Alertă pestă porcină africană

Alertă pestă porcină africanăUrmare adresei primite de la DSVSA Suceava, prin care informează asupra evoluţiei îngrijorătoare a pestei porcine africane pe teritoriul Ucrainei, în data de 11.04.2016 s-a convocat în şedinţă Centrul Local de Combatere a Bolilor Suceava (unitatea locală de decizie în scopul prezentării aspectelor legate de această boală) la sediul Palatului Administrativ, Sala „Bucovina” pentru a dezbate măsurile de supraveghere, prevenire şi control ale bolii.

Pesta porcină africană este o boala infecţioasa produsă de un virus foarte rezistent în mediu şi alimente, afectează suinele, evoluează acut cu stari febrile şi sindrom hemoragipar, sfârşind cu moartea animalelor afectate într-un timp foarte scurt. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecţie la venirea în contact cu animalele sănătoase. Boala nu se transmite de la animale la om, prin urmare nu afectează omul. Produce însă un procent de morbiditate şi mortalitate foarte ridicat, iar pierderile rezultate în urma combaterii ei sunt deosebit de ridicate.

În Statele Membre UE, situaţia cazurilor şi focarelor de pestă porcină africană este următoarea:

Stat Membru Nr.focare la porcii domestici Nr. cazuri la porcii mistreti
Estonia 18 439
Italia 13 17
Letonia 10 576
Lituania 13 82
Polonia 1 47
Total 55 1160

Până în prezent, nu au fost confirmate cazuri de pestă porcină africană pe teritoriul României.
Ultimele şi cele mai îngrijorătoare cazuri au fost confirmate în octombrie 2015 în două regiuni din Ucraina (Odessa şi Mycolaiv). Focarele au fost notificate către OIE în data de 28 octombrie 2015 şi sunt situate la o distanţă de aproximativ 150 de km de Delta Dunării, 190 km de judeţul Vaslui şi 210 km de judeţele Iaşi şi Galaţi. Sunt expuse în mod special judeţele de la graniţă de E şi N ale României pentru că în momentul de faţă virusul ar putea evolua oriunde, mai mult ca Republica Moldova nu are mijloace de identificare si diagnosticare în laborator a virusului.

Contextul epidemiologic actual, în care riscul pentru introducerea virusului pestei porcine africane este ridicat la un grad fără precedent, impune întărirea măsurilor de profilaxie a bolii. Aceste măsuri se orientează spre instruirea tuturor factorilor implicaţi, a crescătorilor de suine din sectorul comercial şi non-comercial, a medicilor veterinari de liberă practică, a gestionarilor fondurilor de vânătoare, a administraţiei centrale şi locale cu rol în controlul bolilor în vederea notificării cât mai timpurii a oricăror suspiciuni de boală care pot fi atribuite pestei porcine africane şi a aplicării măsurilor specifice de control.

Toate animalele suspecte trebuie ucise şi distruse, conform legislaţiei în vigoare, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat la preţul de piaţă al animalelor.

DSVSA Suceava a încheiat protocoale pentru ridicarea şi distrugerea alimentelor confiscate la punctele de trecere ale frontierei de stat, pentru că unul din riscurile majore de propagare a virusului pestă porcină africană îl reprezintă produsele de origine animală introduse prin bagajele călătorilor. Asigurarea sacilor de colectare a produselor de origine animală confiscate, a substanţelor dezinfectante pentru dezinfecţia spaţiilor de depozitare, completarea registrului privind evidenţa acţiunilor de dezinfecţie a spaţiilor de depozitare.

Un alt risc major de propagare a virusului pestei porcine africane îl reprezintă mijloacele de transport, care au transportat animale vii în Federaţia Rusă, Belarus şi Ucraina.

Laboratorul din cadrul DSVSA Suceava a făcut supraveghere pentru pestă porcină africană la toti mistreţii vânaţi pe raza judeţului în limita cotelor de vânătoare, iar o dată cu alertele privind apropierea bolii de ţara noastră au fost informaţi gestionarii fondurilor de vânătoare să supravegheze clinic porcii mistreţi şi să anunţe orice suspiciune de boală, iar dacă sunt animale moarte să anunţe medicul vaterinar oficial pentru recoltare de probe si expedierea lor la laborator. Şi medicii veterinari de liberă practică fac supraveghere la porcii din exploataţiile nonprofesionale şi au obligaţia să anunţe orice suspiciune de boală şi să trimită la laborator porcii morţi care au semne ce pot fi atribuite pestei porcine africane.

Cel mai mare risc în momentul de faţă, pentru răspândirea virusului pestei porcine africane îl reprezintă animalele de reproducţie crescute în exploataţiile non-profesionale (având în vedere circulaţia lor şi a produşilor lor pe piaţa locală).

DSVSA distribuie pliante informative pentru popularizarea semnelor clinice ale bolii, cât şi ale măsurilor de biosecuritate la porcii domestici şi la mistreţi.

Institiţia Prefectului – judeţul Suceava va transmite materialele informative către Unităţile Locale de Sprijin - Primării. În vederea evitării evenimentelor epidemiologice nedorite referitoare la pesta porcină africană pentru cât mai mult timp, se va menţine un grad de alertă crescut.

În acest sens, reamintim tuturor asociaţiilor de vânătoare/ complexurilor de vânătoare/ crescătorilor de vânat de pe teritoriul judeţului Suceava importanţa şi necesitatea raportării urgente a fiecărui caz de porc mistreţ depistat mort sau având un comportamnet specific modificat.


Biroul de presă al Instituției Prefectului – județul Suceava
Mai nouă Mai veche