransferaza, fosfataza alcalina şi gamaglutamitranspeptidazaGGT pentru acesta, pacient internat în Secţia Nefrologie a Spitalului Judeţean Suceava, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.S. şi menţiunea olografă NEFROLOGIE deasupra rubricii cod asistentă;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat, prin folosirea la data de 01.03.2010 de Haureş Vasile a înscrisurilor false, printre care şi buletinul de analize având cod de bare .., la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

5. NASTASIUC OLGA, infirmieră la Spitalul Judeţean Suceava, Secţia Neurologie, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

Caz Lupăştean Vasile:
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna ianuarie 2011, a ajutat la falsificarea buletinul de rezultate emis pe numele Lupăştean, prin furnizarea datelor de identificare aparţinând lui Lupăştean Vasile inculpatei Axinte Maria;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lupăştean Vasile a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul …, în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

Caz Haureş Vasile:
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 26.01.2011, a ajutat la falsificarea buletinul de rezultate pe numele Haureş Vasile, prin furnizarea datelor de identificare aparţinând lui Haureş Vasile inculpatei Axinte Maria;
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la începutul anului 2011, a determinat falsificarea înscrisurilor „ecografie abdominală” din 03.02.2011, pe care apare aplicată parafa doctorului C.C. şi scrisoare medicală”, din data de 21.02.2011 care apare emisă de C.M.I. C.C.;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea la data de 01.03.2011 de Haureş Vasile a celor trei înscrisuri false obţinute pentru acesta, a ajutat la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
 • două infracţiuni de instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna februarie 2010 a determinat falsificarea „ecografiei abdominale” din 22.02.2010, pe care apare aplicată parafa doctorului C.C. şi pe Motoveleţ Lucia să falsifice cererea de analize medicale din data de 10.02.2010 prin care se solicită Laboratorului ….. Suceava, efectuarea de analize pentru Haureş Vasile, pentru obţinerea unui buletin de analize medicale;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea la data de 01.03.2010 de Haureş Vasile a înscrisurilor false, a ajutat la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr.. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

Cazurile Şpac Lucia, Lucescu Cleuţa şi Laurus Veronica:
 • trei infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată toate prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna ianuarie 2011 prin transmiterea datelor de identitate inculpatei Axinte Maria, a ajutat la falsificarea unor înscrisuri;
   • trei infracţiuni de complicitate la uz de fals toate prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, trei infracţiuni de complicitate la înşelăciune toate prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi trei infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual toate prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
   • prin folosirea la data de 04.02.2011 de Şpac Lucia a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
   • prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lucescu Cleuţa a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
   • prin folosirea la data de 17.03.2011 de Laurus Veronica a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

6. NASTASIUC IOAN, manipulant bunuri la Aeroportul Suceava, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:

Caz Lupăştean Vasile:
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna ianuarie 2011, a ajutat la falsificarea buletinul pe numele Lupăştean Vasile, prin furnizarea datelor de identificare aparţinând lui Lupăştean Vasile inculpatei Axinte Maria;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lupăştean Vasile a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
Cazuri Şpac Lucia, Lucescu Cleuţa şi Laurus Veronica:
 • trei infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată toate prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identitate inculpatei Axinte Maria, a ajutat la falsificarea unor înscrisuri;
 • trei infracţiuni de complicitate la uz de fals toate prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, trei infracţiuni de complicitate la înşelăciune toate prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi trei infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual toate prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
   • prin folosirea la data de 04.02.2011 de Şpac Lucia a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul …, în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
   • prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lucescu Cleuţa a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul ..., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
   • prin folosirea la data de 17.03.2011 de Laurus Veronica a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava şi în aceea că a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

7. HOLBURĂ CARMINA-ELENA, asistentă medicală la Spitalul Judeţean Suceava, Secţia Cardiologie, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunilor de:
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada 29-30.01.2011, la solicitarea inculpatei Axinte Maria, a falsificat „scrisoarea medicală” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Şpac Lucia, pe care a aplicat parafa cu menţiunile „Dr. R. R. medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară, cod ..”, (+ EKG din data de 31.01.2011, aparţinând altei persoane) şi a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Şpac Lucia a încadrării în grad de invaliditate şi a încasării de aceasta nejustificat de sume reprezentând pensie;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada 29-30.01.2011, la solicitarea inculpatei Axinte Maria, a falsificat „scrisoarea medicală” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Lucescu Cleuţa, pe care a aplicat parafa cu menţiunile „Dr. R.R. medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară, cod ..”, (+ EKG din data de 31.01.2011, aparţinând altei persoane) şi a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Lucescu Cleuţa a încadrării în grad de invaliditate şi a încasării de aceasta nejustificat de sume reprezentând pensie;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada 24-31.01.2011, la solicitarea inculpatei Axinte Maria, a falsificat „scrisoarea medicală” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Laurus Veronica, pe care a aplicat parafa cu menţiunile „Dr. R.R.medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară, cod ...”, (+ EKG din data de 25.01.2011, aparţinând altei persoane) şi a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Laurus Veronica a încadrării în grad de invaliditate şi a încasării de aceasta nejustificat de sume reprezentând pensie;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

8. BIZUM-ŞUTU LĂCRĂMIOARA, statistician medical la Spitalul Judeţean Suceava, Secţia Nefrologie, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal constând în aceea că în intervalul 02-03.02.2011, ca urmare a solicitării formulate de Axinte Maria, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat cererea de analize medicale din data de 02.02.2011, cod de bare.., prin care se solicită Laboratorului ... Suceava, efectuarea de analize de tipul – urină biochimie şi sediment pentru Lupăştean Vasile, pacient internat în secţia de Nefrologie a Spitalului Judeţean Suceava şi i-a solicitat inculpatei Motoveleţ Lucia să falsifice buletinul de rezultate numele Lupăştean Vasile din data de 02.02.2011;
 • complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin 1 şi 2 Vechiul Cod penal constând în aceea că, prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lupăştean Vasile, a buletinului de rezultate fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate de către Lupăştean Vasile;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal constând în aceea că în luna ianuarie 2011, ca urmare a solicitării formulate de Axinte Maria, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat cererea de analize medicale din data de 26.01.2011, prin care se solicită Laboratorului ... Suceava, efectuarea de analize de tipul – urină biochimie şi sediment pentru Haureş Vasile, pacient internat în secţia de Nefrologie a Spitalului Judeţean Suceava şi i-a solicitat inculpatei Motoveleţ Lucia să falsifice buletinul de rezultate pe numele Haureş Vasile, din data de 26.01.2011;
 • complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin 1 şi 2 Vechiul Cod penal constând în aceea că, prin folosirea la data de 01.03.2011 de Haureş Vasile a buletinului de rezultate fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate de către Haureş Vasile;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

