Rezultatul obținut de echipajul elevilor suceveni la faza naţională a Concursului „Democraţie şi toleranţă", Târgoviște, 25 -28 iulie 2016

Nume și prenume elev
Unitatea de învățământ
Clasa
Secțiunea
Premiul obținut
Profesor îndrumător
Miron Mălina Claudia
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava
a VIII-a
Proba practic - aplicativă
Premiu III și premiu special IRDO (Institutul Român pentru Drepturile Omului)
Lepcaliuc Anamaria
Niculică Elena Georgiana
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava
a VIII-a
Proba teoretică

Lepcaliuc Anamaria
Petrașuc Irina
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava
a IV-a
Proba artistică

Patraș Camelia Mihaela

Precizări din regulamentul concursului:

Concursul Naţional "Democraţie şi toleranţă"reprezintă o formă complexă de educaţie civică care se adresează elevilor din ciclul primar şi gimnazial. Obiectivele generale ale concursului vizează asumarea rolului şi statutului de cetăţean în cadrul unei societăţi democratice, formarea şi dezvoltarea spiritului civic critic şi constructiv.

În mod explicit concursul urmăreşte:
-cunoaşterea conceptelor: democraţie, toleranţă, drepturile omului, drepturile copilului şi a relaţiilor dintre acestea;
-cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale referitoare la aceste concepte;
-exersarea de către elevi a atitudinilor şi comportamentelor democratice, tolerante, a spiritului civic;
-formarea şi dezvoltarea deprinderilor de participare la viaţa comunităţii educaţionale şi locale din care elevii facparte;
-formarea motivaţiei în vederea promovării şi apărării drepturilor omului şi ale copilului.

Proba teoretică constă într-o lucrare scrisă care să satisfacă următoarele cerinţe:
-să fie explicit legată de problematica drepturilor copilului;
-să valorifice competenţele dobândite prin studiul disciplinei Cultură civică;

Proba practic-aplicativă constă în elaborarea unui proiect pentru soluţionarea uneia dintre problemele şcolii sau comunităţii locale căreia îi aparţin elevii.

Proba artistică constă în realizarea unei lucrări plastice (desen, grafică, pictură, colaj, sculptură etc.) care să ilustreze modul de soluţionare a problemei prezentate în cadrul proiectului de la nivelul probei practic-aplicative.

Evaluarea (notarea) celor trei probe se realizează separat, prin punctaj (10-100 puncte) iar punctajul final este reprezentat de media aritmetică a punctajelor obţinute de echipaj la cele trei probe.

La faza naţională a Concursului "Democraţie şi toleranţă"au participat echipaje de elevi din 34 de județe.
Mai nouă Mai veche