Concurs angajare Consilier asistent la Serviciul Programe și Investiții - Consiliul Judeţean Suceava


Consiliul Judeţean Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Programe și Investiții din cadrul Direcției Tehnice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în specialitatea economică, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • competențe în domeniul tehnologiei informației – nivel mediu;
  • pentru deținătorii certificatului ECDL Complet sau alte atestate/certificate obținute în domeniul IT, se va echivala proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor de nivel mediu.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 08 decembrie 2017, ora 09.00: proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC;
  • 12 decembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la la sediul Consiliului Judeţean Suceava din str. Ştefan cel Mare nr. 36, telefon 0230/222.548, interior 109.
Mai nouă Mai veche