9. BURCĂ ANA, medic la Spitalul Judeţean Suceava – Secţia Neurologie şi CMI Burcă Ana, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • două infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal şi pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
  • a falsificat „scrisoarea medicală”, nr. .. a CMI Neurologie Burcă Ana, eliberată pentru pacienta Lucescu Cleuţa;
 • pentru ascunderea modului cum a fost eliberată „scrisoarea medicală”, nr. .., a efectuat menţiuni false în Registrul de consultaţii, la poziţia nr. ..;
 • prin folosirea la data de 06.10.2010 de Lucescu Cleuţa a „scrisorii medicale”, nr.., a ajutat la inducerea în eroare a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă;
 • a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că:
 • a falsificat „scrisoarea medicală”, din data de 01.02.2011 a Secţiei Neurologie a Spitalului Judeţean Suceava, pe care apare aplicată parafa dr. Burcă Ana, pentru pacienta Lucescu Cleuţa;
 • prin folosirea la data de 04.02.2011 de Lucescu Cleuţa a înscrisului fals, a ajutat la inducerea în eroare a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava;
 • a contribuit la emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul .., în baza căreia a fost încasată pensie de invaliditate;

* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

10. CHIRIAC TEODOR, doctor la Cabinet Urologie Chiriac Teodor, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna ianuarie 2011, ca urmare a solicitării realizate de M R L, a falsificat „scrisoarea medicală” din 21.01.2011, conform căreia C A V, a fost consultat la Cabinetul Medical de Urologie la data de 21.01.2011, unde a fost diagnosticat (diagnostic principal) cu - Insuficienţă renală cronică st. II;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna ianuarie 2011, ca urmare a solicitării realizate de M R L, a falsificat „scrisoarea medicală” din 13.01.2011, conform căreia M D, a fost consultat la Cabinetul Medical de Urologie la data de 13.01.2011, unde a fost diagnosticat (diagnostic principal) cu - Insuficienţă renală cronică st. II;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna ianuarie 2011, ca urmare a solicitării realizate de Morar Rodica Luminiţa, a falsificat „scrisoarea medicală” din 27.01.2011, conform căreia Raţă Constantin, a fost consultat la Cabinetul Medical de Urologie la data de 27.01.2011, unde a fost diagnosticat (diagnostic principal) cu - Insuficienţă renală cronică;
 • fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi complicitate la tentativă la înşelăciune prev. art. 26 rap. la art. 20 cu aplic. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna septembrie 2010, ca urmare a solicitării realizate de Morar Rodica Luminiţa, cunoscând scopul pentru care urmează să fie folosită, a falsificat „scrisoarea medicală” nr. .., a Cabinetului Medical Urologie, conform căreia Pintrijel Viorel a fost diagnosticat cu Tumoră prostatică şi în aceea că, prin folosirea la data de 05.10.2010, de Pintrijel Viorel a înscrisului falsificat, a ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului, în scopul de a se obţine un folos material injust, fără să se producă o pagubă materială;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

11. GINGHINĂ (pe actul de identitate este trecut GINGHINA) SILVIA, medic la Spitalul Judeţean Suceava – Secţia Oncologie, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea a şase infracţiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată fiecare prev. art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi cu aplic. art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, constând în aceea că:
 • în luna decembrie 2010, ca urmare a solicitării realizate de Morar Rodica Luminiţa, a falsificat „scrisoarea medicală” din data de 27.12.2010, conform căreia Cazacu Aurel Vasile, a fost consultat la Ambulatoriul Oncologie al Spitalului Judeţean Suceava la data de 14.12.2010, unde pe baza unor investigaţii (examen clinic, examen laborator, examene paraclinice), a fost diagnosticat (diagnostic principal) cu – Sindrom Limfoproliferativ Splenic;
 • pentru ascunderea modului cum a fost eliberată scrisoarea medicală pentru Cazacu Aurel Vasile, a modificat menţiunile înscrise în Registrul de consultaţii al Ambulatoriului de Oncologie al Spitalului Judeţean Suceava - poziţia nr. .., cu altele din care să rezulte că a fost consultat – Cazacu Aurel Vasile, în dreptul rubricii respective aplicând parafa dr. Ginghină Silvia;
 • în luna decembrie 2010, ca urmare a solicitării realizate de Morar Rodica Luminiţa, a falsificat „scrisoarea medicală” din data de 27.12.2010, conform căreia Maftean Dumitru, a fost consultat la Ambulatoriul Oncologie al Spitalului Judeţean Suceava la data de 14.12.2010, unde pe baza unor investigaţii (examen clinic, examen laborator, examene paraclinice), a fost diagnosticat (diagnostic principal) cu – Sindrom Limfoproliferativ Splenic;
 • pentru ascunderea modului cum a fost eliberată scrisoarea medicală pentru Maftean Dumitru, a modificat menţiunile înscrise în Registrul de consultaţii al Ambulatoriului de Oncologie al Spitalului Judeţean Suceava, pentru ziua de 14.12.2010 - poziţia nr. …, cu altele din care să rezulte că a fost consultat - Maftean Dumitru, în dreptul rubricii respective aplicând parafa dr. Ginghină Silvia şi executând semnătura sa;
 • în luna iunie 2010, ca urmare a solicitării realizate de Morar Rodica Luminiţa, a falsificat „fişă de evidenţă a bolnavilor de cancer”, nr. .., întocmită la data de 27.06.2010, conform căreia Pintrijel Viorel a fost luat în evidenţele Spitalului Judeţean de Urgenţe Suceava cu diagnosticul – Tumoră malignă a prostatei, fiind consultat la datele de 27.04.2010 şi 24.05.2010;
 • în luna decembrie 2010, ca urmare a solicitării realizate de Morar Rodica Luminiţa, a falsificat „scrisoarea medicală” din data de 27.12.2010, conform căreia Raţă Constantin, a fost consultat la Ambulatoriul Oncologie al Spitalului Judeţean Suceava la data de 14.12.2010, unde pe baza unor investigaţii (examen clinic, examen laborator, examene paraclinice), a fost diagnosticat (diagnostic principal) cu – Limfom Splenic III A.

