Concurs angajare Consilier juridic, inspector (6 posturi) - Primăria Oraşului Broşteni


Primăria Oraşului Broşteni, judeţul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie, vacante, după cum urmează:
 • 1 (una) funcţie publică vacantă consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Juridic, registru agricol şi arhivă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Broşteni;
 • 1 (una) funcţie publică vacantă inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • 3 (trei) funcţii publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului asistenţă socială;
 • 1 (una) funcţie publică vacantă de inspector, clasa î, grad profesional, asistent din cadrul Compartimentului Stare Civilă.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice/drept pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism, ştiinţe inginereşti, construcţii civile, ştiinţe economice, ştiinţe administrative sau ştiinţe juridice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • studii superioare universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe sociale, Ştiinţe juridice, Administrative, Sociologie, Psihologie şi ştiinţe comportamentale, pentru cele trei posturi de inspector, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Asistenţa Socială;
 • studii superioare universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, ştiinţe administrative sau ştiinţe juridice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional, asistent din cadrul Compartimentului Stare Civilă.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2):
  • minimum 1 an, pentru funcţia publica de – consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic, registru agricol şi arhivă;
  • minimum 1 an pentru funcţia de inspector, clasa I, grad profesional, asistent din cadrul Compartimentului Stare Civilă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Broşteni, judeţul Suceava, tel. 0230/549786.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.