Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Balastiera Ştirbăţ aval

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - Balastiera Ştirbăţ avalAgenţia pentru Protectia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul Balastiera Ştirbăţ aval, propus a fi amplasat în com. Udeşti, titular S.C. CON 2000 SRL Botoşani, jud. Botoşani.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.04.2016.
Mai nouă Mai veche