Concurs angajare Inspector superior - Primăria Comunei Putna

Primăria Comunei Putna, judeţul Suceava organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Biroul fmanciar-contabil, achiziţii publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Putna, judeţul Suceava.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti sau ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 14 noiembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă,
  • data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Putna, judeţul Suceava, telefon 0230414102.
Mai nouă Mai veche