12. HAUREŞ VASILE, pensionar, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • două infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în anul 2010, prin furnizarea datelor sale de identificare, a ajutat la obţinerea în baza unei cereri false a buletinului de rezultate emis de Laboratorul ... Suceava pe numele Haureş Vasile, având cod de bare .... din data de 10.02.2010 şi a „ecografiei abdominale” din 22.02.2010, pe care apare aplicată parafa doctorului C.C.;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 01.03.2010, prin prezentarea, „ecografiei abdominale” din 22.02.2010 pe care apare aplicată parafa doctorului C.C. şi a buletinului de analize din data de 10.02.2010, a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că a efectuat mai multe investigaţii şi analize medicale, pe medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, competent să stabilească gradul de invaliditate al persoanelor solicitante, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate în cuantum de 7.104 lei şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul …;
 • trei infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată toate prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în anul 2011, prin furnizarea datelor sale de identificare, a ajutat la falsificarea buletinului de rezultate emis de Laboratorul ... Suceava pe numele Haureş Vasile, având cod de bare ... din data de 26.01.2011, a „ecografiei abdominale” din 03.02.2011, pe care apare aplicată parafa doctorului C.C. şi a „scrisorii medicale”, din data de 21.02.2011 care apare emisă de C.M.I. C.C.;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 01.03.2011, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, următoarelor înscrisuri: „scrisoare medicală”, din data de 21.02.2011 emisă de C.M.I. C.C. pentru pacientul Haureş Vasile, buletin de rezultate emis de Laboratorul ... Suceava pe numele Haureş Vasile, având cod de bare ... din data de 26.01.2011 şi „ecografie abdominală” nr. 03.02.2011 pe care apare aplicată parafa doctorului C.C., a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că a efectuat mai multe investigaţii medicale, pe medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, competent să stabilească gradul de invaliditate al persoanelor solicitante, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate în cuantum de 7.392 lei şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. .. din dosarul ..;
* prejudiciul total produs prin comiterea infracţiunilor de înşelăciune este în cuantum de 14.496 lei, din care a fost recuperată suma de 960 lei, rămânând un prejudiciu nerecuperat de 13.536 lei;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

13. LUPĂŞTEAN VASILE, pensionar, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna mai 2010, a determinat falsificarea „scrisorii medicale” nr.. care apare emisă de Spitalului Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava – Cab. Ambulatoriu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi pe care apare aplicată parafa dr. D.M., conform căreia Lupăştean Vasile a fost dispensarizat în Secţia RMFB în perioada 20-30.05.2010, în urma investigaţiilor realizate fiindu-i stabilit un diagnosticat principal – spondilartropatie seronegativa std. II cu manifestări periferice şi mai multe diagnostice secundare;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 01.07.2010, prin prezentarea „scrisorii medicale” nr. .. care apare emisă de Spitalului Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr.., emisă de dr. M.G., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 05.07.2010, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, următoarelor înscrisuri: „scrisoare medicală” nr. … care apare emisă de Spitalul Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava şi adeverinţă medicală nr. .., emisă de dr. M.G., a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma internării în Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava şi efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticat cu spondilartropatie seronegativa std. II cu manifestări periferice etc, a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, care l-a încadrat în gradul II de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicul primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei nr. … din dosarul ..;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin comunicarea datelor sale de identificare a ajutat la falsificarea buletinul de rezultate ... pe numele Lupăştean Vasile;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 04.02.2011, prin prezentarea, cunoscând modul în care a fost obţinut, a buletinului de rezultate ... pe numele Lupăştean Vasile, a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că a efectuat analize medicale, pe medicii primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava, competenţi să stabilească gradul de invaliditate al persoanelor solicitante, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr... din dosarul ..;
* prejudiciul total produs prin comiterea celor două infracţiuni de înşelăciune este în cuantum de 5.616 lei (din care a fost recuperată suma de 2.000 lei, rămânând un prejudiciu nerecuperat de 3.616 lei);
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

14. ŞPAC LUCIA, pensionară, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în cursul anului 2010, a contribuit, prin transmiterea datelor necesare, la falsificarea „scrisorii medicale”, nr….care apare emisă de Spitalului Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava – Cab. Ambulatoriu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi pe care apare aplicată parafa dr. D.M., conform căreia Şpac Lucia a fost dispensarizată în Secţia RMFB în perioada 27.09.2010 - 05.10.2010, în urma investigaţiilor realizate fiindu-i stabilit un diagnostic principal – spondilartropatie seronegativa std. II şi mai multe diagnostice secundare;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 11.10.2010, prin prezentarea „scrisorii medicale”, nr. .. care apare emisă de Spitalului Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava – Cab. Ambulatoriu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, cunoscând modul în care a fost obţinută, a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma internării/dispensarizării în Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava şi efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu diagnostic principal – spondilartropatie seronegativa std. II şi mai multe diagnostice secundare, a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, care a încadrat-o în gradul II de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate şi în aceea că a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicul primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei … din dosarul ..;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în cursul lunii februarie 2011, a contribuit, prin transmiterea datelor necesare, la falsificarea „scrisorii medicale+bilet de ieşire” nr. 6159/02.02.2011, pe care apare aplicată parafa dr. D.M., conform căruia a fost internată/dispensarizată în perioada 26.01.2011-02.02.2011 în Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, fiind diagnosticată cu spondilită anchilozantă stadiul II, formă centrală şi cu alte afecţiuni secundare;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identitate, a contribuit la falsificarea în luna ianuarie 2011, a „scrisorii medicale” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Şpac Lucia, pe care este aplicată o parafă cu menţiunile „Dr. R.R. medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară, cod ..”, (+ EKG din data de 31.01.2011, aparţinând altei persoane);
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 04.02.2011, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute a următoarelor înscrisuri:
 • scrisoare medicală+bilet de ieşire” nr. ..., pe care apare aplicată parafa dr. D.M., conform căruia a fost internată/dispensarizată în perioada 26.01.2011-02.02.2011 în Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava;
 • scrisoare medicală” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Şpac Lucia, pe care este aplicată o parafă cu menţiunile „Dr. R.R. medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară, cod ...”, (+ EKG din data de 31.01.2011, aparţinând altei persoane);
a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma internării/dispensarizării în Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava şi efectuării unor investigaţii medicale cardiologice, a fost diagnosticată cu diagnostic principal – cu spondilită anchilozantă stadiul II, formă centrală şi cu alte afecţiuni secundare, a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava, care a încadrat-o în gradul III de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicii primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de verificare şi control din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei ... din dosarul ...;
* prejudiciul total produs prin comiterea infracţiunilor de înşelăciune este de 4.895 lei, din care a fost recuperată suma de 350 lei, rămânând un prejudiciu nerecuperat de 4.545 lei;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

