Şedinţă de instruire a primarilor şi secretarilor din judeţ

Şedinţă de instruire a primarilor şi secretarilor din judeţAstăzi, 22 martie, debutează activitățile din Calendarul Electoral 2016.

Instituţia Prefectului – judeţul Suceava a iniţiat primele demersuri organizatorice necesare pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale. În acest sens, la sediul instituţiei a avut loc în această dimineaţă o şedință de instruire a primarilor şi secretarilor din judeţ cu privire la realizarea sarcinilor ce le revin în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din data de 5 iunie 2016.

În vederea coordonării activităţilor în organizarea şi desfăşurarea alegerilor s-au constituit prin ordin al prefectului Comisia Tehnică Judeţeană Suceava, pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate, în domeniul alegerilor locale din anul 2016 şi Grupul tehnic de lucru pe lângă Comisia Tehnică a judeţului Suceava, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016.

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Prefectului Judeţului Suceava, în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, au fost emise de asemenea următoarele ordine:
 • numerotarea circumscripţiilor electorale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava;
 • stabilirea numărului membrilor fiecărui consiliu local din judeţul Suceava. Comparativ cu anul 2012, au apărut următoarele modificări: localităţile Câmpulung Moldovenesc, Frătăuţii Vechi, Horodnic de Sus, Mitocu Dragomirnei, Suceavita, Şcheia au în plus câte 2 consilieri locali. Iar localităţile Ciocăneşti, Grămeşti şi Siminicea au mai puţin cu 2 consilieri locali.
 • stabilirea numărului de consilieri pentru Consiliul Judeţean Suceava, respectiv 37;
 • stabilirea dimensiunii ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016.
Elemente de noutate faţă de scrutinul electoral din anul 2012:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în cadrul procesului electoral va fi utilizat în premieră Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV). În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.
 • Primarii vor asigura tuşul, tuşierele şi celelalte materiale necesare votării.
 • Primarii vor întocmi şi tipări listele electorale permanente.
 • Primarii întocmesc şi tipăresc listele electorale complementare şi copiile de pe listele electorale complementare.
 • Primarii editează tipizatele listelor electorale suplimentare şi extrasele de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară.
 • Primarii asigură urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot.
 • Primarii informează alegătorii privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora.
 • Primarii asigură locurile speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale, prin dispoziţie emisă cel mai târziu în data de 05.05.2016.
 • Primarii acordă sprijin reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pentru instalarea echipamentelor şi furnizarea serviciilor din cadrul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
 • Preşedintele şi locţiitorul biroului electoral de circumscripţie electorală sunt desemnaţi, prin tragere la sorţi, de către Preşedintele Tribunalului dintr-o listă cu magistraţi şi o listă cu jurişti întocmită de către acesta, cel mai târziu în data de 10.04.2016.
 • Preşedintele şi locţiitorul biroului electoral al secţiei de votare sunt desemnaţi, prin tragere la sorţi, de către Autoritatea Electorală Permanentă dintre membrii Corpului experţilor electorali.
Pe lângă birourile electorale de circumscripţie va activa o grupă de personal tehnic auxiliar, din care fac parte în mod obligatoriu informaticieni, după cum urmează:a) cel puţin un informatician pentru fiecare birou electoral de circumscripţie comunală;
b) cel puţin doi informaticieni pentru fiecare birou electoral de circumscripţie orăşenească şi municipală.
c) cel puţin patru informaticieni pentru Biroul electoral de circumscripţie judeţeană Suceava.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.