Derularea măsurilor active din cadrul PNDR 2014-2020 și stadiul depunerii proiectelor la nivelul județului Suceava

Derularea măsurilor active din cadrul PNDR 2014-2020 și stadiul depunerii proiectelor la nivelul județului Suceava
La nivelul AFIR se lucreaza momentan cu 14 submasuri din care 9 pe agricole si 5 non agricole.
Pentru judetul Suceava au fost depuse urmatoarece cereri de finantare dupa cum urmeaza:

1. la submasura 6.1 - instalarea tinerilor fermieri au fost depuse un numar de 48 cereri de finantare cu o valoare de 1.920.000 euro din care au fost selectate 4 cereri de finantare cu o valoare de 160.000 euro.
„Tanar fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații.
Valoare finantare nerambursabila :
- 50.000 de Euro pentru exploatatiile cuprinse între 30.000 SO si 50.000 SO
- 40.000 de Euro pentru exploatatiile cuprinse între 12.000 SO si 29.000 SO

2. la submasura 6.3 - dezvoltarea fermei mici au fost depuse 7 cereri de finantare cu o valoare de 105.000 euro din care au fost selectate 1 cerere de finantare cu valoare de 15.000 euro
Submasura se refera la fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică( 8.000 – 11.999 SO) cu excepția persoanelor fizice neautorizate. Trebuie să fie persoane juridice române;să acţioneze în nume propriu;să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finantare
Valoare finantare nerambursabila :
15.000 EURO pe o perioada de 3ani ( 5 ani pentru sectorul pomicol)

3. la submasura 4.1 – modernizarea exploatatiilor agricole au fost depuse 13 cereri de finantare cu o valoare de 2.791.542 euro din care a fost selectat un singur proiect in valoare de 261.837euro
Procent finantare nerambursabila : 30% - 90%
Valoare finantare nerambursabila :
în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) indiferent de mărimea exploataţiei și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici care nu propun investiţii în spaţii protejate;
Beneficiari eligibili : persoane juridice inclusiv cele autorizate conf OUG44/2008( PFA,II,IF)

4. la submasura 4.1 A - exploatatii pomicole au fost depuse 5 cereri de finantare cu o valoare de 3.772981 euro din care a fost selectat 1 cerere de finantare cu o valoare de 772.075 euro.
Procent finantare nerambursabila : 50% - 90%
Valoare finantare nerambursabila :
în cazul proiectelor care prevăd achiziţii simple: maximum 100.000 euro pentru ferme mici, maximum 200.000 euro pentru ferme medii, maximum 250.000 euro pentru ferme mari, respectiv maximum 350.000 euro pentru forme asociative;
în cazul proiectelor care prevăd investiţii în activitate productivă: maximum 300.000 euro pentru ferme mici, maximum 600.000 euro pentru ferme medii, maximum 750.000 euro pentru ferme mari şi pentru forme asociative;
în cazul proiectelor care prevăd investiţii care conduc la un lant alimentar integrat: maximum 450.000 euro pentru ferme mici, maximum 900.000 euro pentru ferme medii, maximum 1.050.000 euro pentru ferme mari şi pentru forme asociative;
Beneficiari eligibili : persoane juridice inclusiv cele autorizate conf OUG44/2008( PFA,II,IF)

5. la submasura 4.2 - procesarea produselor agricole au fost depuse 3 cereri de finantare in valoare de 490.176 euro din care au fost selectate 2 cereri de finantare in valoare de 163.392 euro.
Procent finantare nerambursabila : 40% - 50%
Valoare finantare nerambursabila :
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM‐uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat, 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat, 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
Beneficiari eligibili : persoane juridice inclusiv cele autorizate conf OUG44/2008( PFA,II,IF)

Aceste submasuri sunt cele axate pe agricultura.Valoarea totala a cererilor de finantare agricole depuse pana in prezent se ridica la 9.049.699

Obsv: Pentru proiectele depuse in 2016 nu a fost publicat pana la aceasta data nici un raport de selectie, deci in mentionarile de mai sus, in valoarea proiectelor selectate ar trebui introduse si valorile din acest an.

Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Suceava
Mai nouă Mai veche