Ateliere în cadrul Conferinței Lumen – Rethinking Social Action. Core Values in Practice (FDSA) – 27 aprilie 2018


În data de 27 aprilie 2018, începând cu ora 14:30, în sala Senatului Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava, va avea loc workshop-ul The Mentalities of Society in Transformation, organizat de către Universitatea Liberă Internaţională Moldova din Chişinău, în parteneriat cu Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii „Ştefan cel Mare“din Suceava şi Asociaţia LUMEN din Iaşi.

Tematica workshop-ului vizeaza valorile, percepţiile, atitudinile şi modul de gândire care influenţează schimbările petrecute în societatea contemporană. Evenimentul îşi propune să creioneze o perspectivă interdisciplinară asupra schimbărilor societale contemporane. Manifestarea se va bucura de prezenţa unei delegaţii de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinau şi Universitatea Liberă Internaţională Moldova din Chişinău, alături de reprezentanţi ai universităţii gazdă.

Workshop-ul se desfăşoară ca eveniment asociat al 10th International Scientific Conference LUMEN – Rethinking Social Action. Core Values in Practice, şi al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Ethical and Social Dimensions on Public Administration and Law, ce vor avea loc la Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, în perioada 27-29 aprilie 2018.

Lucrările zilei vor continua în Sala E213, unde, începând cu ora 16:30, va avea loc workshop-ul Postmodern Challenges in Conjugality, coordonat de lector univ.dr. Iulian Apostu, membru al Institutului de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti, şi organizat în colaborare cu Facultatea de Istorie-Geografie (specializarea Asistenţă Socială) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare“ din Suceava.Workshop-ul se adresează studenţilor de la specializarea Asistenţă Socială şi tratează tematica modificărilor în conjugalitate apărute în contextul societăţii postmoderne.

În aceeaşi zi, cu începere de la ora 17:00, în Sala E201 se va desfăşura un al treilea workshop, intitulat Ethics of Scientific Publication. COPE’s Ethical Regulations, organizat în cadrul programului „Etică şi integritate academică de excepţie în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic”, implementat de Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, cu sprijin financiar al UEFISCDI, prin FDI2018, Domeniul 5, Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice, cod proiect CNFIS-FDI-2018-0545.

În cadrul workshop-ului se vor discuta o serie de aspecte specifice publicării ştiinţifice, aşa cum apar în standardele promovate de COPE - Committee of Publication Ethics. Invitaţii vor prezenta o serie de teme, precum: originalitatea contribuţiilor ştiinţifice, regulile de autorat ştiinţific în cazul autoratului multiplu, evitarea erorilor etice referitoare la plagiat şi auto-plagiat, conţinut duplicat şi autori-fantomă.

Această ultimă activitate a zilei se desfăşoară tot ca eveniment asociat al 10th International Scientific Conference LUMEN – Rethinking Social Action. Core Values in Practice şi al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Ethical and Social Dimensions on Public Administration and Law, care vor avea loc la Universitatea „Ştefan cel Mare“din Suceava în perioada 27-29 aprilie 2018.
Mai nouă Mai veche