15. LAURUS VERONICA, vânzător, fără loc de muncă, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna cursul anului 2010, a determinat falsificarea înscrisului intitulat „bilet de ieşire din spital + scrisoare medicală” nr. .. care apare emis de Spitalul Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava – Cab. Ambulatoriu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi pe care apare aplicată parafa dr. D.M., conform căruia Laurus Veronica a fost dispensarizată în Secţia RMFB în perioada 09-19.02.2010;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 18.03.2010, prin prezentarea, cunoscând modul în care a fost obţinut înscrisul „bilet de ieşire din spital + scrisoare medicală” nr. ... care apare emis de Spitalul Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava, a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, a fost internată în Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava unde a efectuat investigaţii medicale, pe medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava, care a încadrat-o în gradul II de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei nr. .. din dosarul ...;
 • instigare la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în cursul lunii martie 2011, a determinat falsificarea înscrisului „scrisoare medicală+bilet de ieşire din spital” nr. ...din 07.03.2011, pe care apare aplicată parafa dr. D.M., conform căruia a fost dispensarizată în perioada 28.02.2011-07.03.2011 în Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava, fiind diagnosticată cu artrită psoriazică şi cu alte afecţiuni secundare;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în luna ianuarie 2011, a contribuit la falsificarea „scrisorii medicale” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Laurus Veronica, pe care este aplicată o parafă cu menţiunile „Dr. R.R. medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară, cod ...”, (+ EKG din data de 25.01.2011);
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 17.03.2011, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, următoarelor înscrisuri:
 • scrisoare medicală” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Laurus Veronica, pe care este aplicată o parafă cu menţiunile „Dr. R.R.medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară , cod ...”, (+ EKG din data de 25.01.2011),
 • scrisoare medicală+bilet de ieşire din spital” nr. 6487 din 07.03.2011, pe care apare aplicată parafa dr. D.M., conform căruia a fost dispensarizată în perioada 28.02.2011-07.03.2011 în Secţia Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava,
a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma internării/dispensarizării în Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava şi efectuării unor investigaţii medicale cardiologice, a fost diagnosticată cu mai multe afecţiuni, a medicul primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava, care a încadrat-o în gradul II de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicul primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei nr. ... din dosarul ...;
* prejudiciul total produs prin comiterea infracţiunilor de înşelăciune este de 12.336 lei și a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

16. LUCESCU CLEUŢA, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • două infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, ambele prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în cursul anului 2010, prin transmiterea datelor necesare, a contribuit la falsificarea:
      • scrisorii medicale”, nr. .. care apare emisă de Spitalul Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava – Cab. Ambulatoriu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi pe care apare aplicată parafa dr. D.M., conform căreia Lucescu Cleuţa a fost dispensarizată în Secţia RMFB în perioada 14-20.07.2010, în urma investigaţiilor realizate fiindu-i stabilit un diagnostic principal – hernie de disc etajată L4-L5, L5-S1 şi mai multe diagnostice secundare;
      • scrisorii medicale” nr. .. a CMI Neurologie Burcă Ana;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 04.10.2010, prin prezentarea scrisorii medicale” nr. .. care apare emisă de Spitalul Judeţean Sfântul Ioan cel Nou Suceava a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. ..., emisă de dr. L.C.M., medic primar medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 06.10.2010, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, unele înscrisuri, a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma internării în Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava şi efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu diagnostic principal – hernie de disc etajată L4-L5, L5-S1 şi mai multe diagnostice secundare, a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, care a încadrat-o în gradul II de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicul primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei nr. .. din dosarul ...;
 • două infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, ambele prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor necesare, a contribuit la falsificarea:
   • în luna ianuarie 2011, „scrisorii medicale” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Lucescu Cleuţa, pe care este aplicată o parafă cu menţiunile „Dr. R.R. medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară, cod ..”, (+EKG din data de 31.01.2011);
   • în cursul lunii februarie 2011, „scrisorii medicale + bilet de ieşire din spital” nr. ... din 01.02.2011, din care rezultă că aceasta s-a prezentat la Secţia Neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava unde a fost consultată, iar în urma consultaţiei ar fi fost diagnosticată cu AIT-uri repetitive în sistemul vertebrobazilar, tulburări de hemodinamică cerebrală, discopatie lombară;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 04.02.2011, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, următoarelor înscrisuri:
 • scrisoare medicală+bilet de ieşire din spital” nr. .. din 01.02.2011, din care rezultă că aceasta a fost consultată la Secţia Neurologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Suceava,
 • scrisoare medicală” fără număr, nedatată ce apare ca fiind emisă de Secţia Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru pacienta Lucescu Cleuţa, pe care este aplicată o parafă cu menţiunile „Dr. R.R. medic specialist cardiologie competenţă echocardiografie şi ecografie vasculară, cod ...”, (+ EKG din data de 31.01.2011),
a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu AIT-uri repetitive în sistemul vertebrobazilar, tulburări de hemodinamică cerebrală, discopatie lombară, a medicilor primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava, care a încadrat-o în gradul III de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicii primari expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de verificare şi control a Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei nr. ... din dosarul ...;
* prejudiciul total produs prin comiterea infracţiunilor de înşelăciune este de 6.752 lei şi a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

17. VLEJU MARIA, pensionară, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în cursul anului 2010 i-a dat cel puţin 200 lei şi 150 euro, inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să îi obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna decembrie 2010, i-a predat inculpatei Morar Rodica Luminiţa copia cărţii de identitate, pentru a-i fi folosite datele, în vederea obţinerii, fără a fi supusă investigaţiilor medicale, a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ....;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 20.12.2010, prin prezentarea „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ..., a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a scrisorii medicale şi adeverinţei medicale, ambele cu nr. .., emise de dr. S.L., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 12.01.2011, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens, cunoscând că sunt false: „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, „scrisoare medicală” şi „adeverinţă medicală”, ambele cu nr. ..., emise de dr. S.L., medic specialist medicină de familie, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă (diagnostic principal) de către un medic specialist, diagnostic cu care a fost luată în evidenţe de un medic de familie, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale) încasate nejustificat, în cuantum de 2.808 lei și a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unele înscrisuri oficiale:
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, nu a fost recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

18. CHIRA OLIMPIA ACHILINA, casnică, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în anul 2010 i-a dat cel puţin 100 euro inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să îi obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna decembrie 2010, i-a comunicat inculpatei Morar Rodica Luminiţa datele de identitate, pentru a le folosi în vederea obţinerii, fără a fi supusă investigaţiilor medicale, a „scrisorii medicale + bilet de externare” nr. ...;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 29.10.2010, prin prezentarea „scrisorii medicale + bilet de externare” nr. .., a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. M.D., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 29.12.2010, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens, cunoscând că sunt false: „scrisoare medicală + bilet de externare” nr. .., care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi adeverinţa nr. .., emisă de dr. M.D., medic specialist medicină de familie, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu Lupus eritematos sistemic cu visceralizare renală (diagnostic principal) de către un medic specialist, diagnostic cu care a fost luată în evidenţe de un medic de familie, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, producându-se prejudiciu prin încasarea de prestaţii sociale în cuantum de 2.808 lei şi care a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, unele înscrisuri oficiale:
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, nu a fost recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

19. FLORIA NATALIA, confecţioneră, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în cursul anului 2010 i-a dat, prin intermediul inculpatului Floria Ilie-Sorin, suma de 1.000 euro, inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să îi obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în anul 2010, prin intermediul inculpatului Floria Ilie-Sorin, i-a predat inculpatei Morar Rodica Luminiţa copia cărţii de identitate, pentru a-i fi folosite datele, în vederea obţinerii, fără a fi supusă investigaţiilor medicale, a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ..;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 02.03.2011, prin prezentarea „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ..., a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. ..., emisă de dr. S.G., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 03.03.2011, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând, cunoscând că sunt false: „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr. .., care apare emis de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie şi adeverinţa medicală nr. ..., emisă de dr. S.G., medic specialist medicină de familie, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă (diagnostic principal) de către un medic specialist, diagnostic cu care a fost luată în evidenţe de un medic de familie, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale în cuantum de 2.808 lei) încasate nejustificat, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap şi în aceea că a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, unele înscrisuri oficiale:
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

