Colectarea separată a deșeurilor menajere

Colectarea separată este una dintre etapele esenţiale ale unui management modern al deşeurilor, în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate materialele care intră în compoziţia deşeurilor, precum hârtia, sticla, ambalajele din plastic sau cutiile metalice, pot reprezenta obiectul procesului de colectare selectivă şi apoi de valorificare. Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a nivelului de trai al populaţiei, antrenează producerea unor cantităţi importante de deşeuri menajere, stradale şi industriale. Deşeurile sunt un rezultat inevitabil al activităţilor şi evoluţiei umane. De exemplu, datorită intensificării activităţilor comerciale şi de reclamă, produsele noi le elimină pe cele vechi, creându-se mereu noi cantităţi de deşeuri.

Pentru a stopa creşterea cantităţii de deşeuri şi pentru a controla activităţile de colectare, transport, tratare, depozitare sau valorificare a acestora, s-au adoptat principii legislative prin care s-a stabilit că: cel care produce este şi cel care valorifică sau reciclează (firmele industriale sunt obligate prin lege să colecteze cel puţin o parte din deşeurile rezultate din produsele lor şi să le recicleze); toţi suntem răspunzători de calitatea vieţii noastre (fiecare om are obligaţia de a sorta deşeurile menajere şi de a le depozita în containerele speciale oferite de operatorul de salubritate din localitate); circulaţia deşeurilor între statele Uniunii Europene se supune unor reguli foarte stricte.

Depozitarea deşeurilor menajere şi a celor asimilabile cu cele menajere constituie în continuare o problemă care trebuie abordată cu maximă responsabilitate, având în vedere impactul semnificativ asupra factorilor de mediu.

Gestionarea modernă a deşeurilor, dezvoltată ca şi concept, la nivel mondial, în ultimii 20 de ani, are în vedere următoarele obiective principale: protejarea sănătăţii populaţiei; protejarea mediului; menţinerea curăţeniei publice pentru ca spaţiile să fie acceptabile din punct de vedere estetic; conservarea resurselor naturale.

Colectarea separată a deşeurilor menajere presupune depunerea deşeurilor, de către generatorul acestora, separat pe categorii, în recipiente diferite şi colectarea/transportarea ulterioară, separată, a acestor categorii de deşeuri.

Separarea deşeurilor reciclabile de restul deşeurilor înseamnă că doar o fracţiune relativ redusă din totalul deşeurilor ajunge la depozitele de deşeuri, iar valorificarea (refolosirea, reciclarea sau valorificarea termică) şi tratarea ulterioară a deşeurilor reciclabile este şi ea mult uşurată, aceste deşeuri având o calitate superioară.

Materialele refolosibile din containerele destinate acestora sunt preluate şi transportate, prin grija administraţiilor locale, la puncte de selectare, unde se face trierea materialelor şi livrarea la firmele prelucrătoare.

Cadrul legislativ al gestionarii ambalajelor si al deseurilor de ambalaje a cunoscut mai multe modificari in ultima perioada, in conditiile in care tara noastra are un grad de colectare si reciclare foarte scazut, cu mult sub tinta asumata in fata Comisiei Europene. Concret, comerciantii sunt obligati sa isi administreze deseurile pe care le genereaza, prin tinerea unei evidente in acest sens. Specialistii le recomanda acestora intocmirea unui dosar de mediu, mai ales in contextul in care autoritatile au inceput sa desfasoare controale. Nu in ultimul rand, este important sa reamintim ca nerespectarea dispozitiilor privind ambalajele si deseurile de ambalaje se poate sanctiona cu amenzi de pana la 25.000 de lei.

Un act normativ promovat recent, care completează Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor impune reguli mai dure in privinta gestionarii deseurilor, inclusiv obligatia producatorilor si detinatorilor de deseuri de a a colecta selectiv cel putin hartia, sticla, metalul si plasticul. O astfel de obligatie revine și operatorilor economici (firmelor), producătoare de deșeuri.

SC DIASIL SERVICE SRL este cea mai importantă firmă din județul Suceava care operează în domeniul colectării deșeurilor menajere.

Deviza „Împreună pentru un mediu mai curat!”, mesajul transmis de societatea suceveană este „Luptăm pentru un mediu mai curat, cea mai bună moștenire pe care o putem lăsa copiilor noștri. Contribuim la găsirea de soluții ecologice și la o tranziție către norme occidentale de protecție a mediului.”
Mai nouă Mai veche