Concurs angajare consilier juridic debutant - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava

Concurs angajare consilier juridic debutant - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier juridic, grad profesional debutant la Serviciul juridic şi contencios.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studi superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  • fără vechime în specialitatea studilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 25 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, bd. George Enescu nr. 16, Județul Suceava, telefon 0230/520172 și 0330/401.068, interior 167.
Mai nouă Mai veche