Concurs angajare Consilier asistent - Primăria Comuna Moara

Primăria Comuna Moara, Judeţul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de, consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Contabilitate.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
  • cunoştinţe de operare pe calculator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 05 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 07 noiembrie 2018 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Moara, comuna Moara, satul Moara Nică, Str. Universităţii nr. 213, judeţul Suceava, telefon 0230/536.025.

Niciun comentariu

Un produs Blogger.