Ședința Colegiului Prefectural - joi, 1 noiembrie 2018

Membrii Colegiului Prefectural de la nivelul judeţului Suceava, se vor întruni în şedinţă ordinară, joi, 1 noiembrie 2018, la ora 10,00, în sala „Bucovina”, din Palatul Administrativ Suceava. Prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, va prezenta evaluarea “Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020, pentru trimestrul III al anului 2018”.
În continuare, președintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, ec. Victor Cristi Bleorțu, va informa despre “Derularea relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale”.
Mai nouă Mai veche