Concurs angajare expert - Curtea de Apel Suceava

Concurs angajare expert - Curtea de Apel Suceava
Curtea de Apel Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice vacante de expert, la sediul Curţii de Apel Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii superioare de lungă durată în specialitatea: Inginerie civilă, Instalaţii pentru construcţii, Sisteme electrice, Electronică de putere şi acţionări electrice, Electrotehnică, Electromecanică, Ingineria sistemelor electroenergetice, Termoenergetică, Sisteme şi echipamente termice, Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice, Inginerie mecanică;
  • 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • cunoştinţe medii de operare pe calculator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 18 iulie 2016, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 29 iulie 2016: proba scrisă;
  • 02 august 2016: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Curţii de Apel Suceava din municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 62, telefon 0231/216.321, interior 144.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.