Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - DEVIERE CONDUCTA Ǿ 14 “ TIŞĂUŢI (SALCEA)-BUCECEA, ZONA SALCEA

 Anunţ public privind decizia etapei de incadrare - DEVIERE CONDUCTA Ǿ 14 “ TIŞĂUŢI (SALCEA)-BUCECEA, ZONA SALCEA APM Suceava anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a supra impactului asupra mediului pentru proiectul “DEVIERE CONDUCTA Ǿ 14 “ TIŞĂUŢI (SALCEA)-BUCECEA, ZONA SALCEA propus a fi amplasat in extravilanul orasului Salcea, jud. Suceava, titular SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 16.04.2016.
Mai nouă Mai veche