Adunarea Generală a Membrilor CCI Suceava

Adunarea Generală a Membrilor CCI Suceava

Marţi, 15 decembrie 2015, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava a avut loc Adunarea Generală a Membrilor.

Adunarea Generală a fost statutar convocată, Camera înregistrând un număr de 318 membri cu drept de vot la data convocatorului, cifra de afaceri a membrilor reprezentând aproximativ 38 – 40% din produsul intern brut al judeţului Suceava, conform rezultatelor exerciţiilor financiare ale anului 2014.

În cadrul şedinţei a fost prezentat şi aprobat Raportul de Activitate al Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava pentru mandatul 2012 – 2015, iar şedinţa a continuat cu analizarea activităţilor desfăşurate din 2012 până în prezent şi a rezultatelor instituţiei, precum finalizarea a şase proiecte cu finanţare europeană în care CCI Suceava a fost beneficiar sau partener. De asemenea, au fost prezentate şi rezultatele ultimului proiect implementat în cadrul căruia unul din rezultate l-a constituit dezvoltarea şi modernizarea sediului. Unul din elementele de referinţă îl constituie şi faptul că din analiza comparativă a indicatorilor Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava (numărul de angajaţi, cifra de afaceri, numărul de membri), la nivel naţional, aceasta se poziţionează pe locul şase în topul camerelor judeţene.

Adunarea Generală a procedat, prin vot secret, la alegerea unui nou Colegiu de Conducere pentru un mandat de patru ani. Din componenţa acestuia fac parte firme cunoscute atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, respectiv: LOIAL IMPEX S.R.L., AC MOBILE S.R.L., ACET S.A., ASOCIAŢIA PENTRU TURISM BUCOVINA, AUTOSERVICE S.R.L., BERMAS S.A., BETTY ICE S.R.L., CALCARUL S.A., CONFANA INDUSTRIES S.R.L., DENIS S.R.L., DRU-PO S.R.L., EURO MAST INDUSTRIES S.R.L. , EUROTEHNIC S.R.L. , EXPLORA GROUP S.R.L., GENERAL CONSTRUCT S.R.L., HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. , KILLER S.R.L., MARELBO PROD-COM S.R.L. , PRIMAGRA S.R.L., RAILEX S.R.L. , RNP – DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, S.U.C.T. S.A., SAMI PLASTIC S.A., SYMMETRICA S.R.L., TRUST ORIZONT S.A.

Tot prin vot secret a fost ales şi noul Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, domnului Nicolae TROAŞE, acţionar principal al grupului de firme Calcarul din Pojorâta. Domnul Sorin Gabriel IACOB a fost numit Preşedinte Onorific, iar domnul Lucian GHEORGHIU Preşedinte Executiv.

Conform statutului, cei patru Vicepreşedinţi ai CCI Suceava au fost aleşi prin vot secret de către noul Colegiu de Conducere, iar aceştia sunt dl. Vasile Armenean, dl. Mihai Cernişov, dl. Robert-Mihai Croitor şi dl. Ştefan GROZA.

Noua echipă de conducere a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava îşi exprimă convingerea că vom rămâne, şi în continuare, principala organizaţie reprezentativă a mediului de afaceri din Bucovina şi că împreună vom identifica şi dezvolta proiecte comune în sprijinul comunităţii de afaceri.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.