20. FLORIA ILIE-SORIN, şofer, fără loc de muncă, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • complicitate la trafic de influenţă prev. de art. 26 Vechiul Cod penal rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, contând în aceea că, în anul 2010, i-a dat 1.000 euro inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru a obţine mamei sale Floria Natalia acte medicale fără investigaţii şi încadrarea în grad de handicap, în scopul de a încasa ilegal sume de bani reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea, în anul 2010, copiei cărţii de identitate a mamei sale, către Morar Rodica Luminiţa, a ajutat la falsificarea, în perioada ianuarie-martie 2011 a următorului înscris: „scrisoare medicală + bilet de ieşire” nr. ..., înscris care apare emis la data de 17.01.2011 de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.M., conform căruia Floria Natalia, a fost dispensarizată în perioada 17.01.2011-24.01.2011, în urma investigaţiilor medicale realizate, fiind diagnosticată (diagnostic principal) cu – Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin predarea pentru folosirea de Floria Natalia a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ..., a înlesnit eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. ..., emisă de dr. S.G., medic specialist medicină de familie;
 • complicitate la uz de fals prev. de art. 26 rap. la art. 291 Vechiul Cod penal, complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a ajutat-o pe Floria Natalia ca, prin transmiterea de informaţii şi a înscrisului falsificat, la data de 03.03.2011 să inducă în eroare reprezentanţii legali, în scopul obţinerii încadrării în grad de handicap şi a unor foloase materiale injuste, producându-se prejudiciu reprezentat de sumele încasate ca prestaţii sociale în cuantum de 2.808 lei şi în aceea că a înlesnit întocmirea, fără vinovăţie, următoarelor acte oficiale:
 • Raport de evaluare complexă nr. .. Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
 • concluzii formulate de membrii Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în şedinţa din data de 22.03.2011;
 • certificat de încadrare în grad de handicap ...;
 • decizie de plată a sumelor reprezentând prestaţii sociale, emisă în baza certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 2595/22.03.2011;
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de complicitate le înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

21. PĂSTRĂV ILIE, pensionar, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • trei infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identitate, a ajutat la falsificarea unele înscrisuri:
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 18.05.2010, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, următoarelor înscrisuri:
 • buletin de rezultate emis de Laboratorul ... Suceava pe numele Păstrăv Ilie;
 • ecografie abdominală” nr. 264/21.03.2010, înscris care apare emis de Laboratorul de Explorări Funcţionale din cadrul Spitalului Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava, pe care apare aplicată parafa – Dr. D.S.;
 • scrisoare medicală” din data de 18.05.2010, pe care apare parafa – dr. C.C.;
a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că a efectuat mai multe investigaţii medicale, pe medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, competent să stabilească gradul de invaliditate al persoanelor solicitante, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate în cuantum de 7.904 lei şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. ... din dosarul ...;
* din prejudiciul produs prin comiterea infracţiunii de înşelăciune, în cuantum de 7.904 lei a fost recuperată suma de 360 lei, rămânând un prejudiciu nerecuperat în cuantum de 7.544 lei;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

22. RAŢĂ ELISABETA, casnică, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în luna decembrie 2010, i-a dat inculpatei Morar Rodica Luminiţa, cel puţin 150 euro şi 400 lei pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna decembrie 2010, i-a comunicat inculpatei Morar Rodica Luminiţa datele de identitate şi stare civilă (nume, prenume, CNP, domiciliu), în vederea obţinerii, fără a fi supusă investigaţiilor medicale, a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ...;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 20.12.2010, prin prezentarea „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ..., a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a scrisorii medicale nr. ..., emisă de dr. G.I., medic specialist medicină de familie;
 • instigare la fals intelectual prev. art. 25 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a determinat consemnarea cu bună – ştiinţă în ancheta socială nr. 255432/16.12.2010 a Direcţiei de Asistenţă Socială – Serviciul de Protecţie Socială din cadrul Primăriei mun. Suceava, a unor date necorespunzătoare realităţii în rubrica - Autonomia şi statusul funcţional al persoanei că aceasta – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi şi în rubrica – Concluzii şi recomandăriDoamna Raţă Elisabeta are Lupus eritematos cu visceralizare cardiacă şi urmează tratament medicamentos, efectuează control medical periodic, se deplasează cu greutate şi mai mult în interiorul locuinţei; funcţie de actele medicale prezentate propunem încadrarea conform Legii nr. 448/2006;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 21.12.2010, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens unele înscrisuri, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă (diagnostic principal) de către un medic specialist, diagnostic cu care a fost luată în evidenţe de un medic de familie, boală care îi afectează parţial autonomia, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani încasate nejustificat, reprezentând prestaţii sociale, în cuantum total de 2.808 lei și a determinat întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale;
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

23. RAŢĂ CONSTANTIN, administrator, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în perioada decembrie 2010 – februarie 2011, i-a dat inculpatei Morar Rodica Luminiţa, sume de bani (cel puţin 150 euro şi 400 lei) pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • două infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, i-a comunicat inculpatei Morar Rodica Luminiţa datele de identitate şi stare civilă (nume, prenume, CNP, domiciliu), în vederea obţinerii, fără a fi supus investigaţiilor medicale/consultat, a „scrisorii medicale” din data de 27.12.2010, care apare emisă de Cabinetul Ambulatoriu Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţe Suceava şi pe care apare aplicată parafa – Dr. Ginghină Silvia şi a „scrisorii medicale” din 27.01.2011, care apare emisă de Cabinetul Medical de Urologie şi pe care apare aplicată parafa – Dr. Chiriac Teodor;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 08.02.2011, prin prezentarea „scrisorii medicale” din data de 27.12.2010, a determinat eliberarea, fără vinovăţie, scrisorii medicale nr. ..., emisă de dr. G.I., medic specialist medicină de familie;
 • instigare la fals intelectual prev. art. 25 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că a determinat consemnarea cu bună – ştiinţă în ancheta socială nr. 250605/09.02.2011 a Direcţiei de Asistenţă Socială – Serviciul de Protecţie Socială din cadrul Primăriei mun. Suceava, a unor date necorespunzătoare realităţii în rubrica – Autonomia şi statusul funcţional al persoanei că acesta – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi şi în rubrica – Concluzii şi recomandăriConform actelor medicale, persoana suferă de afecţiuni care necesită tratament şi investigaţii de specialitate. Starea de sănătate s-a deteriorat începând cu anul 2008. Periodic face investigaţii şi urmează tratament. Funcţie de actele medicale prezentate propunem încadrarea conform Legii nr. 448/2006;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 14.02.2011, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens unele înscrisuri, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale/consultaţii, a fost diagnosticat cu Limfom splenic III A şi Insuficienţă renală cronică de către medici specialişti, că a fost luat în evidenţă de medicul de familie cu Limfom splenic III A, boli care îi afectează parţial autonomia, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi reprezentând presaţii sociale, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani încasate nejustificat în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, reprezentând prestaţii sociale, în cuantum total de 2.808 lei și a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale.
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

