FOTO Bucovina - File de istorie, simpozion național cu participare internațională

O frumoasă tradiție academică suceveană marchează la Universitatea „Ștefan cel Mare” data de 28 noiembrie drept Ziua Bucovinei, prin organizarea unui simpozion la care sunt invitați să participe cercetători, profesori, muzeografi, specialiști în domeniul istoriei Bucovinei. În acest an, desfășurat sub egida Facultății de Istorie și Geografie și a Muzeului de Istorie din Suceava, evenimentul s-a înscris în suita manifestărilor dedicate Centenarului României Mari (1918-2018) și încheierii Primului Război Mondial, comunitatea academică suceveană aducând, la rândul său, un omagiu generației Unirii.

În cele peste 45 de comunicări științifice susținute de specialiști de la Iași (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române), Chișinău (Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei), Cernăuți (Universitatea Națională „Yurii Fedkovych”), Suceava (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Muzeul de Istorie, Biblioteca „I. G. Sbiera” ș. a.) și Rădăuți (Institutul „Bucovina” al Academiei Române) s-au abordat probleme legate de cultura și civilizația română în context regional și european, de evoluția teritoriilor românești în deceniile premergătoare Marelui Război, de particularitățile sistemului economic, politic și administrativ al Ducatului Bucovinei, insistându-se în mod special pe ceea ce a însemnat cultivarea conștiinței și demnității naționale și evidențiindu-se rolul personalităților istorice care au contribuit la pregătirea marilor evenimente din anul 1918 și la consacrarea internațională a unirii tuturor provinciilor românești în cadrele unui singur stat național.

După lansarea unor volume aparținând universitarilor suceveni și colegilor de la Muzeul de Istorie au urmat dezbateri în cadrul a patru secțiuni distincte, aspectele evidențiate de participanții la simpozion vizând complexitatea situației din Bucovina în toamna anului 1918, planurile marilor puteri pe marginea problemei românești, proiectele legate de viitorul provinciei după încheierea războiului făcute publice de Consiliile Naționale ale românilor, ucrainenilor, germanilor, polonezilor și evreilor bucovineni. Analiza detaliată a evenimentelor istorice a condus la concluzia potrivit căreia dintre toate proiectele susținute de liderii comunităților etnice, singurul realizabil și viabil a fost cel care a avut ca finalitate unirea Bucovinei integrale cu Regatul României. Spre deosebire de edițiile anterioare, o secțiune aparte a fost destinată studenților de la specializarea Istorie, multe dintre comunicările acestora fiind inspirate și motivate de experiențele acumulate în timpul unor vizite de studiu întreprinse în partea de nord a Bucovinei.

Sub semnul unității și colaborării care încarcă simbolic aniversarea Centenarului României Mari, reunirea specialiștilor în domeniul istoriei la Universitatea „Ștefan cel Mare” a prilejuit schimbul de idei şi împărtăşirea rezultatelor muncii lor de cercetare cu privire la trecutul Bucovinei, oferind totodată idei noi, utile în demersul istoric.

Mai nouă Mai veche