In atentia medicilor de familie si a medicilor specialisti din ambulatoriu de specialitate

 In atentia medicilor de familie si a medicilor specialisti din ambulatoriu de specialitateAvand in vedere prevederile H.G. nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 763/377/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2016 a Hotararii de Guvern nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, cu modificarile si completarile ulterioare, va invitam in perioada 27 iunie 2016-30 iunie 2016 la sediul CAS Suceava in vederea semnarii actelor aditionale pentru luna iulie 2016.

Mentionam ca semnarea acestora este necesara pentru a putea desfasura activitatea in relatie contractuala cu CAS Suceava incepand cu data de 1 iulie 2016.


Cu Stima,

Conducerea CAS Suceava
Mai nouă Mai veche