24. CHIFORIUC LILIANA NICULINA, inspector la Primăria mun. Suceava – Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul de Protecţie Socială, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunilor de:
 • fals intelectual prev. art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal şi complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, ambele cu aplic. art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, constând în aceea că, în calitate de angajată în funcţia de inspector la Primăria mun. Suceava, a inserat, cu bună ştiinţă, în ancheta socială nr. .. întocmită de Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul de Protecţie Socială din cadrul Primăriei mun. Suceava, eliberată în vederea solicitării încadrării în grad de handicap, pentru Raţă Elisabeta, necorespunzător realităţii în rubrica – Autonomia şi statusul funcţional al persoanei că aceasta – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi şi în rubrica – Concluzii şi recomandăriDoamna Raţă Elisabeta are Lupus eritematos cu visceralizare cardiacă şi urmează tratament medicamentos, efectuează control medical periodic, se deplasează cu greutate şi mai mult în interiorul locuinţei; funcţie de actele medicale prezentate propunem încadrarea conform Legii nr. 448/2006, prin aceasta ajutând la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Raţă Elisabeta a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia aceasta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale, în cuantum de 2.808 lei;

25. CÎRCU VASILE DĂNUŢ, şef Serviciu Protecţie Socială la Primăria mun. Suceava, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunilor de:
 • fals intelectual prev. art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal şi complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, ambele cu aplic. art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal, constând în aceea că, în calitate de angajat în funcţia de şef Serviciu Protecţie Socială, în cadrul Primăriei mun. Suceava, a inserat, cu bună ştiinţă, în ancheta socială nr. ..., întocmită de Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul de Protecţie Socială din cadrul Primăriei mun. Suceava, eliberată în vederea solicitării încadrării în grad de handicap, pentru Raţă Constantin, necorespunzător realităţii în rubrica – Autonomia şi statusul funcţional al persoanei că acesta – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi şi în rubrica – Concluzii şi recomandăriConform actelor medicale, persoana suferă de afecţiuni care necesită tratament şi investigaţii de specialitate. Starea de sănătate s-a deteriorat începând cu anul 2008. Periodic face investigaţii şi urmează tratament. Funcţie de actele medicale prezentate propunem încadrarea conform Legii nr. 448/2006, prin aceasta ajutând la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai statului în vederea obţinerii de către Raţă Constantin a unui certificat de încadrare în grad de handicap în baza căruia acesta a încasat nejustificat sume reprezentând prestaţii sociale, în cuantum de 2.808 lei;

26. MAFTEAN DUMITRU, ocupaţia instalator, fără loc de muncă, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că la începutul anului 2011, i-a dat 2.000 lei inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • două infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, i-a comunicat inculpatei Morar Rodica Luminiţa datele de identitate şi stare civilă (nume, prenume, CNP, domiciliu), în vederea obţinerii, fără a fi supus investigaţiilor medicale/consultat, a „scrisorii medicale” din data de 27.12.2010, care apare emisă de Cabinetul Ambulatoriu Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţe Suceava şi pe care apare aplicată parafa – Dr. Ginghină Silvia şi „scrisorii medicale” din 13.01.2011, care apare emisă de Cabinetul Medical de Urologie şi pe care apare aplicată parafa – Dr. Chiriac Teodor;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi două infracţiuni de participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 03.02.2011, prin prezentarea „scrisorii medicale” din data de 27.12.2010, a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a două adeverinţei medicale, ambele cu nr. ..., emise de dr. C.D., medic specialist medicină de familie, dintre care una pentru a o folosi la Primăria Marginea şi una pentru a o folosi la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 din Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin folosirea adeverinţei nr. 1269/03.02.2011, emisă de dr. C.D. pentru a o folosi la Primăria Marginea şi declaraţii mincinoase, a determinat consemnarea, fără vinovăţie, în ancheta socială nr. ..., a unor date necorespunzătoare realităţii în rubrica – Autonomia şi statusul funcţional al persoanei, respectiv că – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi, propunându-se încadrarea într-un grad de handicap;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 16.02.2011, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens unele înscrisuri, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale/consultaţii, a fost diagnosticat cu Sindrom Limfoproliferativ Splenic şi Insuficienţă renală cronică st. II de către un medici specialişti, că a fost luat în evidenţă de medicul de familie cu Sindrom Limfoproliferativ Splenic, boli care îi afectează parţial autonomia, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi reprezentând presaţii sociale, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale), în cuantum de 2.808 lei, încasate nejustificat, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale.
* din prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune a fost recuperată suma de 1.000 lei, rămânând un prejudiciu nerecuperat în cuantum de 1.808 lei;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

27. CAZACU AUREL VASILE, ocupaţia operator utilaj tăierea lemnului, fără loc de muncă, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că la începutul anului 2011, i-a dat 2.500 lei inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap‚ în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • două infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada decembrie 2010-ianuarie 2011, i-a comunicat inculpatei Morar Rodica Luminiţa datele de identitate şi stare civilă (nume, prenume, CNP, domiciliu), în vederea obţinerii, fără a fi supus investigaţiilor medicale/consultat, a „scrisorii medicale” din data de 27.12.2010, care apare emisă de Cabinetul Ambulatoriu Oncologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţe Suceava şi pe care apare aplicată parafa – Dr. Ginghină Silvia şi „scrisorii medicale” din 21.01.2011, care apare emisă de Cabinetul Medical de Urologie şi pe care apare aplicată parafa – Dr. Chiriac Teodor;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 03.02.2011, prin prezentarea „scrisorii medicale” din data de 27.12.2010, a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. ...., emisă de dr. T.I.C., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 10.02.2011, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens unele înscrisuri, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale/consultaţii, a fost diagnosticat cu Sindrom Limfoproliferativ Splenic şi Insuficienţă renală cronică st. II de către un medici specialişti, că a fost luat în evidenţă de medicul de familie cu Sindrom Limfoproliferativ Splenic, boli care îi afectează parţial autonomia, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi reprezentând presaţii sociale, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale), în cuantum de 2808 lei, încasate nejustificat, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale.
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, nu a fost recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

