Concluziile ședinței ATOP de la Câmpulung Moldovevenesc


Ședința ordinară a ATOP pe trimestrul I, desfășurată la sediul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, avut următoarea ordine de zi:
 1. Informare privind situația operativă și evoluția acesteia în zona localităților arondate polițiilor municipiilor Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, eficienţa activităţii serviciului polițienesc desfășurată în sistem integrat în perioada ianuarie-februarie 2018 (sinteză)
 2. Informare ATOP în urma consultării cu membrii și reprezentanții comunităţilor locale cu privire la siguranţa persoanei şi ordinii publice în localități, în scopul asigurării bunei desfășurări şi sporirii eficientei serviciului poliţienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează, reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranța şi securitate publica, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Propuneri pentru eficientizarea serviciului polițienesc (poliție, jandarmerie, ISU, poliție locală). Activități întreprinse de administrația publică, instituții de învățământ pentru desfășurarea unor acțiuni comune de prevenire și combatere a faptelor de natură penală sau contravențională
 3. Informare privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă minimali pe anul 2017 de către I.P.J. Suceava. Măsuri întreprinse pentru îmbunătăţirea dotării cu mijloace auto, specifice muncii de ordine publică și siguranței rutiere, mijloace IT, cu stabilirea modului şi a perspectivei de finanțare în anul 2018
 4. Informare privind situația referitoare la funcționarea legală a discotecilor și cluburilor în județul Suceava, activități și măsuri întreprinse de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava
 5. Diverse

La ședință au participat:
 • Membri ATOP
 • Primarii municipiilor Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, primarii orașelor Broșteni și Frasin, primarii comunelor Breaza, Cîrlibaba, Ciocăneşti, Coşna, Crucea, Dorna Arini, Dorna Candrenilor, Frumosu, Fundu Moldovei, Iacobeni, Izvoarele Sucevei, Moldova Suliţa, Moldoviţa, Ostra, Panaci, Poiana Stampei, Pojorîta, Sadova, Stulpicani, Şaru Dornei, Vama şi Vatra Moldoviţei.
 • Șefii poliţiilor municipiilor Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, șefii polițiilor orașelor Broșteni și Frasin, şeful Secţiei 11 Poliţie Rurală Pojorîta, şeful Secţiei 14 Poliţie Rurală Vama, șeful Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei, șefii posturilor de poliție Ostra, Stulpicani
 • Comandanții detașamentelor de jandarmi Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc
 • Comandanții detaşamentelor de pompieri Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei
 • Reprezentanți ai instituțiilor de învățământ din localitățile sus-menționate
 • Consilieri locali și consilieri județeni
Cu acest prilej, a fost prezentat domnul comisar șef Bordeian Constantin Manuel, împuternicit adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

În urma prezentării materialelor s-au desprins următoarele concluzii și măsuri, astfel:
 • Suplimentarea numărului de polițiști la nivel de comună, în vederea creșterii vizibilității și implicit a autorității structurilor M.A.I. din județ, fapt ce se poate realiza prin prezența activă a lucrătorilor de poliție în zonele aglomerate, în vederea prevenirii tulburării ordinii publice;
 • Întreprinderea de măsuri pentru asigurarea continuității la posturile de poliție, având în vedere că programul de lucru adoptat de IPJ Suceava – 12 ore cu 24 ore libere, respectiv 12 cu 48 ore libere, face ca să nu se poată asigura prezența unui polițist la sediul postului de poliție respectiv;
 • Realizarea de către organele de poliție din localitate a unor instruiri lunare cu elevii, precum și participarea reprezentanților ISU, poliție, jandarmerie la ședințele și lectorate cu părinții;
 • Asigurarea de fonduri pentru achiziționarea unor autospeciale noi, în condițiile în care autospecialele din dotarea posturilor de poliție din zona Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei au o vechime de peste 10 ani și un număr de peste 400.000 km rulați, nu mai prezintă siguranță pe drumurile publice, acesta fiind un aspect cu care se confruntă și Postul de Poliție Breaza;
 • Acordarea, prin lege, către primării de fonduri pentru activități de reabilitare a sediilor de poliție, precum și pentru efectuarea de reparații ale mijloacelor de transport (se impun măsuri pentru reabilitarea urgentă și modernizarea clădirii Postului de Poliție Breaza, care este într-o stare deplorabilă, mai exact spațiul de lucru, spațiul pentru primirea publicului nu sunt în conformitate cu standardele în vigoare privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, însă din partea autorității administrației publice locale nu se pot efectua demersuri sau lucrări efective întrucât imobilul se află în proprietatea I.P.J. Suceava);
 • Identificarea surselor de finanțare pentru programele specifice comunității rrome și încheierea unor parteneriate cu ONG-urile, având în vedere faptul că problemele cu care se ocupă acestea sunt concrete și ușor identificabile;
 • Continuarea procesului de derulare a unor campanii de informare privind fenomenul infracțional, prin intermediul mass-media, precum și informarea comunității despre mecanismele de prevenție a criminalității prin afișaje locale, în paralel cu realizarea unui schimb de informații și promovarea bunelor practici între comune prin crearea unor rețele regionale de schimb de informații
 • Creșterea ponderii serviciilor prestate de poliție către populație, în ansamblul activităților desfășurate, ținând cont de particularitățile și specificul fiecărei zone și de aspectul dinamic al societății, în condițiile în care un parteneriat stabil cu comunitatea reprezintă o bază solidă pentru prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale, acest lucru putând fi realizat prin implementarea unor parteneriate vizând creșterea gradului de ordine și siguranță publică între instituțiile descentralizate (primărie, poliție, școli, biserică, medici, reprezentanți ai comunității);
 • Derularea de acțiuni comune de către poliția locală cu poliția municipală, Detașamentul de Jandarmi și cadrele didactice din unitățile de învățământ pentru reducerea absenteismului școlar, precum și acțiuni comune cu lucrătorii poliției municipale pentru depistarea agenților economici care comercializează băuturi alcoolice minorilor;
 • Promovarea prevederilor Legii 333/2003 și a HG nr. 301/2012 privind paza bunurilor și informarea agenților economici, dar și a proprietarilor de locuințe și a caselor de vacanță pentru luarea măsurilor necesare în vederea prevenirii furturilor;
 • Asigurarea în continuare a condițiilor de desfășurare a taberelor pentru copii, care vor cuprinde acțiuni pe linia prevenției delincvenței în rândul minorilor;
 • Inițierea de propuneri pentru modificarea legislației deoarece, în multe cazuri, finanțarea școlilor/elev, nu permite ca din bugetului școlilor să fie angajat personalul de pază (cu toate acestea, asigurarea protecției elevilor și personalului încadrat la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor va fi asigurată prin încheierea unor contracte cu firme de pază);
 • Îmbunătățirea și extinderea sistemului video de supraveghere stradal existent în comuna Ciocănești, precum și continuarea colaborării cu Postul de Poliție Ciocănești pe linia dotării căruțelor cu tăblițe reflectorizante;
 • Prezența polițiștilor din cadrul Secției 11 Poliței Rurală Pojorîta și Postul de Poliție Pojorîta în zona școlilor, dar mai ales la trecerile de pietoni, dimineața și la amiază, pentru a preveni unele accidente, mai ales în zona Școlii cu cls I-IV, aflată în vecinătatea DN 17.

ATOP Suceava

Niciun comentariu

Un produs Blogger.