Avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă


Prin actele normative emise, cadrul legislativ românesc asigură protecția cetățenilor români care prestează activități legale în străinătate. Legea nr.156/2000, republicată și H.G. nr. 384/2001 cu modificările și completările ulterioare, reglementează condițiile legale în care societățile comerciale pot desfășura activitate de plasare a forței de muncă în străinătate. Aceste societăți au fost denumite „agenți de plasare a forței de muncă” și au ca obiect principal de activitate „Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă”, cod CAEN 7810.

Agenții de plasare a forței de muncă desfășoară activități de mediere a angajării cetățenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice sau organizații patronale. Evidența agenților de ocupare a forței de muncă este ținută, conform art.8 alin.1 lit.a din Legea nr.156/2000, republicată, de către inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială își au sediul.

Având în vedere faptul că o informare publică reprezintă un element important în conștientizarea solicitanților de locuri de muncă cu privire la drepturile, obligațiile și riscurile la care se expun în procesul de căutare a unui loc de muncă în străinătate, vă rugăm să ne sprijiniți în promovarea informațiilor existente pe site-ul instituției cu privire la munca în străinătate, cu trimitere la:
  • lista agenților de ocupare a forței de muncă înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava ce poate fi găsit la secțiunea informații de interes public de pe site-ul instituției;
  • informații despre intermedierea și plasarea forței de muncă în străinătate - secțiunea informații de interes public/comunicate de presă „avertisment privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă” de pe site-ul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

Romeo BUTNARIU
Inspector Şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava

Narcisa CIOLTAN,
Consilier, Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul
Mai nouă Mai veche