28. PINTRIJEL VIOREL, strungar, fără loc de muncă, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2010 - martie 2011, i-a dat 1.200 lei inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi Comisia de încadrare în grad de handicap, să îi obţină acte medicale false şi încadrarea în grad de handicap, ulterior, fiind emise certificatele nr. 8157/21.10.2010 şi 2692/24.03.2011;
 • patru infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată toate prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, i-a comunicat inculpatei Morar Rodica Luminiţa datele de identitate şi stare civilă (nume, prenume, CNP, domiciliu), în vederea obţinerii, în perioada iunie 2010-martie 2011, fără a fi internat, supus investigaţiilor medicale/consultat, a unor înscrisuri false;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 20.09.2011, prin prezentarea „fişei de evidenţă a bolnavilor de cancer”, nr. .., din data de 27.06.2010 şi „scrisorii medicale” nr. .., a Cabinetului Medical Urologie, a determinat eliberarea, fără vinovăţie, adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. S.E., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi tentativă la înşelăciune prev. art. 20 rap. la. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 05.10.2010, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens, unele înscrisuri, inducând în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale/consultaţii, a fost diagnosticat cu Tumoră malignă a prostatei, diagnostic cu care a fost luat în evidenţe de medicul de familie, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi reprezentând presaţii sociale, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în scopul de a obţine un folos material injust, fără să se producă o pagubă materială, întrucât acesta nu a fost încadrat în grad de handicap şi nu a încasat sume reprezentând presaţii sociale, fapta rămânând în forma tentativei;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 14.03.2011, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens, unele înscrisuri cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma internării şi realizării de investigaţii medicale, a fost diagnosticat (diagnostic principal) cu - Insuficienţă renală cronică stadiul III de către un medic specialist, boală care îi afectează parţial autonomia, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi reprezentând presaţii sociale, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust. prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani reprezentând prestaţii sociale încasate nejustificat, în cuantum de 2.808 lei, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și a determinat emiterea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale.
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, nu a fost recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

29. SCUTARIU SILVIA, pensionară, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prevăzută de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în anul 2010, i-a dat suma de 250 euro inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să îi obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • instigare la trafic de influenţă prev. de art. 25 rap. la art. 257 Vechiul Cod penal, cu aplic. art. 6 şi art. 5 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 şi cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în perioada 2010-martie 2011, a determinat-o pe Morar Rodica Luminiţa ca, în schimbul unor sume de bani, să obţină încadrarea în grad de handicap pentru Pintrijel Viorel (activitate în urma căreia au fost emise certificatele nr. .. şi cu nr. ..);
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în cursul anului 2010, i-a predat inculpatei Morar Rodica Luminiţa copia cărţii de identitate, pentru a-i fi folosite datele, în vederea obţinerii, fără a fi supusă investigaţiilor medicale, a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ..;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 25.11.2010, prin prezentarea „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr. ..., a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. U.D., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 13.12.2010, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens unele înscrisuri, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu Lupus eritematos sistemic cu visceralizare cardiacă (diagnostic principal) de către un medic specialist, diagnostic cu care a fost luată în evidenţe de un medic de familie, boală care îi afectează parţial autonomia, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială în cuantum de 2.808 lei, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale) încasate nejustificat, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale:
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, nu a fost recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

30. FURNICĂ VIOREL, mecanic, fără loc de muncă, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în perioada februarie – martie 2011, i-a dat 2.200 lei inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • două infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în intervalul februarie-martie 2011, i-a predat inculpatei Morar Rodica Luminiţa copia cărţii de identitate, pentru a-i fi folosite datele, în vederea obţinerii, fără a fi supus investigaţiilor medicale, a „biletului de ieşire din spital” nr. .. şi pentru obţinerea unui buletin de analize;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 14.03.2011, prin prezentarea „biletului de ieşire din spital” nr. .., a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. D.M., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 15.03.2011, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens unele înscrisuri, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticat cu Insuficienţă renală cronică stadiul III (diagnostic principal) de către un medic specialist, diagnostic cu care a fost luat în evidenţe de un medic de familie, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale) încasate nejustificat, în cuantum de 2.808 lei, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale.
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune în cuantum de 2.808 lei, a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

31. PARASCA ELEONORA, însoţitor bătrâni, fără loc de muncă, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în a doua jumătate a anului 2010, i-a dat inculpatei Morar Rodica Luminiţa suma de 450 euro pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de încadrare în grad de handicap, să îi obţină acte medicale fără investigaţii şi încadrarea în grad de handicap, în scopul încasării de sume de bani reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în cursul anului 2010, i-a pus la dispoziţie inculpatei Morar Rodica Luminiţa o copie a cărţii sale de identitate, în vederea obţinerii, fără a fi supusă investigaţiilor medicale, a „scrisorii medicale + bilet de ieşire” nr...;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 20.12.2010, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens „scrisoarea medicală + biletul de ieşire” nr. ..., care apare emisă de Spitalul Judeţean Sf. Ioan cel Nou Suceava – AMB - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu Poliartrită reumatoidă, stadiul III, seropozitivă, cu deficit de prehensiune şi mers (diagnostic principal) de către un medic specialist, boală care îi afectează parţial autonomia, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale), în cuantum de 2.808 lei, încasate nejustificat, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale;
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.808 lei, a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

32. POPESCU DUMITRU, ocupaţia mecanic agricol, fără loc de muncă, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în cursul anului 2010 i-a dat 1.500 lei inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să îi obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând prestaţii sociale;
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în cursul anului 2010, i-a comunicat inculpatei Morar Rodica Luminiţa datele de identitate şi stare civilă, în vederea obţinerii, fără a fi supus investigaţiilor medicale, a „scrisorii medicale + bilet de internare” F.O. nr. 5803/2010;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 13.12.2010, prin prezentarea „scrisorii medicale + bilet de internare”, a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. M.G., medic primar medicină generală;
 • participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 din Vechiul Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 din Vechiul Cod penal, constând în aceea că a determinat consemnarea, fără vinovăţie, în ancheta socială nr. .. a Primăriei com. Volovăţ, a unor date necorespunzătoare realităţii în rubrica – Autonomia şi statusul funcţional al persoanei că – necesită ajutor parţial pentru efectuarea unor anumite activităţi, propunându-se încadrarea într-un grad de handicap;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 22.12.2010, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens unele înscrisuri, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticat cu Spondilită anchilozantă, stadiul III (diagnostic principal) de către un medic specialist, diagnostic cu care a fost luat în evidenţe de un medic de familie, boală care îi afectează parţial autonomia, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale), în cuantum de 402 lei, încasate nejustificat, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap şi a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale:
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 402 lei, a fost integral recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

33. PARASCA GHEORGHE, pensionar, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
 • şase infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2010-martie 2011, prin transmiterea datelor de identitate, a ajutat la falsificarea unor înscrisuri;
 • două infracţiuni de uz de fals ambele prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, două infracţiuni de înşelăciune ambele prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi două infracţiuni de participaţie improprie la fals intelectual ambele prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la datele de 17.03.2010 şi 10.03.2011, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, a înscrisurilor falsificate menţionate anterior, a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că a efectuat mai multe investigaţii medicale, pe medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiilor de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, competent să stabilească gradul de invaliditate al persoanelor solicitante, în scopul de a obţine foloase materiale injuste, prin comiterea faptelor producându-se pagube materiale, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate, în cuantum total de 10.104 lei şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, a deciziilor nr. .. şi nr. .. din dosarul ..;
* prejudiciul total produs prin comiterea infracțiunilor de înșelăciune este în cuantum total de 10.104 lei, din care a fost recuperată suma de 100 lei, rămânând un prejudiciu nerecuperat în cuantum de 10.004 lei;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

