300 de copii cu autism din Suceava, București și Ilfov vor beneficia de o platformă care permite conectarea în timp real a membrilor echipei multidisciplinare implicate în terapia și recuperarea acestora


Un număr de 300 de copii cu autism din București, Ilfov și Suceava vor beneficia de platforma www.eduaba.ro care permite conectarea în timp real a membrilor echipei multidisciplinare implicate în terapia și recuperarea acestora.

"În cadrul primei etape a proiectului 'Connecting for children with autism', a fost creată platforma www.eduaba.ro, care integrează prima aplicație integrată din România ce permite conectarea în timp real a membrilor echipei multidisciplinare implicate în terapia și recuperarea copiilor cu autism. Platforma va fi folosită în primul an de proiect pentru 300 de copii cu acest diagnostic din București și județele Ilfov și Suceava", se arată într-un comunicat de presă al Fundației Vodafone.

Platforma are două componente, fiecare dintre acestea răspunzând unei nevoi reale cu care se confruntă specialiștii din domeniul recuperării copiilor cu autism: aplicația integrată ce asigură conectarea echipei multidisciplinare — formată din medic, psiholog, asistent social, părinte și educator — și o bază de date online, care permite monitorizarea permanentă, în timp real, a intervențiilor, a evoluției micilor pacienți pe durata terapiei și a procesului de recuperare și stocarea informațiilor legate de istoricul terapeutic al fiecărui copil. Prin cele două componente, nouă platformă contribuie la integrarea mult mai ușoară a acestor copii în sistemul educațional.

Baza de date a platformei www.eduaba.ro , aflată acum în curs de completare, va include o librărie online ce conține un chestionar de evaluare psihologică a copilului cu tulburare de spectru autist (TSA), peste 300 de protocoale de lucru cu copii aflați în terapie, un modul CRM cu câmpuri dedicate informațiilor despre copii, despre familiile acestora și datelor lor medicale.

Platforma www.eduaba.ro este o inițiativă a Asociației Help Autism, în parteneriat cu Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată — ATCA și Asociația New Odyssey. Acest proiect, în valoare de 600.000 de lei, a fost cofinanțat de Fundația Vodafone România, printr-o contribuție de aproximativ 320.000 de lei, acordată prin programul Connecting for Good 2017.

Chestionarul de evaluare psihologică, construit în cadrul proiectului, are la bază programa națională de evaluare a copilului dezvoltată de Ministerul Educației Naționale și adaptată nevoilor educaționale speciale ale copilului cu TSA.

Cei 300 de copii beneficiari ai acestei etape a proiectului se află în prezent în grija a opt centre speciale aparținând asociațiilor partenere, ei fiind primii beneficiari ai noii soluții. Implementarea soluției urmează să fie extinsă ulterior la nivelul întregii țări.

"A doua etapă a proiectului 'Connecting for children with autism', ce urmează a se finaliza în martie 2018, va consta în pregătirea aplicației mobile, componenta indispensabilă pentru notarea, în timpul intervenției terapeutice, a răspunsurilor copiilor la sarcinile primite de la terapeut. Aplicația mobilă va fi conectată permanent la baza de date, aceasta din urmă colectând toate informațiile relevante din procesul de terapie și generând graficele pentru urmărirea evoluției fiecărui pacient", conform comunicatului de presă.

Mai nouă Mai veche