34. POPESCU ILIE, fără loc de muncă, necunoscut cu antecedente penale, pentru comiterea infracţiunilor de:
 • două infracţiuni de cumpărare de influenţă ambele prevăzute de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, între a doua jumătate a anului 2009-februarie 2010 și în perioada ianuarie - februarie 2011 i-a dat, de mai multe ori sume de bani, totalizând 1.000 lei, inculpatei Morar Rodica Luminiţa, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori şi membrii Comisiei de expertizare a muncii şi recuperare a capacităţii de muncă, să îi obţină, de două ori, acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate şi încadrarea într-un grad de invaliditate, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând pensie de invaliditate, întrunesc elementele constitutive ale;
 • trei infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identitate, a ajutat la falsificarea unor înscrisuri:
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 02.02.2010, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, următoarelor înscrisuri,:
 • bilet de ieşire din spital din 05.09.2009, cu FO ..,;
 • bilet de ieşire din spital din 31.07.2009, cu FO ..;
 • buletin de rezultate emis de Laboratorul de Analize ... Suceava pe numele Popescu Ilie;
a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma internării în Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava şi efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticat cu insuficienţă renală cronică, stadiul II, rinichi multichistic, hipertensiune arterială secundară, anemie secundară, ulcer duodenal cronic, prostatită cronică, a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, care l-a încadrat în gradul II de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate în cuantum total de 7.725 lei și a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicul primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei nr. .... din dosarul ...;
 • trei infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identitate, a ajutat la falsificarea unor înscrisuri;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 27.01.2011, prin prezentarea deciziei asupra capacităţii de muncă nr. .. a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. .., emisă de dr. H.M., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 07.02.2011, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, unor înscrisuri, a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că a efectuat mai multe investigaţii medicale, pe medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, competent să stabilească gradul de invaliditate al persoanelor solicitante, în scopul de a obţine un folos material injust, prin comiterea faptei producându-se o pagubă materială, prin încasarea nejustificată a pensiei de invaliditate în cuantum total de 6.696 lei şi a determinat emiterea, fără vinovăţie, a deciziei nr. 117/07.02.2011 din dosarul ....;
* prejudiciul total produs prin comiterea infracțiunilor de înșelăciune este în cuantum total de 14.421 lei, din care a fost recuperată suma de 1.500 lei, rămânând un prejudiciu nerecuperat în cuantum de 12.921 lei;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.

35. CHELBA MARIA, casnică, necunoscută cu antecedente penale, pentru comiterea următoarelor infracţiuni:
   • cumpărare de influenţă prev. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, în perioada 2009-2010, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, i-a dat inculpatei Morar Rodica Luminiţa, cel puțin 50 euro, pentru ca, în baza influenţei pe care aceasta a spus că o are pe lângă doctori, membrii Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă şi membrii Comisiei de stabilire a gradului de handicap, să îi obţină acte medicale fără realizarea de investigaţii medicale/consultaţii de specialitate, încadrarea într-un grad de invaliditate şi, ulterior, de handicap, în scopul încasării ilegale de sume de bani, reprezentând pensie de invaliditate şi prestaţii sociale;
   • două infracţiuni de complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată ambele prev. de art. 26 rap. la art. 290 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, prin transmiterea datelor de identitate, a ajutat la falsificarea unor înscrisuri:
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, tentativă la înşelăciune prev. de art. 20 rap. la art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin.1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că, la data de 13.01.2010, prin prezentarea, cunoscând modul în care au fost obţinute, unele înscrisuri, a indus în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma internării în Spitalul Judeţean de Urgenţe Suceava şi efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu insuficienţă renală cronică, stadiul II, litiază renală dreaptă, hipertensiune arterială secundară, anemie secundară, ulcer duodenal cronic, uter fibromatos, a medicului primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisia de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, care a încadrat-o în gradul II de invaliditate, în scopul de a obţine un folos material injust, fără a se produce o pagubă materială (nu a fost încasată pensie de invaliditate), deoarece nu erau îndeplinite criteriile legale privind stagiul minim de cotizaţie și a determinat emiterea, fără vinovăţie, de către medicul primar expertiza capacităţii de muncă din cadrul Comisiei de expertizare a capacităţii de muncă Suceava a Casei Judeţene de Pensii Suceava, a deciziei nr. …
 • complicitate la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 rap. la 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că în luna noiembrie 2010, i-a comunicat inculpatei Morar Rodica Luminiţa datele de identitate şi stare civilă, în vederea obţinerii, fără a fi supusă investigaţiilor medicale, a „scrisorii medicale” nr...;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290 alin. 1 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 29.11.2010, prin prezentarea „scrisorii medicale” nr..., a determinat eliberarea, fără vinovăţie, a adeverinţei medicale nr. ., emisă de dr. C.C., medic specialist medicină de familie;
 • uz de fals prev. de art. 291 Vechiul Cod penal, înşelăciune prev. art. 215 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal şi participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 289 alin. 1 Vechiul Cod penal, aceasta din urmă cu aplic art. 41 alin. 2 Vechiul Cod penal, constând în aceea că la data de 13.12.2010, a solicitat în scris evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap, depunând în acest sens unele înscrisuri, cunoscând că sunt false, activitate prin care a realizat inducerea în eroare, prin crearea reprezentării false că, în urma efectuării unor investigaţii medicale, a fost diagnosticată cu miopie forte, coroidoză miopică, nistagmus congenital, diagnostice cu care a fost luată în evidenţe de un medic de familie, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Suceava, instituţie în subordinea căreia funcţionează structurile autorizate să îndeplinească procedurile legate de primirea documentaţiei prevăzute de lege, să propună concluzii de încadrare în grad de handicap, să ia decizii privind încadrarea în grad de handicap, decizii în baza cărora se emit certificate de încadrare în grad de handicap şi se aprobă plăţi, respectiv: Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi Departamentul plăţi din cadrul DGASPC Suceava, în scopul de a obţine un folos material injust, producându-se o pagubă materială, reprezentă de sumele de bani (prestaţii sociale) în cuantum de 2.574 lei, încasate nejustificat, în urma emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și a determinat, întocmirea, fără vinovăţie, a unor înscrisuri oficiale;
* prejudiciul produs prin comiterea infracțiunii de înșelăciune, în cuantum de 2.574 lei, nu a fost recuperat;
* infracţiunile anterior menţionate sunt cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Noul Cod penal.Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Suceava.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Mai nouă Mai veche